L. Kukuraitis: „Šiandien legendinė diena – Seimas pritarė naujos kokybės vaiko teisių apsaugos sistemos ateičiai“

Šiandien Seimas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Tai svarbus žingsnis užtikrinant didesnį vaikų ir šeimų saugumą šalyje bei pertvarkant visą vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri, kaip parodė praeities įvykiai, funkcionavo labai neefektyviai. Įstatymo projektu reglamentuojamos pagrindinės vaiko tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos ir atsakomybė.
Daugiau informacijos Sociainės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje