Naujienos

Bet kuriuo paros metu vaikus gali priimti daugiau kaip šimtas fizinių ir juridinių asmenų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atliko miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių apklausą, siekdama išsiaiškinti, kiek Lietuvoje fizinių ir juridinių asmenų bet kuriuo paros metu gali priimti tėvų globos netekusius vaikus. Pagal jos rezultatus šiuo metu šalyje iš viso yra 110 tokių fizinių ir juridinių asmenų – 68 vaikų socialinės globos įstaigos, 22 sveikatos priežiūros įstaigos, 13 šeimynų bei 7 budintys socialiniai globėjai. Vidutiniškai kiekvienai savivaldybei tenka po 1,8 fizinio ir juridinio asmens. 

29 savivaldybės nurodė, kad be tėvų globos likusius vaikus bet kuriuo paros metu gali priimti 1 savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantis (gyvenantis) juridinis (fizinis) asmuo. 20 savivaldybių vaikus priimtų 2 kiekvienoje savivaldybėje esantys juridiniai (fiziniai) asmenys. 5 savivaldybėse (Elektrėnų, Klaipėdos m., Lazdijų r., Panevėžio r. ir Šiaulių m.) tokių asmenų yra po 3, 4 savivaldybėse (Ignalinos r., Marijampolės, Šiaulių r. ir Vilniaus r.) – po 4 ir 2 savivaldybėse (Kauno r. ir Šakių r.) – po 5.

11 savivaldybių, teikdamos informaciją, taip pat nurodė, kokio amžiaus ir sveikatos vaikus gali priimti jų teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys.
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai reglamentuoja, kad savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas šeimų, šeimynų, socialinės globos įstaigų ar kitų viešųjų juridinių asmenų, galinčių priimti be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašas kasmet iki sausio 31 d. pateikiamas policijos teritorinei įstaigai.

O vadovaujantis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo nuostatomis, policijos pareigūnas privalo gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir laisves. Teritorinės policijos įstaigos pareigūnai, kilus būtinybei, turėtų paimti vaiką iš nesaugios šeimos aplinkos, jį pristatyti nurodytiems fiziniams, juridiniams asmenims, su kuriais savivaldybės yra pasirašiusios sutartis dėl globos (rūpybos) paslaugų vaikams teikimo.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atkreipia dėmesį, kad jos gauta bei apibendrinta informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, bet kuriuo metu galinčius priimti tėvų globos netekusius vaikus savivaldybėse, parengta remiantis 2017 m. kovo 3 d. duomenimis. Ši informacija gali keistis, todėl norint gauti naujausius duomenis, rekomenduojama kreiptis į savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius. 

Fizinių ir juridinių asmenų, bet kuriuo paros metu galinčių priimti tėvų globos netekusius vaikus savivaldybėse, sąrašas  

X