Naujienos

Tauragės rajone telkiamos jėgos gerinant vaikų globos (rūpybos) organizavimą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime, kurio metu kalbėta apie globos (rūpybos) organizavimą, efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes.

Tarpinstitucinis pasitarimas vyko Jurbarko rajono savivaldybėje. Jame dalyvavo Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus laikinai vedėjos pareigas einanti Birutė Sragauskienė ir skyriaus patarėja Jurbarko rajone Eglutė Tamulienė, Marijona Janavičienė, atsakinga už pertvarką Tauragės regione, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė, įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė Audronė Balčiūnienė bei kiti specialistai.

Susitikimo metu aptarti teisės aktai, reglamentuojantys globą (rūpybą), jų taikymas praktikoje, bendradarbiavimo būdai ir galimybės organizuojant globą (rūpybą), laikinosios globos (rūpybos) nustatymas ir vaiko apgyvendinimas nustačius antrą grėsmės lygį. 

Pasak Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus laikinai vedėjos pareigas einančios B. Sragauskienės, buvo aptartos vaikų apgyvendinimo galimybės, kalbėta apie atskirus žinomus globos (rūpybos) nustatymo atvejus, taip pat nedažnus, tačiau neišvengiamus atvejus, kai vienas turimas iš tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos: „Susitikimo metu nutarta sutelkti jėgas ieškant budinčių globotojų, kad vaiko teisių apsaugos sistema veiktų dar sklandžiau ir būtų galima dar greičiau suteikti būtiną pagalbą vaikui“.

Pasitarimo metu taip pat kalbėta apie socialinių paslaugų teikimą apskrityje, bendradarbiavimą tarp Vaiko gerovės komisijos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus, gilintasi į Atvejo vadybos darbo organizavimą.

X