Svetainės medis Klauskite Neįgaliems Vaiko teisės, vaikų įvaikinimas, vaiko apsauga, ginčai dėl vaiko, vaiko išvykimas į užsienį, globėjų įtėvių mokymai, vaiko atstovavimas, socialinė rizika, šeimos mediacija, VTAS, VTAT
LtIEn
Anglų
Meilė prasideda namuose. Motina Teresė
Anglų
Tapdamas tėvu, žmogus nepasirašo sutarties, bet jo pareigos nematomu rašalu išvardytos. J. Picoult
Anglų
Nėra tobulų tėvų. Nėra tobulų vaikų. Bet yra visa galybė tobulų momentų. D. Willis
Anglų
Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko – namų židinys. Airių patarlė
Anglų
Gyvenimas – dviejų kartu einančių žmonių kelias, kuriame atsiranda dar viena eismo juosta, kada jie įvaikina vaiką. Būsima įtėvių šeima
Anglų
Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai. J. Marcinkevičius
Anglų
Vaiko protas primena žibintą – jis apšviečia viską aplink. A. Gopnik
Anglų
Leiskite vaikystei subręsti vaikystėje. Ž. Ž. Ruso
Anglų
Buvimas su vaikais gydo sielas. F. Dostojevskis
Anglų
Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – padaryti juos laimingus. O. Vaildas
Anglų
Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus. Nežinomas autorius
Anglų
Vaikų lūpomis sakoma tiesa. Ž. P. Sartras
Anglų
Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė. V. Megre
 • Meilė prasideda namuose. Motina Teresė
 • Tapdamas tėvu, žmogus nepasirašo sutarties, bet jo pareigos nematomu rašalu išvardytos. J. Picoult
 • Nėra tobulų tėvų. Nėra tobulų vaikų. Bet yra visa galybė tobulų momentų. D. Willis
 • Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko – namų židinys. Airių patarlė
 • Gyvenimas – dviejų kartu einančių žmonių kelias, kuriame atsiranda dar viena eismo juosta, kada jie įvaikina vaiką. Būsima įtėvių šeima
 • Tik su jais mes esame suaugę, o vieni mes irgi kaip vaikai. J. Marcinkevičius
 • Vaiko protas primena žibintą – jis apšviečia viską aplink. A. Gopnik
 • Leiskite vaikystei subręsti vaikystėje. Ž. Ž. Ruso
 • Buvimas su vaikais gydo sielas. F. Dostojevskis
 • Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – padaryti juos laimingus. O. Vaildas
 • Vaikams privalome duoti du dalykus – šaknis ir sparnus. Nežinomas autorius
 • Vaikų lūpomis sakoma tiesa. Ž. P. Sartras
 • Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė. V. Megre

                                                                                                                                                                                       © Stockvault nuotr.          

Metodinės rekomendacijos
 

Dėl neteisėtai iš užsienio valstybės į Lietuvą išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 
2017-02-21

Dėl mokinių atostogų
2017-01-26

2016 m.


Dėl laikinojo globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų
2016-12-30

Dėl informacijos pateikimo apie centrinių institucijų vaidmenį tarptautinio išlaikymo išieškojimo atvejais
2016-12-30

Informacijos apie Norvegijos Karalystės teisinį reguliavimą vaiko teisių apsaugos sityje apibendrinimas
2016-12-30

Dėl miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių veiksmų savarankiškumo ginant vaiko teises ir geriausius interesus
2016-12-21

Dėl sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), vertinimo
2016-11-21

Dėl asmenų, pageidaujančių globoti Jungtinėje Karalystėje iš šeimų paimtus vaikus, vertinimo pateikimo formos
2016-09-23

Ką reikėtų žinoti apie pagalbą vaikui teisminiame procese?
Informacija apie vaiko paruošimą apklausai teisme ir teismo psichologų darbą. 

Dėl vaiko globos užtikrinimo Lietuvai perėmus jurisdikciją
2016-08-19

Metodinės rekomendacijos savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su nepilnamečių tėvais, kuriems diagnozuotas (ar įtariamas) psichikos sutrikimas (-ai)
2016-06-30

Dėl miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių procesinės padėties ir funkcijų baudžiamajame procese
2016-05-27

Dėl nuotolinio mokymosi
2016-03-29

Rekomendacijos dėl artimųjų giminaičių galimybės tapti vaiko globėjais (rūpintojais) įvertinimo
2016-02-05

2015 m. 

