Naujienos

Dar daugiau anykštėnų ruošiasi tapti globėjais

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajone patarėja L. Zukienė pasveikino šių metų pirmąsias 5 šeimas, išklausiusias visą GIMK mokymų programą ir pasidžiaugė, jog vaiko teisių apsaugos sistemos reforma atnešė daug pozityvių pokyčių: „Visuomenė tapo aktyvesnė, atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių padėti, suteikti laikinus namus be tėvų globos likusiems vaikams.“

L. Zukienė renginio metu susirinkusiems atsakė į rūpimus klausimus apie globos ir rūpybos organizavimą, apie reagavimą į vaiko teisių pažeidimus visą parą, apie operatyviai suteikiamą pagalbą kiekvienam vaikui.

Primename, jog už globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų paiešką ir mokymus atsakingas kiekvienoje savivaldybėje esantis Globos centras.

Asmuo, norintis globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kurios darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Pirmiausia bus vykdomas asmens pradinis įvertinimas. Tarnybos teritoriniam skyriui atlikus asmens pradinį vertinimą ir priėmus teigiamą sprendimą, asmuo siunčiamas į savivaldybės teritorijoje veikiantį Globos centrą dėl mokymų ir jo pasirengimo vaiko globai (rūpybai) patikrinimo pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą ir išvados parengimo.

Daugiau apie Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą galite sužinoti čia: http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/

Tarnybos atstovė konferencijoje skaito pranešimą apie vaiko teisių užtikrinimą Lietuvoje

Šiandien Vilniuje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Vaiko auklėjimas užtikrinant jo teises ir lygias galimybes, taikant pozityvios tėvystės principus“ Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Rima Butkienė skaito pranešimą „Vaiko teisių užtikrinimas Lietuvoje – sistemos pokyčiai ir bendradarbiavimo galimybės“.

„Kaip svarbiausi pranešimo akcentai paminėtinas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos stiprinimas: valstybinės vaiko teisių apsaugos funkcijos centralizavimas; vaiko teisių apsaugos užtikrinimas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę; vienodo vaiko teisių apsaugos standarto užtikrinimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ne mažiau svarbus ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje stiprinimas. Kartu su kitomis institucijomis stengiamės plėsti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų spektrą šeimoms, auginančioms vaikus“, – sako R. Butkienė.

Pasak skyriaus patarėjos, svarbu, kad vaiko teisių apsaugos specialistai anksti atpažintų vaikų turinčias šeimas, kurios patiria socialinę, smurto ar kitokią riziką.

Dvi dienas vyksiančioje konferencijoje jos dalyviai skaitys pranešimus šiomis temomis: “Lietuvos žingsniai kuriant vaikui palankią valstybę”, “Lyčių lygybės ugdymas vaikystėje: įžvalgos ir rekomendacijos”, “Fizinių bausmių draudimas: pokyčiai visuomenėje įgyvendinant pozityvios tėvystės idėjas”, “Pozityvios tėvystės programos “Positive Discipline in Everyday Parenting” įdiegimas Lietuvoje”, “Baziniai vaiko poreikiai ir tinkamas jų tenkinimas”, “Netinkamas vaikų elgesys ir konstruktyvūs konflikto sprendimo būdai“ bei „Auklėjimo stiliai gyvai”.

 

Su pranešimo skaidrėmis galite susipažinti čia: Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka ir pasikeitimai.pptx

 

 

 

Vaiko teisių apsaugos specialistai Pagėgių savivaldybės vaiko globos centre aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Pagėgiuose Lina Augustinavičiūtė ir vyriausioji specialistė Sandra Krakienė susitikime su Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro atstovais aptarė praėjusių metų globos centro veiklą, tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasak Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Pagėgiuose L. Augustinavičiūtės, pasitarimo metu aptarta dokumentų valdymo sistema, keitimosi informacija galimybės: „Susitikimo metu prieita prie bendros išvados artimiausiu metu inicijuoti susitikimą su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais, Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais siekiant betarpiško visų institucijų bendradarbiavimo apsaugant geriausius vaikų interesus.“

