Naujienos

Parodoje „Vaikų šalis“ pristatysime akciją „Vaiko globa – neįkainojama dovana“

Jau šį savaitgalį, lapkričio 24–26 d., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdoma socialinė-informacinė akcija „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ bus pristatoma LITEXPO parodoje „Vaikų šalis“.

Tarnybos specialistai kartu su Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo atestuotais socialiniais darbuotojais bei savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais supažindins šventės dalyvius su vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo aktualijomis bei galimybėmis. Parodos dalyviams bus teikiama informacinė dalomoji medžiaga, besidomintiesiems bus suteikta visa reikalinga informacija.

Nepraeikite pro šalį!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 2014 m. gegužės 2 d. pradėjo socialinę-informacinę akciją „Vaiko globa – neįkainojama dovana“. Akcijos tikslas – kuo plačiau skleidžiant informaciją apie likusių be tėvų globos vaikų globą ir įvaikinimą bei šeimų galimybes priimti į savo namus šiuos vaikus, atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad vaiko globa – neįkainojama dovana ne tik vaikui, bet ir jį globojančiam suaugusiajam, visuomenei bei valstybei.

Nepraleiskite Spalvoto meduolio dienos!

Šį šeštadienį, lapkričio 25 d., 10–18 val. kviečiame atvykti į pasirinktą Spalvoto meduolio dienos kepyklėlę kartu spalvinti meduolių ir taip prisidėti prie globojamų vaikų organizuojamo renginio bei savanorystės skatinimo. 

„Be tėvų globos likusių vaikų savarankiškumo ir savanorystės skatinimas yra labai svarbus ne tik patiems vaikams, bet ir plačiajai visuomenei, būsimiems tėvams. Tokios iniciatyvos suartina šeimą ir draugus, padeda susitikti globojamiems vaikams ir būsimiems įtėviams, skatina globojamų vaikų savanorystę. Norime, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie  šią šventę, ir kuo daugiau tokių vaikų turėtų galimybę joje apsilankyti, todėl prisijungėme prie akcijos ir padėsime į kepyklėles visoje Lietuvoje vaikams atvykti net ir iš pačių atokiausių šalies kampelių“, – teigia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, pažymėdama, kad Spalvoto meduolio diena šiemet vyksta 13-oje Lietuvos miestų, daugiau nei 30 kepyklėlių ir bendruomenių.

Detalus šventės žemėlapis su adresais: goo.gl/dSBbDh.

Devintus metus vykstanti Spalvoto meduolio diena kasmet suburia tūkstančius žmonių visoje Lietuvoje kartu su draugais, šeimos ar bendruomenės nariais marginti meduolių. Taip maloniai būnant kartu praėjusiais metais buvo išpiešta apie 10 tūkst. šios prasmingos šventės simbolių – imbierinių meduolių. Tikimės, kad šiemet jų skaičius dar labiau išaugs. 

Kaune 24 savivaldybių atstovai supažindinami su vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiais

Šiandien, lapkričio 21 dieną, Kauno miesto savivaldybėje vyksta trečiasis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuojamas susitikimas su savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjais bei tarpinistitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais. 24 savivaldybių atstovai supažindinami su Vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos modeliu, Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo projekto naujovėmis, Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizacija, taip pat pristatoma ir aptariama atvejo vadyba, globos centrų funkcijos ir budinčių globotojų sistema.

Tarnybos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai susitikime pabrėžia vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimą ir koordinuotai teikiamų paslaugų tvarkos aprašą, kurį pasirašė trys ministrai – Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ir Sveikatos apsaugos.

Šių metų rugsėjo 28 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d., kuriuo siekiama pertvarkyti vaiko teisių apsaugos sistemą. „Sukursime nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrins vienodą praktiką, apsaugant ir ginant vaiko teises. Pradės veikti kitos kokybės vaiko teisių apsauga. Mūsų siekis - visoje Lietuvoje turėti tuos pačius vertybinius pamatus, aiškų reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, - susitikime pabrėžia Valstybės vaiko teisių pasaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, pažymėdama, kad labai svarbi visų susirinkusių praktika ir bendradarbiavimas, nes įsigaliojus įstatymui, savivaldybėse dirbantys Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai taps centrinės institucijos darbuotojais, tad Tarnyboje dirbs per 550 žmonių. Vaiko teisių apsaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai ir dirbs pagal vieningus standartus.

