Globėjų ir įtėvių mokymas

Apie GIMK

PRIDE programa – globėjų  ir įtėvių rengimo programa, kurios licencija įsigyta 2007 metais. Nuo 2008 m. pagal šią programą, pritaikytą Lietuvai, šalyje pradėtos ruošti norinčios globoti ar įvaikinti šeimos. Nuo 2012 metų programa vadinasi GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).

PRIDE, išvertus iš anglų kalbos, reiškia tėvų informacijos, tobulinimosi ir mokymosi šaltinius. Ši programa sėkmingai vykdoma daugelyje pasaulio šalių. Programoje sukaupta JAV, Olandijos, Vengrijos, Skandinavijos ir kitų pasaulio šalių praktikų ir teoretikų kelių dešimtmečių patirtis. Ji sukurta tam, kad būtų pagerinta paslaugų, teikiamų globojančioms šeimoms, kokybė. Taikoma standartizuota, suderinta sistema, kuri padeda atrinkti, įvertinti ir ruošti šeimas, joms teikiama besitęsianti profesionali pagalba. Europoje per paskutiniųjų 10 metų laikotarpį apie 1500 socialinių darbuotojų įvairiose valstybėse išmoko taikyti PRIDE programą savo darbe. Programos universalumo esmė – pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti vaiką.

Įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai

Svarbus GIMK mokymų dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su socialiniu darbuotoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Juk labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.

Informacija apie vedamus įvadinius GIMK mokymus
 

Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai

Lietuvoje nuo 2008 metų vykdoma bendra Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programa. 2009 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos adaptavo tęstinių mokymų „Paslaugų po įvaikinimo ir esant globai“ programos dalį ir išleido jos mokymo vadovą. 
Įgyvendinant Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategiją, nuo 2010 m. organizuojamas atestuotų darbuotojų, vykdančių globėjų ir įtėvių rengimą savivaldybėse, mokymas. Jo metu specialistai mokomi, kaip dirbti su globojančiais ir įvaikinusiais asmenimis.

 

X