Grūžių globos namų vaikai su specialistais diskutavo apie savo teises

Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) Pasvalio rajone vyriausioji specialistė Monika Balnytė - Skaringienė susitikusi su Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose gyvenančiais vaikais diskutavo apie jų teises ir pareigas.

Siekiant, kad vaikų globa būtų kokybiška, turininga ir atitiktų pačius geriausius vaiko interesus vaiko teisių apsaugos specialistai vykdo vaiko globos (rūpybos) priežiūrą. Rūpinamasi įvairiomis vaikų ugdymo sferomis: saugumu, sveikata, mokymusi, auklėjimu, bendravimu ir ryšio su tėvais palaikymu, vaikų laisvalaikiu, taip pat vertinami individualūs socialinės globos planai ir dar daug įvairių sričių, kurios būtinos efektyviam vaikų ugdymui.

„Atlikus globos priežiūrą ir peržiūrėjus individualius socialinės globos planus paaiškėjo, kad Grūžių globos namų vaikai nesupažindinti su savo teisėmis ir pareigomis“, - teigė M. Balnytė - Skaringienė.

Būtent todėl vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai aplankė  Grūžių vaikų globos namų auklėtinius ir supažindino juos su jų teisėmis ir pareigomis. Pasirodė, kad vaiko teisių tema globos namų auklėtiniams labai įdomi.  Diskusijoje dalyvavo 14 vaikų globos namų auklėtinių.

Vaikai išgirdo daug naujo, diskutavo. Jauniesiems susitikimo dalyviams kilo daug klausimų, į kuriuos atsakymus išgirdo iš profesionalų lūpų.

„Kol dar vasara ir vaikai atostogauja, gimė mintis su vaikais pabendrauti neformaliai. Esu tikra, kad šis mūsų susitikimas nepaskutinis, nes vaikai susikaupę klausėsi, jiems buvo įdomu, dalijosi savo patirtimi ir bendravo labai noriai“, - įspūdžiais dalijosi M. Balnytė - Skaringienė.

Kiekvienam susitikimo dalyviui buvo įteikta po  Vaiko konstituciją, kad niekuomet nepamirštų savo teisių ir, žinoma, pareigų.