Naujienos

Į dangų pakilo 100 balionų su linkėjimais visos Lietuvos vaikams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su lopšeliu-darželiu „Mažylis“ šiandien paminėjo tarptautinę vaikų gynimo dieną šventėje „100 vaikų – 100 balionų! Už kiekvieną Lietuvos vaiką!“.

100 lopšelio-darželio auklėtinių vienu metu į dangų paleido 100 balionų su linkėjimais kiekvienam Lietuvos vaikui!

„Šiandien, vaikai, yra jūsų šventė! Vaikų gynimo diena! Jūs dar labai maži, bet kai paaugsite, suprasite, kokia ši diena yra svarbi! Mums, suaugusiesiems, jūsų tėveliams, seneliams, broliams ir sesėms, auklėtojoms labai svarbu, kad būtumėte saugūs, linksmi, turėtumėte daug draugų, daug žaistumėte ir darytumėte tai, kas jums patinka! Kuo ilgiau būkite nerūpestingi, patirkite daug nuotykių ir išmokite daug naujų dalykų! Kieno balsas šiame pasaulyje pats svarbiausias? Vaiko! Jūsų, vaikai, balsas visiems mums yra pats svarbiausias!,“ – kreipdamasis į vaikus per renginį kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski. 

Šventės metu kiekvienam vaikui įteikta „Vaiko Konstitucija“, kuri primins vaikų prigimtines teises ir pareigas. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti, kad visi vaikai turėtų laimingą vaikystę.

Tikimės, kad „Vaiko Konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, prisidės prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, laimingas ir atsakingas.

Svarbu, kad visi Lietuvos vaikai žinotų, jog kiekvienas iš jų turi prigimtinę teisę į gimimą, į saugią vaikystę, į tėtį ir mamą, į asmeninį gyvenimą, turi teisę būti apsaugotam nuo smurto, teisę kreiptis dėl pagalbos, pasidalyti savo sunkumais su kitais.

Šventė skirta priminti, kad vaikų teisėmis rūpinasi daugybė žmonių. Lietuvos vaikų teises gina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

X