Globėjų ir įtėvių mokymas

Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai

Lietuvoje nuo 2008 metų vykdoma bendra Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programa. 2009 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos adaptavo tęstinių mokymų „Paslaugų po įvaikinimo ir esant globai“ programos dalį ir išleido jos mokymo vadovą. 
Įgyvendinant Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategiją, nuo 2010 m. organizuojamas atestuotų darbuotojų, vykdančių globėjų ir įtėvių rengimą savivaldybėse, mokymas. Jo metu specialistai mokomi, kaip dirbti su globojančiais ir įvaikinusiais asmenimis.

 

Nuo 2011 m. Lietuvoje vykdomi Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai.

Šiuos mokymus veda įstaigos, teikiančios globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas.

Tęstinė globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programa skirta globojančių ar įvaikinusių vaikus šeimų mokymui bei palaikymui. Rūpintis vaikais, kurių raidos poreikiai nebuvo tinkamai tenkinami, nėra lengva. Globėjai ir įtėviai neretai teigia, kad pagalba ypač reikalinga tada, kai šeimoje atsiranda vaikas. Tuomet globėjams ir įtėviams svarbi ne tik nauja informacija, kaip auklėti vaiką, padėti įveikti sunkumus, kurie atsirado dėl ankščiau globotinio ar įvaikio patirtos traumos ar nepriežiūros, bet ir palaikymas. Dažnai šeimos, auginančios globojamus ar įvaikintus vaikus, pačios siekia dalytis patirtimi ir bendrauja tarpusavyje.

Tęstinę globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programą sudaro dešimt dalių. Visos mokymo programos trukmė – 84 valandos. Pagal šeimos poreikį patys mokytojai sprendžia, kaip organizuoti mokymus ir kokias temas jų metu nagrinėti.

Nagrinėjamos tęstinės globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo programos temos

I dalis

RIZIKOS GRUPIŲ VAIKŲ VYSTYMOSI POREIKIŲ TENKINIMO PAGRINDAI
Savivertės suvokimas ir vertinimas (pirmas užsiėmimas)
Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas (antras užsiėmimas)
Bendravimas su vaikais ir paaugliais (trečias užsiėmimas, I dalis)
Bendravimas su vaikais ir paaugliais (ketvirtas užsiėmimas, II dalis)

II dalis
DRAUSMĖS REIKŠMĖ VAIKĄ GLOBOJANT, AUKLĖJANT IR TENKINANT JO VYSTYMOSI POREIKIUS
Pozityvaus elgesio skatinimas (pirmas užsiėmimas)
Atsakomybės jausmo skatinimas ir reagavimas į nepriimtiną elgesį (antras užsiėmimas)
Reagavimas į sunkumus (trečias užsiėmimas)

III dalis
LYTINIO UGDYMO KLAUSIMAI

IV dalis
PAGALBA VAIKAMS, ESANT SEKSUALINĖS PRIEVARTOS POŽYMIAMS IR SIMPTOMAMS
Seksualinės prievartos suvokimas (pirmas užsiėmimas)
Reagavimas į seksualinę prievartą (antras užsiėmimas)

V dalis
VAIKO IR JO ŠEIMOS RYŠIŲ PALAIKYMAS
Pagarba ir parama vaiko bei jo biologinės šeimos ryšiams (pirmas užsiėmimas)
Parama vaikų ir jų biologinių šeimų ryšio palaikymui (antras užsiėmimas)
Tapimas partneriais, auklėjant vaikus (trečias užsiėmimas)

VI dalis
DIRBK KAIP PROFESIONALIOS KOMANDOS NARYS
Komandinio darbo įgūdžių stiprinimas (pirmas užsiėmimas)
Jūsų kompetencijos vystymas (antras užsiėmimas)
Konfliktas kaip galimybė (trečias užsiėmimas)

VII dalis
VAIKŲ ASMENINĖS IR KULTŪRINĖS TAPATYBĖS SKATINIMAS
Gebėjimas efektyviai bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis (pirmas užsiėmimas)
Pagalba vaikams, kuriant Gyvenimo knygas (antras užsiėmimas)

VIII dalis
ILGALAIKIŲ RYŠIŲ SKATINIMAS
Pastovumo užtikrinimo, planuojant globą, pristatymas (pirmas užsiėmimas)
Pastovumą užtikrinančių sprendimų supratimas (antras užsiėmimas)
Parama vaikams, juos grąžinant ar perkeliant į įtėvių šeimą (trečias užsiėmimas)
Įvaikinimas šeimose, kurios prieš įvaikinant globojo (ketvirtas užsiėmimas)

IX dalis
GEBĖJIMAS TAIKYTI GLOBĖJŲ PATIRTĮ
Pokyčių įveikimas Jūsų šeimoje.

X