Naujienos

Lietuviai įvaikina tėvų globos netekusius vaikus ir antrą, ir trečią kartą

Praėjusiais metais 84 Lietuvos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvoje, šeimų (sutuoktinių porų) įvaikino 92 tėvų globos netekusius vaikus – 47 mergaites ir 45 berniukus. Iš jų 67 vaikai turėjo įvairių sveikatos sutrikimų. Paminėtina, jog 1 įvaikintas vaikas buvo paliktas „Gyvybės langelyje“, o 5 – gydymo įstaigose.

Praėjusiais metais 81 įvaikintas vaikas buvo nuo 3 mėnesių iki 3 metų amžiaus, 8 įvaikinti vaikai – iš 4–6 metų amžiaus vaikų grupės, 2 įvaikinti vaikai – iš 7–9 metų amžiaus ir 1 vaikas iš 10–14 metų amžiaus grupės. 15–17 metų amžiaus vaikų neįvaikinta. Daugiausiai be tėvų globos likusių vaikų įvaikinta iš Vilniaus miesto savivaldybės (19) bei Vilniaus apskrities (18 vaikų).

2017 metais, palyginus su 2016 metais, padidėjo skaičius įvaikinusių šeimų, turinčių vaikų. 2016 metais iš 80-ties įvaikinusių šeimų 30 jau turėjo vaikų (biologinių, iš ankstesnių santuokų ar įvaikintų vaikų), o 2017-ais metais iš 84 įvaikinusių šeimų net 50 proc. (42 šeimos) šeimų jau turėjo vaikų.

Iš devyniolikos šeimų, auginančių įvaikintus vaikus: septyniolika šeimų įvaikino antrą kartą, dvi šeimos – trečią kartą.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiosios specialistės, vykdančios skyriaus vedėjo funkcijas, Giedrės Mikalauskienės, tai, kad žmonės pasiryžta kartoti įvaikinimo procedūrą, griauna mitą, jog įvaikinti globos netekusį vaiką Lietuvoje yra sunku, o procedūros trunka ilgai ir yra sudėtingos. Anot G. Mikalauskienės, dažnai pasitaiko atvejų, kai šeimos pasiryžta įvaikinti jau įvaikintų vaikų biologinius brolius ar seseris. 

Įvaikinančios šeimos taip pat yra skatinamos. „Nuo 2018 metų sausio 1 dienos yra priimti įstatymų pakeitimai, gerinant įvaikinančių šeimų gyvenimo sąlygas. Pavyzdžiui, Darbo kodekso pakeitimai įtėviams dabar leidžia pasinaudoti 24 mėnesių vaiko priežiūros atostogomis, neatsižvelgiant į įvaikinto vaiko amžių, mėnesio trukmės tėvystės atostogomis. O pagal Išmokų vaikams įstatymą tuo laiku įtėviams skiriama nustatyto 304 eurų dydžio išmoka. Be to, kiekviena savivaldybė dar gali turėti atskirą įtėvių skatinimo sistemą. Pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse įvaikinti vaikai į darželius priimami be eilės,“ – tvirtina Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, G. Mikalauskienė.

Tiek Lietuvos Respublikos piliečiams, tiek užsienio valstybių piliečiams įvaikinamų vaikų skaičius išlieka stabilus: „Jau trejus metus iš eilės Lietuvos Respublikos piliečiams vidutiniškai įvaikinama apie 90 tėvų globos netekusių vaikų, o užsienio valstybių piliečiams – iki 60-ties vaikų per metus,“ – sako G. Mikalauskienė.

X