Naujienos

Alytaus mieste aptarti psichologinės ir pedagoginės pagalbos šeimai aspektai

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Alytaus mieste atstovė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime tema ,,Dėl efektyvios pagalbos teikimo vaikui ir jo šeimai, kai jiems turi būti teikiama kompleksinė pagalba“.

Pasak Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Alytaus mieste vyriausiosios specialistės, laikinai einančios patarėjos pareigas A. Malakauskaitės, pasitarimo metu buvo aptarti pokyčiai po liepos 1 dienos, kada pradėjo veikti nauja vaiko teisių apsaugos sistema: „Susirinkusieji buvo supažindinti su Alytaus apskrities ir Alytaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos pokyčiais. Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro atstovai papasakojo apie atvejo vadybininkų veiklos funkcijas. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė pristatė Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos funkcijas ir jų sąsajas su Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatomis.“

Vyko diskusija, kurios metu svarstyta, kaip efektyviau užtikrinti psichologinės pagalbos teikimą vaikui ir šeimai. Psichologės pristatė psichologinių paslaugų paketą šeimai ir vaikui, kalbėjo apie tai, kaip padėti vaikui įveikti krizes, papasakojo apie emocijų išreiškimą ir tinkamą reagavimą į jas, analizavo vyresniųjų vaikų draugų grupes.

Susitikimas vyko Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Pasitarime dalyvavo Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Alytaus mieste vyriausioji specialistė, laikinai einanti patarėjos pareigas Agnė Malakauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro paramos šeimai padalinio vedėja Jurgita Gurskienė, atvejo vadybininkė Asta Vyšniauskienė, Alytaus apskrities mobilios komandos psichologė Romualda Stasionienė, psichologės: Danutė Putkienė, Jolanta Dimšienė, Vaiva Remeikienė, Alma Golcienė, Kristina Baranauskienė, Aistė Glinskienė, Aušra Stankevičienė, Zita Pupkienė, Vilija Šiugždinytė.

X