Globa

Globa (rūpyba) institucijoje

Tėvų globos netekusio vaiko, kuriam nepavyko surasti globėjų (rūpintojų) šeimos, šeimynos ar įtėvių šeimos, apgyvendinimas vaikų globos namuose.

Globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius kasmet mažėja. 2014 m. pabaigoje globos namuose augo 3562 vaikai. 2015 m. globos institucijose buvo globojami (rūpinami) 3275 vaikai. 2016 m. tokių vaikų buvo 3186. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 95 vaikų globos institucijos, kurias sudaro kūdikių namai, valstybiniai vaikų globos namai, vaikų globos namai vaikams, turintiems negalią, savivaldybių vaikų globos namai, savivaldybių globos grupės bei nevalstybiniai vaikų globos namai.

X