Globa

Savanorystė

Jeigu norėtumėte savanoriauti vaikų globos įstaigose, turėtumėte:

  • kreiptis į pasirinktą vaikų globos įstaigą;
  • sudaryti Savanoriškos veiklos sutartį, kurioje būtų aptartos visos su savanoriška veikla susijusios aplinkybės. 

Vaikų globos institucijos yra jose augančių vaikų globėjai pagal įstatymą, turintys pareigą nepilnamečius prižiūrėti, auklėti bei ginti jų teises ir teisėtus interesus.

Svarbu žinoti, kad vaikų globos institucijos gali organizuoti pokalbį arba pasiūlyti užpildyti iš anksto parengtą anketą, kuri padėtų išsiaiškinti:

  • Jūsų motyvaciją,
  • savanoriškų darbų atlikimo patirtį,
  • veiklą, kuria Jūs norėtumėte ir galėtumėte užsiimti,
  • pageidaujamą savanoriškų darbų atlikimo laikotarpį,
  • Jūsų turimas administracines nuobaudas,
  • duomenis apie kitus padarytus pažeidimus, žalingus įpročius.

Savanoriui, užsiimančiam savanoriška veikla vaikų globos įstaigose, specialus išsilavinimas ar kvalifikacija nėra būtina, išskyrus savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal atitinkamus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad visa informacija, gauta atliekant savanoriškus darbus, kurią Jums suteiks vaikų globos institucija, yra laikoma konfidencialia, todėl duomenų, susijusių su vaikų globos namuose augančiais vaikais ir jų sveikata, negalima viešinti.

Norintieji savanoriauti vaikų globos įstaigoje gali kreiptis į pasirinktą vaikų globos įstaigą.

Vaikų globos institucijų kontaktai

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Tarnybos Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Vilimaitę, tel. (8 5) 243 1165, el. p. kristina.vilimaite@vaikoteises.lt.

X