Susitikime dalyvavo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro direktorė Elena Pūtienė, koordinatorė Virginija Ramašauskiene, GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos) specialistės Asta Lankauskienė ir Nijolė Laugalienė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga - švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

 

Alytuje likimo nuskriaustos moterys su vaikais buriasi po vienu stogu

„Buvau likusi su trimis vaikais gatvėje. Nežinojau ką daryti, kur dėtis. Gerai, kad Agnė iš Vaiko teisių pasiūlė kreiptis į Šeimos krizių skyrių“,  patirtais išgyvenimais dalijosi Rita. Moteris likusi be pastogės, patyrusi daugybę gyvenimo sunkumų, auginanti tris mažamečius vaikus džiaugiasi atradusi Alytaus miesto šeimos centro Šeimos krizių skyrių (toliau – Šeimos krizių centras). Čia ji nuo 2018-ųjų liepos. Rita turi dar 3 kaimynes, kurių gyvenimas taip pat nelepino.

Jauki naminė aplinka, žaidžiantys vaikai, moterys užsiimančios namų ruoša. Tokį vaizdą vakar atėję aplankyti Šeimos krizių skyriaus gyventojų pamatė Alytaus apskrities Vaiko teisių skyriaus vedėja Žaneta Abromaitienė ir teisininkas Virginijus Viduolis. Atnešę dovanėlių vaikams, arbatos bei saldumynų moterims, prie puodelio arbatos svečiai šnekučiavosi su Šeimos krizių skyriaus gyventojomis.

Moterims kilo klausimų apie dokumentų tvarkymą, kuriais jas mielai pakonsultavo teisininkas V. Viduolis. „Aš taip džiaugiuosi, kad vaikai neatskiriami nuo motinų, net tada kai šeimos patiria didelius sunkumus. Džiaugiuosi, kad jie mato, kaip mamos stengiasi vėl atsistoti ant kojų ir viską daro dėl savo mažųjų“,  neslėpė džiaugsmo Ž. Abromaitienė.

Viena iš Šeimos krizių skyriuje gyvenančių moterų jau gavo socialinį būstą, ne už ilgo su vaikais į jį įsikraustys. „Labai džiaugiuosi, kad galų gale turėsim savo namus, bet kartu labai gaila išsiskirti su dabartinėmis kaimynėmis. Mes jau tapom  šeima: pasaugom viena kitos vaikus, šeštadieniais ir sekmadieniais gaminamės bendrus pietus. O kokį Kūčių stalą ištaisėme, seniai taip gera nebuvo“,  pasakojo Šeimos krizių skyriaus gyventoja Inga.

Skyriuje apsistoję šeimos gauna visą eilę paslaugų: psichologo konsultacijas, socialinio darbuotojo paslaugas, mokomos įgūdžių, kurių lig šiol dar nebuvo įgijusios.

„Su psichologo pagalba aš mokausi tinkamai bendrauti su savo devynmečiu sūnumi ir jaučiu, kaip tai man padeda. Mes daug daugiau kalbamės“,  džiaugiasi Rita.

Alytaus Šeimos krizių grupė įsteigta 2015-aisiais, pernai ji pervadinta į Šeimos krizių skyrių. Per 3 metus čia prieglobstį rado 29 moterys ir 39 vaikai.

„Dauguma moterų iš čia išeina savarankiškai gyventi sustiprėję, įgavę tėvystės įgūdžius ir pačios augina vaikus“, teigė Ž. Abromaitienė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga  švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija  saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Atvejo vadybos veiksmingumą lemia tėvų noras pasikeisti

Marijampolės apskrityje daugiau negu 600 vaikų sulaukia kasdienės pagalbos . Nuo 2018 m. liepos 1-osios Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai inicijavo 255 pagalbos šeimoms procesus.

