Globėjų ir įtėvių mokymas

Apie GIMK

PRIDE programa – globėjų  ir įtėvių rengimo programa, kurios licencija įsigyta 2007 metais. Nuo 2008 m. pagal šią programą, pritaikytą Lietuvai, šalyje pradėtos ruošti norinčios globoti ar įvaikinti šeimos. Nuo 2012 metų programa vadinasi GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).

PRIDE, išvertus iš anglų kalbos, reiškia tėvų informacijos, tobulinimosi ir mokymosi šaltinius. Ši programa sėkmingai vykdoma daugelyje pasaulio šalių. Programoje sukaupta JAV, Olandijos, Vengrijos, Skandinavijos ir kitų pasaulio šalių praktikų ir teoretikų kelių dešimtmečių patirtis. Ji sukurta tam, kad būtų pagerinta paslaugų, teikiamų globojančioms šeimoms, kokybė. Taikoma standartizuota, suderinta sistema, kuri padeda atrinkti, įvertinti ir ruošti šeimas, joms teikiama besitęsianti profesionali pagalba. Europoje per paskutiniųjų 10 metų laikotarpį apie 1500 socialinių darbuotojų įvairiose valstybėse išmoko taikyti PRIDE programą savo darbe. Programos universalumo esmė – pagrindinis dėmesys skiriamas gebėjimams, kuriuos privalo turėti asmenys, ketinantys globoti vaiką.

Svarstant bendros įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo sistemos kūrimo procesą kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, buvo nutarta, kad pirmiausia Lietuvoje turi būti parengta ir patvirtinta bendra globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo programa. Šalies vaikų globos namuose gyvena tūkstančiai vaikų. Jie laukia pagalbos, tikisi rasti vietos globėjų ar įtėvių širdyse, jų namuose. Svarbu, kad šeimos, kurios ketina globoti ar įvaikinti, rastų tikrąjį pašaukimą – padėti labiausiai stokojantiems ir bejėgiams mūsų mažiesiems piliečiams. PRIDE programos mokymai turėtų atverti visus kelius į tą pašaukimą.

Mokymų programa išskiria tokias globėjų (rūpintojų) ir įtėvių gebėjimų kategorijas:

Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. 

Programa nesiekia ieškoti šeimų silpnybių ar neigiamų bruožų. Atvirkščiai – padeda pamatyti, kokiomis savybėmis šeima gali didžiuotis ir kokia jos stiprioji pusė. Vaikai, kurie prarado biologinius tėvus, turi labai menką savosios vertės pajautimą. Jie nepasitiki savimi, jaučiasi atstumti ir nereikalingi. Todėl džiugu, kai atsiranda šeima, kuri gali ir turi atitinkamų gebėjimų tais vaikais pasirūpinti. 

Mokymų metu šeimos skatinamos dažnai prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje. Tik tokiu būdu galima geriau suprasti save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga. 

Reikia daug laiko ir energijos, kad galiausiai būtų priimtas galutinis teisingiausias sprendimas. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas apsaugotų vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus ir įtėvius – nuo nesėkmių ir blogų patirčių.

Naujos programos įgyvendinimas neapsiriboja vien būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimu. Paruošti specialistai teikia visokeriopą pagalbą įvaikinusioms ir globojančioms šeimoms, prisideda prie teigiamos visuomenės nuomonės apie globą ir įvaikinimą formavimo, skatina asmenis priglausti beglobius vaikus ir vykdo norinčiųjų įvaikinti ir globoti paiešką.

Tikimasi, kad globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programa leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek tiek kitomis akimis pamatyti jo pasaulį, poreikius ir patirtį, visuomenės požiūris į mažuosius mūsų piliečius, į įvaikinimą ir globą taps brandesnis bei atsakingesnis. 

Programa susideda iš dviejų dalių: įvadinių ir tęstinių mokymų. Įvadinių mokymų metu rengiami būsimieji įtėviai ir globėjai, o tęstiniai mokymai skirti jau įvaikinusioms ar globojančioms šeimos.

Parsisiųsti lankstinuką „Mokymai“

Nori įvaikinti ar globoti – pasirenki! (plačiau apie GIMK mokymus) 

Savivaldybių socialiniai partneriai, vykdantys globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus

X