Globos centrai keičia visuomenės požiūrį į globą (rūpybą) bei įvaikinimą

Nuo 2018 m. pradžios veiklą pradėjo įgyvendinti Globos centrai. Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Globos centrai vykdydami veiklą organizuoja  budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių  paiešką, mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa) ir reikiamą  pagalbą globėjams (rūpintojams),  įtėviams, šeimynų dalyviams. Šiuo metu šalyje veikia 66 Globos centrai.

Globos centrai pasidalijo gerąja patirtimi, kaip jiems pavyksta pritraukti globėjus (rūpintojus), įtėvius bei kokiomis priemonėmis jie viešina globą (rūpybą) bei įvaikinimą.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro šeimų padalinio vadovės, socialinės darbuotojos atestuotos pagal  GIMK programą  Aidos Zlataravičienės teigimu, globėjų (įtėvių) paieška vykdoma įvairiais viešinimo kanalais: „GIMK veikla viešinama žiniasklaidos priemonėse. Leidiniuose ,,Utenis“, ,,Utenos diena“, ,,Reikia“, ,,Utenos apskrities krašto žinios“ pasirodė straipsniai, nušviečiantys GIMK veiklą ir skatinantys tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais. Apie GIMK programą taip pat buvo papasakota Utenos radijui 103.9 FM, informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro tinklapyje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „GIMK Utena“, Utenos rajono savivaldybės tinklapyje.“

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro šeimų padalinio vadovės A. Zlataravičienės tvirtinimu, taip pat nuolatos visuomenės dėmesį į globą (rūpybą) ir įvaikinimą stengiamasi atkreipti  įvairiomis priemonėmis, naudojami reklaminiai plakatai, stendai, susitikimų, švenčių, renginių, konferencijų metu dalijamos skrajutės, puodeliai, veidrodėliai, atšvaitai, balionai su GIMK programos atributika.

„Susitinkame su žmonėmis, skleidžiame informaciją gyvų pokalbių metu. Organizavome susitikimus su Utenos kolegijos socialinio darbo studentais, Utenos rajono seniūnijų bendruomenėmis, susitikimus su tėvais Utenos miesto ir rajono mokyklose, darželiuose tėvų susirinkimų metu. Juose papasakojome apie globą ir įvaikinimą, besidomintys buvo supažindinti su globos ir įvaikinimo proceso ypatumais. Taip pat Utenos miesto ir rajono gyventojai savo pašto dėžutėse rado lankstinukus, kuriuose pateikta detali informacija apie GIMK programą,“ - sako A. Zlataravičienė.

Pritraukia naujus globojus (rūpintojus) renginių metu

Telšių socialinių paslaugų centro globos centro globos koordinatorės Jurgitos Venclovienės teigimu, globėjų (rūpintojų) bei įtėvių paieška vykdoma skleidžiant informaciją apie globą regioninėje spaudoje, Telšių miesto švenčių metu dalijant skrajutes skatinančias globą (rūpybą).

„Taip pat nuolatos atnaujiname informaciją Telšių socialinių paslaugų centro „Facebook“ paskyroje, organizuojame viešinimo renginius Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriuje, Telšių rajono seniūnijose, Globą ir įvaikinimą viešiname „Spalvoto meduolio dienoje. Norime pasidžiaugti, jog šiais metais pavyko pritraukti vieną asmenį, kuris pateikė prašymą dalyvauti GIMK programos mokymuose,“ - sako J. Venclovienė.

Vis daugiau šeimų keičia požiūrį į globą (rūpybą)

„Žiburio“ labdaros ir paramos fondo direktorės, globos koordinatorės Justinos Luinevičienės teigimu, įtėvių ir globėjų pritraukimas vyksta įvairiais būdais: „Naujas šeimas kviečiame tapti globėjais ir įtėviais naudodami keletą viešinimo kanalų. Pirmiausia tai „Žiburio“ fondo socialinio tinklo „Facebook“ paskyra, kurioje skelbiame aktualią informaciją, informuojame apie teikiamas paslaugas globėjams, organizuojamus renginius globėjų ir įtėvių šeimoms, siekdami parodyti, kad ši tikslinė grupė gauna tęstines paslaugas ir tapę globėjais, įtėviais. Taip pat jaučiame, kad kokybiškai teikdami paslaugas esamoms globėjų ir įtėvių šeimoms, sulaukiame jų teigiamų atsiliepimų kitoms jų aplinkoms šeimoms, kurios svarsto globos/įvaikinimo klausimą. Taip pat informaciją apie galimybes tapti įtėviais ir globėjais skelbiame savo organizacijos tinklalapyje ir bendrame visų Vilniaus mieste veikiančių globos centrų tinklalapyje. Ir naudojame savo asmeninius ryšius, skleisdamos informaciją apie globą/įvaikinimą.“

J. Luinevičienės teigimu, per ketverius darbo su globėjų ir įtėvių šeimomis metus pastebime, kad  globėjų šeimos tapo atviresnės: „Globėjai tampa atviresni pagalbai, daugiau jų nusiteikę bendradarbiauti. Taip pat vis labiau į globos centro specialistus žiūri kaip į pagalbos teikėjus, o ne globos kontrolierius. Vis daugiau šeimų savo iniciatyva kreipiasi ieškodami pagalbos, ateina pasitarti dėl jiems dvejonių sukėlusių situacijų globojant/įvaikinus.“

Dar kartą primename, jog už budinčių globotojų paiešką, jų rengimą yra atsakingos miesto / rajono savivaldybės.  Rajone trūkstant budinčių globotojų visada yra skatinamas bendradarbiavimas tarp savivaldybių, ieškant globėjų (rūpintojų) galinčių laikinai priimti vaiką kitoje savivaldybėje, todėl didžiausia dalis sėkmės priklauso nuo kuo glaudesnio savivaldybių bendradarbiavimo tarpusavyje.

Asmuo, norintis globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kurios darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Savivaldybėje gautas asmens (šeimos) prašymas tapti vaiko globėjais (rūpintojais) bus pateiktas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriam skyriui, kuris atliks pradinį asmens (šeimos) vertinimą.  Tarnybos teritoriniam skyriui atlikus asmens pradinį vertinimą ir priėmus teigiamą sprendimą dėl asmens (šeimos) norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu pradinio įvertinimo, asmuo siunčiamas į savivaldybės teritorijoje veikiantį Globos centrą dėl dalyvavimo  mokymuose pagal GIMK programą pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui  vertinimo ir išvados parengimo.