Iššaukiantis vaiko elgesys dažnai byloja apie pagalbos poreikį

Marijampolėje susirinkę įvairių dirbančių su vaikais institucijų specialistai aptarė konkrečias pagalbos priemones Vaiko tėviškės namuose globojamiems vaikams. Kartu su vaiko teisių specialistais tartasi, kaip pagelbėti nuolat iš globos įstaigos pasišalinantiems, įvairius teisės pažeidimus darantiems paaugliams.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistės Sondra Šeršen ir Laura Stražnickė atkreipė pasitarime dalyvavusiųjų dėmesį į tai, kad globos įstaigoje gyvenantys vaikai galimai yra patyrę skaudžių ir neigiamų išgyvenimų, psichologinių traumų. „Ignoruodami visuomenėje nusistovėjusias taisykles, nepilnamečiai galimai siekia atkreipti suaugusiųjų dėmesį į savo problemas, kalba apie pagalbos poreikį“, - kalbėjo Marijampolės VTAS vyriausioji specialistė L. Stražnickė.

Marijampolės apskrities VPK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Vilija Danilevičė pastebėjo, kad į delinkventinį elgesį linkę nepilnamečiai yra nusiteikę prieš visuotinai priimtinas elgesio normas, jų elgesio požiūrio nekeičia ir galima administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Prokurorė Eglė Privenienė atkreipė dėmesį, kad dažnu atveju globos namų auklėtinius nusikalsti skatina buvę globos namų gyventojai, kurie šiuo metu jau yra pilnamečiai, kadangi įstatymai numato švelnesnę atsakomybę nepilnamečių atžvilgiu.

Marijampolės VTAS skyriaus atstovės pažymėjo, kad būtina atrasti netinkamo vaikų elgesio priežastis, apsvarstyti aktyvesnį nepilnamečių užimtumo programų vykdymą, užtikrinti vaikų globos namų darbuotojų ir socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

 „Vieningai sutarėme, kad globos namų auklėtinių elgesio problemos, minėtų vaikų užimtumas ir prevencinė veikla turi tapti pagrindiniu uždaviniu, o suinteresuotų institucijų veikla šioje srityje turi būti vienijama ir pagrįsta bendradarbiavimu“, - kalbėjo S. Šeršen.