Naujienos

A.Marčiukaitienė: įvaikinimo procese prioritetas visuomet yra skiriamas Lietuvos piliečiams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai jau tradicija tapusiame renginyje su užsienio valstybių akredituotų institucijų, įgaliotų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, atstovais ir kartu su jais dirbančiais asmenimis Tarnyboje diskutuoja apie naujienas nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo srityje, dalijasi patirtimi analizuojant konkrečias tarptautinio įvaikinimo problemas bei aptaria ikiteisminių tarptautinio įvaikinimo procedūrų klausimus.

„Kiekvienas sukamės savo orbitoje, bet visa tai darome ir galutinis visų mūsų bendras tikslas yra vaikas. Vaikas turi prigimtinę teisę - augti šeimoje. Kartu dirbame tam, kad surastume patį geriausią sprendimą dėl vaiko. Dirbame dėl vieno tikslo, ranka rankon, koja kojon. Esame visada pasiruošę bendradarbiauti ir kartu spręsti kylančias problemas,“ – sveikinimo kalboje sakė Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė.

A.Marčiukaitienė pristatė teisinio reglamentavimo naujoves nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo srityje bei naujoves vaiko globos ir įvaikinimo srityje. „Nuo praėjusių metų liepos 1 dienos pasikeitė Tarnybos struktūra, tapome viena institucija, pasikeitė ir dalyvavimas teismuose. Anksčiau teismuose išvadą teikdavo ir savivaldybių administracijų vaiko teisių skyriai, ir Tarnyba. Dabar teismuose vieną išvadą teikia Tarnyba.“

Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja A.Marčiukaitienė susitikimo metu priminė, jog prioritetas bet kuriuo atveju yra teikiamas globai ir įvaikinimui Lietuvoje: „Visais atvejais prioritetu laikoma tėvų globos netekusio vaiko globa (rūpyba) ar įvaikinimas Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims. Vaikui netekus tėvų globos pirmiausia ieškomi artimieji giminaičiai, asmenys su vaiku susiję emociniais ryšiais, taip pat tėvų globos netekusio vaiko brolius/seseris įvaikinusios ar globojančios šeimos. Tokiems asmenims neatsiradus arba nesutikus vaiko globoti ar įvaikinti, ieškoma giminystės ryšiais su vaiku nesusijusių asmenų šeima, kuri galėtų vaiką globoti (rūpinti) ar įvaikinti. 

Ikiteisminės tarptautinio įvaikinimo procedūros vykdymas, pradedamas tik tada, jei per 6 mėnesius nuo vaiko įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą nebuvo gauta LR piliečių prašymų įvaikinti ar globoti vaiką, jei vaiko globėjas (rūpintojas) pritaria, kad vaiko interesus geriausiai užtikrintų tarptautinis įvaikinimas ir jei tokiam siūlymui pritaria Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija. Taigi, tarptautinis įvaikinimas yra kraštutinė priemonė siekiant užtikrinti vaikui prigimtinę jo teisę – augti šeimoje.“

Susitikime pranešimus taip pat skaito Įvaikinimo ir globos skyriaus specialistės Jurgita Juodytė ir Jovita Tarvydienė. Specialistės supažindina užsienio valstybių institucijų, įgaliotų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje atstovus su 2018 metų institucijų veiklos ataskaitose keliamos problematikos apibendrinimu bei aktualiais ikiteisminės tarptautinio įvaikinimo procedūros vykdymo, grįžtamųjų ataskaitų teikimo ir akreditacijos klausimais.

Susitikimo metu užsienio valstybių institucijų, įgaliotų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, atstovai dalinasi patirtimi, pristato aktualiausius probleminius klausimus vykdant tarptautinį įvaikinimą bei savo įžvalgas ir šių problemų sprendimo būdus.

Susitikimo dalyviams pranešimą tema „Kelias link įvaikinimo: nerimas, nežinomybė bei streso valdymas tarptautiniam įvaikinime ikiteisminio proceso metu“ skaito Vilniaus universiteto lektorė doc. dr. Asta Adler.

Primename, jog Tarnyba bendradarbiauja su šiomis tarptautinį įvaikinimą organizuojančiomis agentūromis: JAV įvaikinimo agentūra „The open door adoption“, Švedijos įvaikinimo organizacija „Barnen Framfor Allt-Adoptioner“, Kanados įvaikinimo agentūra „Loving Heart International Adoption“, Ispanijos įvaikinimo organizacija „Familia Universal“, Naujosios Zelandijos įvaikinimo agentūra “Inter – Country Adoption New Zeland (ICANZ)“, Italijos įvaikinimo organizacija „Azione per Famiglie Nuove Onlus“, Italijos įvaikinimo organizacija „Fondazione AVSI“, akredituota Italijos įvaikinimo asociacija „La Primogenita International Adoption“, Italijos įvaikinimo asociacija „Associazione Adozioni Alfabeto Onlus“.

 

 

X