Naujienos

Kviečiame prisijungti prie visoje Lietuvoje dirbsiančių Vaiko teisių apsaugos skyrių budėtojų

Vaiko teisių apsaugos budėtojai vykdys vaiko teisių apsaugos funkciją, gins vaikų teises ir teisėtus interesus apskričių ir Vilniaus bei Kauno savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose ne darbo laiku darbo dienomis, taip pat šeštadieniais ir sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis.

Mes siūlome:

1,0 etato neterminuotą darbo sutartį.

Prasmingą ir dinamišką darbą.

Kompetencijos ugdymą ir profesinio konsultavimo pagalbą.

Profesinį tobulėjimą.

Visoje Lietuvoje ieškome:

* turinčių aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

* turinčių ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinėje srityje;

* žinančių ir išmanančių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su vaiko teisių apsauga, Tarnybos nuostatus, Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles;

* mokančių dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;

* turinčių B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

* gebančių suteikti pirmąją pagalbą;

* žinančių bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

* gebančių sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Tikimės, kad jūs:

* užtikrinsite vaiko teisių apsaugą bei vaiko interesus savivaldybėje;

* dalyvausite atstovaujant vaiko teisėms ir teisėtiems interesams;

* gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas imsitės būtinų veiksmų;

* dalyvausite vertinant vaiko situaciją, nustatant grėsmės vaikui lygį;

* dalyvausite įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paimant vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą;

* nustatysite teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);

* dalyvausite ikiteisminio tyrimo atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

* registruosite Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones;

* dalyvausite tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;

Daugiau informacijos ieškokite čia.

Siųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant miestą (-us), rajoną (-us), kuriuose galėtumėte dirbti, el. paštu info@vaikoteises.lt.

Išsamesnė informacija:

Tel. (8 5) 231 0928

El. paštu info@vaikoteises.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

X