Globėjų ir įtėvių mokymas

Įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai

Svarbus GIMK mokymų dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su socialiniu darbuotoju įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Juk labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.

Informacija apie vedamus įvadinius GIMK mokymus
 

Visas GIMK programos kursas būsimiesiems globėjams ir įtėviams trunka apie tris, išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, trūksta informacijos išvadai parengti, rengiami papildomi susitikimai su šeima) apie keturis mėnesius. Per šį laikotarpį asmenys, ketinantys įvaikinti ar globoti, turi išklausyti 10 sesijų šiomis temomis:

1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK
2. Darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime
3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku
4. Raidos poreikių tenkinimas ir ryšiai
5. Raidos poreikių tenkinimas
6. Savosios vertės pajautimas ir šeimos ryšių stiprinimas
7. Auklėjimas
8. Pastovių ryšių stiprinimas
9. Pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas)
10. Sąmoningo sprendimo priėmimas

Mokymų metu organizuojamos bent dvi individualios konsultacijos ir apsilankymai globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų namuose. Mokymų dalyviai taip pat atlieka namų darbus, kuriuos vėliau aptaria ir analizuoja kartu su grupės vadovais individualių ar grupinių užsiėmimų metu.

Parsisiųsti lankstinuką „Mokymai“

X