Atvejo vadybos teikiamų paslaugų efektyvumą įrodo jau vien tas faktas, kad per praeitą pusmetį iš 48 vaikų Marijampolės apskrityje, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa, 21 vaikas atvejo vadybos proceso metu buvo grąžintas į šeimą. Šie iškalbingi skaičiai dar kartą įrodo, kad tik bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi priartėsime prie siekiamo tikslo – saugaus ir laimingo vaiko šeimoje.

Pasak Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Dovilės Burbaitės, džiugu ir tai, kad sugrįžus vaikui į šeimą, bendradarbiavimas su vaiko teisių specialistais ir atvejo vadybininkais nenutrūksta. Tėvai, siekdami sklandžių santykių su vaikais, noriai eina į dialogą su specialistais.

Šiauliuose vaiko teisių apsaugos specialistai su šeimomis diskutavo apie vaiko teisių apsaugą

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta Ambražūnė ir Eglė Bikinienė dalyvavo Šiaulių Ragainės progimnazijos visuotiniame tėvų susirinkime ir pristatė vaiko teisių apsaugos Lietuvoje aktualijas, atsakė į tėvų pateiktus klausimus, diskutavo apie vaiko teisių apsaugą, specialistų funkcijas, teisės aktus, tėvų teises, pareigas bei atsakomybes vaikų atžvilgiu.

Susitikimo metu Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė R. Ambražūnė pabrėžė: „Vaikai yra mažiausi visuomenės atstovai, jiems sunku patiems apsiginti, todėl mes ir siekiame užtikrinti geriausius vaikų interesus ir apginti prigimtines vaikų teises. Kiekvienas vaikas turi teisę išsakyti savo nuomonę ir būti išgirstu, teisę būti apsaugotu nuo įvairiausių smurto rūšių, džiaugtis saugia vaikyste“.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga - švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Jonavoje sprendžia, kaip užtikrinti sklandų tarpinstitucinį bendradarbiavimą

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Jonavoje susiduria su plačiu spektru problemų: nuo Ruklos pabėgėlių priėmimo centre gyvenančių šeimų vaikų iki globos namų tvarkai nenorinčio paklusti jaunimo. Jų sprendime dalyvauja daug institucijų, tad šiandien surengtame susitikime kalbėta, kaip užtikrinti sklandų visų bendradarbiavimą.

Jonavos r. savivaldybės socialinių įstaigų atstovai ir vaiko teisių specialistai dar kartą išsigrynino savo funkcijas, daug diskutavo apie atvejo vadybos procesą ir jo inicijavimą, gilintasi į grėsmės vaikui vertinimo nuostatas, pasidalyta paauglių bėgimo globos namų rūpesčiais.

Kauno apskrities vaiko teisių skyriaus vyresnioji patarėja Sigita Mockienė paragino atkreipti dėmesį į priežastis, kodėl vaikai pabėga, vertinti ne pasekmes, bet priežastis. „Gal problemos įsisenėjusios, o su jomis nebuvo dirbama, reikia plėsti paslaugų spektrą, atlikime vaikų emocinės būklės tyrimą, taikykime psichoterapiją ir kt.“,  patarė S. Mockienė.

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos specialistai teikia pagalbą surastai šeimai

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) informuoja, kad bendradarbiaujant su policijos pareigūnais, buvo surasta šeima su 3 mažamečiais vaikais (9, 7 ir 1,5 metų).  

Sausio 18 d. dėl šios šeimos dingimo į pareigūnus buvo kreipęsi VTAS specialistai.

Pasak Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Irenos Gaigalienės, šeima noriai bendrauja su vaiko teisių apsaugos specialistais ir sutinka geranoriškai priimti siūlomą pagalbą.

„Šiuo metu motina su vaikais yra nuvežta į Šeimos krizių centrą, kur visiems jos nariams bus teikiama pagalba. Svarbiausia, kad motina gali ir toliau būti su savo vaikais. Manome, kad šiuo metu tai geriausias sprendimas ir vaikams, ir jų motinai“, – teigia I. Gaigalienė.

Pasak vaiko teisių apsaugos specialistų, artimiausiu metu vaikų tėtis turėtų apsigyventi kartu su šeima.

 
X