Kauno mieste – daugiau paslaugų šeimoms ir vaikų globėjams, didesnė pagalba nukentėjusiems asmenims

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriuje (toliau – Kauno m. VTAS) organizuotas susitikimas, kuriame daugiausia dėmesio skirta paslaugų ir pagalbos teikimui šeimoms, vaikų globėjams bei nelaimėn patekusiems asmenims. Būrys vaikų gerove besirūpinančių specialistų dalijosi gerąja patirtimi, kuri padeda šeimoms teikti efektyvią pagalbą. Pasidžiaugta tiek siūlomomis iniciatyvomis, tiek jau pasiektais rezultatais.

„Kiekvienas vaikas turėtų augti saugioje ir jo poreikius atliepiančioje aplinkoje. Svarbu, kad būtų patenkinti ne tik jo fiziniai poreikiai, bet ir psichologiniai bei emociniai. Jeigu šeimoje smurtaujama, nevengiama vartoti alkoholio, vyrauja nuolatiniai kivirčai, akivaizdu, kad pagalbos reikia ne tik vaikui, bet ir visai šeimai. Džiugu, jog Kaune atsiranda vis daugiau pagalbą teikiančių centrų ir specialistų, kurie pasiruošę pasiūlyti platų paslaugų spektrą kiekvienam, susidūrusiam su problemomis“, – susitikime kalbėjo Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė.

Įvairios problemos kamuoja ne tik tradicines šeimas, bet jas tenka patirti ir vaikų globėjams. Dažnai laikinoji globa reikalinga vaikams, kurie pasižymi delinkventiniu elgesiu, yra neįgalūs, taip pat išgyvena nelengvą paauglystės laikotarpį. Asmenų, kurie norėtų ir gebėtų tinkamai pasirūpinti tokių vaikų gerove, ypatingai trūksta. Tikimasi, jog būtent institucijų rodomas dėmesys ir siūloma pagalba šeimoms, gali tapti svaria paskata daugiau asmenų rinktis globėjo darbą.

Anot Kauno miesto Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėjos Giedrės Vareikienės, vykdant „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ projektą, nuo šio mėnesio pradžios Kaune, pagal „Iniciatyvos Kaunui“ programą pagalbą teikia trys centrai, kuriuose vyksta skubios psichologų konsultacijos, dirba socialiniai darbuotojai, organizuojamos pykčio valdymo grupių užsiėmimai. Esą šių centrų pagalba labiausiai orientuota būtent į probleminio elgesio vaikus, kurie vengia lankyti mokyklą, bėga iš namų, yra ūmaus ir konfliktiško būdo. Vaiko teisių apsaugos specialistams pasiūlyta minėtų centrų teikiamą pagalbą siūlyti šeimoms, kurių problemas specialistai įžvelgia nuolatinio darbo metu.

Susitikime pristatyta ir dar viena naujovė – nuo pavasario pradžios Kaune įkurtas Šeimos krizių centras, kuriame teikiamos dvi socialinės priežiūros paslaugos – laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo.

Kaip susirinkusiesiems aiškino Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė Diana Šatienė, naujai įkurtas Centras teiks prioritetinę pagalbą šeimoms, kurios patekusios nelaimėn dėl įvairių priežasčių: nukentėjusios nuo gaisro, išgyvenančios krizę šeimoje, priverstos apleisti savo gyvenamąją vietą dėl iškeldinimo ir pan. Minėta, jog esant galimybei, šiame Centre galės apsigyventi ir socialinę atskirtį patiriančios šeimos, nepiktnaudžiaujančios alkoholiu. Iki šiol Kaune panašaus pobūdžio pagalba buvo teikiama tik nuo smurto nukentėjusioms moterims su vaikais, o šiame centre reikiamą prieglobstį galės gauti ir vyrai.

Specialistai taip pat diskutavo ir apie bendruomeniniuose globos namuose gyvenančių vaikų užimtumą, aptarė laikinai Vaikų gerovės centre „Pastogė“ gyvenančių vaikų priežiūrą, kalbėjo apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimo galimybes, pasidžiaugė teigiamais bendro darbo rezultatais.

Į šį susitikimą Kauno m. VTAS pakvietė Kauno miesto Socialinių paslaugų centro specialistus, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę, Kauno vaikų globos namų „Mūsų vaikai“ darbuotojus bei Vaikų gerovės centro „Pastogė“ atstovus.

„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.