Kauno vaiko teisių specialistai diskutavo apie pagalbos priemones specialiųjų poreikių turintiems vaikams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo neišnešiotų naujagimių asociacijos "Neišnešiotukas" rengiamame seminare – diskusijoje "Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių priemonių pritaikymo šeimai galimybių plėtojimas". Renginio tikslas buvo sutelkti pagalbos specialistus, teikiančius švietimo, sveikatos, socialines paslaugas specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms. 

Seminaro metu buvo kalbėta ne tik apie specialiųjų poreikių turintiems vaikams būdingas sveikatos problemas, bet ir tėvų, auginančių tokius vaikus, patiriamus kasdienius sunkumus. Nevyriausybinių organizacijų atstovai akcentavo, jog institucinė sistema turėtų siekti glaudesnio bendradarbiavimo su šeimomis, kurioms reikalinga kompleksinė pagalba. Pasak asociacijos „Neišnešiotukas“ prezidentės Astos Radzevičienės, auginančios dešimties metų dukterį, kuri pasaulį išvydo trimis mėnesiais anksčiau, neišnešiotų vaikų tėvams reikia ypatingo visuomenės ir valstybės institucijų palaikymo, dėmesio ir pagalbos.

Jai antrino ir kita trijų mergaičių, turinčių specialiųjų poreikių, mama Dalia Kuliešienė, teigdama, jog tokių vaikų auginimas pareikalauja iš tėvų ne tik didelės atsakomybės, bet ir įvairiapusiškų žinių, reikalingų užtikrinti tinkamą vaikų priežiūrą. Pranešėja susirinkusiesiems pristatė vis dar rengiamą socialinę iniciatyvą – „Galių dėžutė“, kuri kitų metų pradžioje turėtų pasiekti visas šalies savivaldybes. „Galių dėžutė“ – informacinis leidinys, skirtas tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaikus bei specialistams, teikiantiems tokioms šeimoms visokeriopą pagalbą. Leidinyje turėtų būti pateikta visa būtina informacija ir patarimai, leisiantys tėvams kuo efektyviau išspręsti šeimose kylančius tėvystės iššūkius.

Seminaro metu buvo skiriamas dėmesys ir specialistų emocinio intelekto lavinimui, konkrečių darbo veikloje išryškėjusių stresinių situacijų aptarimui, diskusijai aktualiais klausimais. Praktinius užsiėmimus seminaro dalyviams vedė Viešosios įstaigos „Medaproject“ steigėja Eglė Veršininienė, dalinusi specialistams naudingus patarimus, kurie leistų sustiprinti savo asmenines charakterio savybes bei geriau suprasti besikreipiančio pagalbos asmens problemas ir emocinę būseną.