Naujienos

Alytiškiai supažindinti su reagavimo į galimus vaiko teisių pažeidimus tvarka

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai dalyvavo diskusijoje tema „Pažink smurtą ir būdus, kaip jį įveikti“, kuri vyko Alytaus miesto savivaldybėje.

Diskusijos metu buvo kalbama apie sunkiausiai atpažįstamas smurto rūšis, pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Dalyvavusieji pasidalijo savo patirtimi, įžvalgomis.

Daug dėmesio diskusijoje buvo skirta jautriausiai visuomenės grupei - vaikams. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus l.e.p. vedėja Žaneta Abromaitienė susirinkusiems priminė apie vaiko teisių apsaugos specialistų reagavimą į gaunamus pranešimus apie galimą smurtą prieš vaikus, į pranešimus kuomet vaikas auga aplinkoje, kurioje smurtaujama, ar į kitus galimus vaiko teisių pažeidimus.

Vedėja taip pat atkreipė dėmesį, kad teisinę vaikų apsaugą privalo užtikrinti Tarnyba ir jos teritoriniai padalinai, o atsakomybė už socialinę vaiko teisių apsaugą tenka savivaldybėms ir jų įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms.

„Vaiko gerovei užtikrinti yra būtinas vaiko gerovės srityje veikiančių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas,“ - pabrėžė vedėja Ž. Abromaitienė.

Nutarta atsižvelgiant į diskusijoje išsakytas specialistų nuomones, pastebėjimus organizuoti specialistų mokymus, paskaitas.

Diskusijoje dalyvavo Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Renata Kruk, Aušra Bačinskienė, mobiliosios komandos specialistai Romualda Stasionienė, Ilona Kislienė, Virginijus Tamulionis, Alytaus apskrities socialinio darbo, švietimo, visuomenės sveikatos specialistai, policijos pareigūnai, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė, Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės Tarybos narė Laima Vincė Kirkliauskienė.

X