Dėl vaiko teisių apsaugos skyrių veiksmų nepiniginio pobūdžio teismų sprendimų priverstinio vykdymo proceso metu
2015-12-31

Rekomendacijos dėl paveldėjimo teisės įgyvendinimo nuostatų taikymo, kai vaiko atstovai pagal įstatymą nesiima reikiamų veiksmų priimant palikimą nepilnamečių vaikų atžvilgiu
2015-12-31

Aplinkraštis dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo tvarkos
2015-08-26

Rekomendacijos dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu vaikams nustatymo
2015-04-16

2014 m. 

Rekomendacijos vaikų globos institucijoms dėl nukentėjusio vaiko teisių ir geriausių interesų užtikrinimo bei pagalbos organizavimo įvykus ypatingam atvejui
2014-12-31

Dėl socialinės rizikos šeimų, išvykusių gyveti į užsienio valstybę, išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos 
2014-11-24

Rekomendacijos dėl prevencijos ir reagavimo į globotinių (rūpintinių) savižudiškus ketinimus
2014-08-12

Dėl patikslinto Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimyno
2014-10-20

Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimo klausimynas (Word)

Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimynas (PDF) 

Prevencinių, apsaugos priemonių ir paslaugų teikimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas prekybos vaikais atvejais
Informacija skiriama savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams, socialiniams darbuotojams, darbui su socialinės rizikos šeimomis, vaikų globos namų darbuotojams, siekiant padėti laiku atpažinti galimus prekybos vaikais atvejus, laiku nustatyti galimas nusikalstamų veikų aukas bei organizuoti ir teikti pagalbą vaikams, prekybos žmonėmis aukoms, ir jų tėvams ar globėjams (rūpintojams).

Tarptautiniai apsaugos standartai kovoje prieš prekybą vaikais bei svarbiausi tarptautiniai dokumentai (1 priedas)

Kompetentingos institucijos (2 priedas)

Nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis identifikavimo kortelė (3 priedas)

Nevyriausybinių organizacijų prekybos žmonėmis aukos identifikavimo kriterijai (4 priedas)

 2013 m.

Dėl tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą kausimyno ir jo pildymo instrukcijų bei gairių
2013-12-09

Klausimynas dėl tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą

Dėl vaiko įkurdinimo
2013-11-13

Dėl kreipimosi dėl tėvų valdžios apribojimo
2013-08-19

Dėl išvados pateikimo, kai viena ginčo šalis gyvena užsienio valstybėje
2013-01-22

2012 m.

Dėl išlaikymo įsiskolinimo įvaikintam vaikui
2012-09-21

Dėl biomedicininių tyrimų su nepilnamečiais
2012-08-22

Rekomendacijos dėl vaiko teisių apsaugos skyrių teismui teikiamų išvadų
2012-06-18

Dėl administracinių paslaugų
2012-05-31

Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis 
2012-05-21

Dėl administracinių nuobaudų vykdymo
2012-05-16

Dėl miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių pareigų, teismui sprendžiant klausimą dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo
2012-05-04

Dėl duomenų apie vaiką ir šeimą viešinimo žiniasklaidoje
2012-03-02

2011 m.

Dėl globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų sveikatos pažymų
2011-12-22

Dėl vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) ir teritorinių prokuratūrų bendradrabiavimo
2011-12-22

Dėl administracinio nurodymo surašymo (2011-10-13 rašto Nr. S-4434 papildymas)
2011-10-17

Dėl administracinio nurodymo surašymo
2011-10-13

Dėl vaiko svečiavimosi
2011-06-08

Dėl šeimynos sutikimo įvaikinti vaiką
2011-06-06

Dėl tėvų teisių ir pareigų perleidimo tretiesiems asmenims
2011-05-30

Dėl sprendimų dėl vaikų perdavimo vykdymo
2011-05-19

Dėl vaiko globos (rūpybos)
2011-02-02

2010 m.

Dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams teiktų raštų
2010-10-25

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikui, likusiam be įstatyminio atstovo
2010-10-08

Rekomendacijos dėl įsakymų dėl šeimos įtraukimo į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą projektų rengimo
2010-09-17

Dėl tarpininkavimo dokumentų išdavimo
2010-07-09

2009 m.

Dėl tėvų valdžios, nuolatinės vaiko globos ir duomenų apie socialinės rizikos šeimas teikimo
2009-05-19

ĮVAIKINIMAS

Dėl vaiko laikinos globos įvaikintojų šeimoje nustatymo
2017-03-23

Dėl galimų įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaikų sąrašo
2016-08-18

Dėl brolių ir (ar) seserų išskyrimo
2016-07-11

Vaikų išvykimas į užsienį
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl pasienio teisinio režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Vyriausybės nutarimas, Valstybės žinios, 2008-01-26, Nr. 11-383. Įsigaliojo nuo 2008-01-27.

Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo
Vyriausybės nutarimas, Valstybės žinios, 2007-06-14, Nr. 66-2559. Įsigaliojo nuo 2007-06-15.

Dėl vaikų vykimo į užsienį 
Informacija apie Šengeno erdvę, valstybes, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai gali vykti be vizų, asmens tapatybės kortelės pripažinimą užsienyje
 
Tarptautinių dokumentų taikymas, rekomendacijos
 
Prof. Vytauto Nekrošiaus pranešimas

Hagos konvencija dėl vaikų grobimų  
2006-10-12
Gautus prašymus dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo, taip pat dėl bendravimo teisių pažeidimo, kai yra tarpvalstybinis elementas, prašome nedelsiant persiųsti mūsų tarnybai, kad galėtume, vadovaudamiesi minėtais tarptautiniais dokumentais, imtis reikiamų veiksmų.

Tėvų valdžios ribojimas ir tarptautinių dokumentų taikymas  
2006-10-11
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas

Dėl tarptautinės globos 
2006-09-19 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, teikdama metodinę paramą savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms, pastebėjo, kad susiduriama su daug problemų, kai nuolatinė ar laikinoji globa įgauna tarptautinį elementą.

Šeimos bylos
 

Kita informacija

 

Prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 2010“ ataskaita

Dėl antstolių kontorų paklausimų  
2007-09-26

Dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) darbuotojų darbo priskyrimo pavojingiems darbams 
2007
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, susijusį su minėtu klausimu, galite rasti šios svetainės skyriuje „Teisės aktai“ – „Nutarimai“.

Gydymo ir reabilitacijos galimybės asmenims, sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų  
2007
Informacija pateikta Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Dėl papildomos informacijos, iškilusių klausimų prašome kreiptis į minėtą departamentą adresu Šv. Stepono g. 27, 03210 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2668060, el. p. nkd@nkd.lt.

Duomenų apie vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojus, jų veiklos vertinimą, kaitą, darbo stažą, tarnybų patalpas lentelės 

Specialistų viršvalandinio ir naktinio darbo apmokėjimas  
2006-07-18

Savanoriška vaikų globa 
2006-05-23

Dėl 2010 m. veiklos ataskaitų pateikimo 
 

 

 

Vaiko teisės, vaikų įvaikinimas, vaiko apsauga, ginčai dėl vaiko, vaiko išvykimas į užsienį, globėjų įtėvių mokymai, vaiko atstovavimas, socialinė rizika, šeimos mediacija, VTAS, VTAT
Vaiko teisės, vaikų įvaikinimas, vaiko apsauga, ginčai dėl vaiko, vaiko išvykimas į užsienį, globėjų įtėvių mokymai, vaiko atstovavimas, socialinė rizika, šeimos mediacija, VTAS, VTAT
Paieška:
Naujienų prenumerata:
Vaiko teisės, vaikų įvaikinimas, vaiko apsauga, ginčai dėl vaiko, vaiko išvykimas į užsienį, globėjų įtėvių mokymai, vaiko atstovavimas, socialinė rizika, šeimos mediacija, VTAS, VTAT

ĮVAIKINIMAS IR GLOBA

Parsisiųsti lankstinuką „Įvaikinimas“

Parsisiųsti lankstinuką „Globa“

Parsisiųsti lankstinuką „Mokymai“

Parsisiųsti lankstinuką „Svečiavimasis“

 

 

  

 

http://www.unodc.org/blueheart/en/join-us.html

Vaiko teisės, vaikų įvaikinimas, vaiko apsauga, ginčai dėl vaiko, vaiko išvykimas į užsienį, globėjų įtėvių mokymai, vaiko atstovavimas, socialinė rizika, šeimos mediacija, VTAS, VTAT
 
Renginių kalendorius
2017 metų birželis
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apklausa
Ar praneštumėte policijai, vaiko teisių apsaugos skyriui ar kitoms institucijoms, jei žinotumėte (įtartumėte), kad kaimynai, pažįstami ar kiti asmenys smurtauja prieš vaiką?
tarp
vaiko teises
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
Tel. (8 5) 231 0928
Faks. (8 5) 231 0927
El. paštas info@vaikoteises.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188752021
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo