Ignalinos rajone visuomenė supažindinta su svarbiausiais vaiko teisių apsaugos sistemos principais

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Zarasų rajone patarėja Neringa Jefimovienė Ignalinos rajono savivaldybėje vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos susitikime pristatė nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojusios vaiko teisių apsaugos sistemos tikslus, svarbiausius principus, Tarnybos struktūrą, papasakojo apie teritorinių skyrių veiklą.

Pasak N. Jefimovienės, posėdyje aptarta bendradarbiavimo tarp paslaugų teikėjų ir Tarnybos svarba, kalbėta apie reagavimo į pranešimus tvarką ir terminus, pranešimų nagrinėjimą, Tarnybos veiklos vertinimo rodiklius - visuomenėje pristatomus statistinius duomenis: „Akcentuota, kad pagrindiniai naujos sistemos išskirtinumai yra centralizuota teisinė sistema, vaiko teisių užtikrinimas visą parą, vaiko balso išklausymas. Bendruomenės tarybos nariams papasakota, jog šiuo metu sistema dirba taip, kad būtų kuo operatyviau reaguojama į kiekvieną net ir anoniminį pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą.“

Patarėjos teigimu, pirmiausia žiūrima, ar vaikui saugu aplinkoje, kurioje jis yra, ir siekiama užtikrinti vaiko saugumą kuo palankesnėmis vaikui sąlygomis. Vaikas atskiriamas nuo tėvų ir globėjų tik išskirtiniais atvejais.

Tarybos nariams paaiškinta, kad pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą asmeninė informacija apie šeimas ir vaikus, konkrečius atvejus ir tiriant tuos atvejus nustatytas aplinkybes neteiktina visuomenei siekiant užtikrinti privataus gyvenimo neliečiamumą.