Naujienos

Ieškome miestų ir apskričių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško miestų ir apskričių Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjų.

Kandidatai, norintys tapti Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjais, turi atitikti būtinus reikalavimus, taip pat išlaikyti Bendrųjų gebėjimų, Užsienio kalbų mokėjimo ir Vadovavimo gebėjimų testus.

Vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti jo veiklą bei užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – Skyriaus vidaus administravimo – veiklos srityje ir specialiojoje – vaiko teisių apsaugos užtikrinimo – veiklos srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, pedagogikos (edukologijos), teisės arba psichologijos krypties išsilavinimą.

Kandidatas taip pat turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ir 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ir (ar) viešojo administravimo, ir (ar) teisės srityse, išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas; išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir įvertinti individualius jo poreikius; turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija.

Daugiau informacijos ieškokite čia:

http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36136.html

http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-m-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36137.html

http://portalas.vtd.lt/lt/telsiu-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36098.html

http://portalas.vtd.lt/lt/panevezio-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36100.html

http://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36103.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-m-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36101.html

http://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyrius-skyriaus-vedejas-vilniaus-apskritis-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36097.html

http://portalas.vtd.lt/lt/alytaus-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36096.html

http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36102.html

http://portalas.vtd.lt/lt/utenos-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36099.html

http://portalas.vtd.lt/lt/marijampoles-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36083.html

http://portalas.vtd.lt/lt/taurages-apskrities-vaiko-teisiu-apsaugos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36082.html

http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-tvaraus-perejimo-nuo-institucines-globos-prie-seimoje-ir-bendruomeneje-teikiamu-paslaugu-sistemos-salygu-sukurimas-lietuvoje-regioninio-lygmens-pertvarkos-procesu-ekspertas-vilnius-322;520510.html

X