Susitikime dalyviams pristatoma nauja Tarnybos schema, vyksta praktinės užduotys – darbas grupėme, kuriose dalyviai iš praktinės pusės gali pasižiūrėti, kaip įstatymo pasikeitimai įtakos jų darbą, dirbant su konkrečiais atvejais, siūlydami išeitis, vertindami rizikas, teikdami pasiūlymus bei dalindamasi savo patirtimi ir gerąja praktika. Vyksta diskusijos ir situacijų aptarimai.

Susitikimuose dalyvauja savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai.

Susitikimų prezentacijas galite rasti čia:

Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo kontekste

Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo kontekste

Atvejo vadyba

Vaiko teisių apsaugos sistemos schema

Tarnyboje vieši Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai

Šiandien, lapkričio 20 d., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje vieši Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai iš Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, šakių r., Vilkaviškio r.

Tarnybos vadovai ir specialistai supažindina būsimus bendradarbius su vaiko teisių apsaugos sistemos pasikeitimais. Pristatomas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas bei jo naujovės, esminiai VTAS ir savivaldybių funkcijų ir atsakomybių pokyčiai.

„Tarnyba turi nulinę toleranciją vaiko teisių pažeidimui, - pokalbį su būsimais kolegomis pradėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, - nedarome jokios malonės vaikams, juos gindami - tai vaikų prigimtinė teisė būti apsaugotais. Mūsų siekis - turėti tuos pačius vertybinius pamatus ir vienodą vaikų teisių apsaugos sistemą, veikiančią visoje Lietuvoje. Mums labai svarbi jūsų geroji praktika ir mūsų visų bendradarbiavimas“.

Specialistams ne tik pristatoma nauja Tarnybos schema, akcentuojant bei detalizuojant pačią Marijampolės apskritį.  Taip pat vyksta ir praktinės užduotys – darbas vyksta grupėmis, kur specialistai siūlo išeitis, vertina rizikas ir teikia pasiūlymus, dalinasi savo patirtimi.  Užduočių temos: Struktūros rizikos ir jų valdymas, alternatyvos. Mobiliosios komandos, jų schema bei veikimo modelis. Metodinis vadovavimas. Skundų dėl VTAS neveikimo ir netinkamo veikimo nagrinėjimas. Vidinė ir viešoji komunikacija. Pranešimų dėl vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimas. Ypatingų atvejų nagrinėjimas ir vadyba/perdavimas.

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Vaiko teisių pagrindų įstatymui pradės veikti visiškai kitos kokybės vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių pasaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai ir dirbs pagal vieningus standartus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje dirbs per 550 darbuotojų. 

Išgirskime Vaiko balsą!

Šiandien, lapkričio 20 d., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kviečia paminėti Vaiko teisių konvencijos dieną: http://unicef.lt/veika/vaiko-teisiu-konvencija/. Lietuva yra prisijungus prie šios konvencijos.  Konvencijos preambulėje pamatinis principas – pripažinti, jog vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą.

Mums svarbiausias - Vaiko balsas ir prigimtinė vaiko teisė į šeimą, į tėtį ir mamą, į poilsį ir žaidimus, į ugdymą, į savo nuomonės turėjimą ir jos išreiškimą, į apsaugojimą nuo smurto ir patyčių, teisė į saugią SAUGIĄ vaikystę.

Šie metai ypatingai svarbūs vaiko teisių apsaugos Lietuvoje prasme. Priimtos pataisos, kurios uždraudė vaikams taikyti fizines bausmes, apibrėžė smurto prieš vaiką formas, viena jų – nepriežiūra.

2017 m. visų Lietuvos vaikų gerovei priimti šie pagrindiniai įstatymai:

Vaiko teisių pagrindų įstatymas 2017-09-28 – užtikrinti JT vaiko teisių įgyvendinimą – per vieningą VTAS sistemą. Įstatymas įsigalios 2018 m. liepos 1 d. Tuo tikslu bus keičiama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracinė struktūra, savivaldybių administracijų  vaiko teisių apsaugos skyriai taps pavaldūs Tarnybai, kuri nuo 2018 m. liepos 1 d. taps centrine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo institucija valstybėje. Iš viso Tarnyboje dirbs per 540 darbuotojų.

Apie įstatymą: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/188058 

Šeimos stiprinimo įstatymas (Įstatymo tikslas – sudaryti teisines ir organizacines prielaidas stiprinti šeimos institutą, įtvirtinti šeimos politikos įgyvendinimą užtikrinančias institucijas, apibrėžti jų pagrindines funkcijas ir numatyti šeimos stiprinimo organizavimą taikant šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemą). 2017 m. spalio 19 d. įstatymas priimtas Seime, o 2017 m. lapkričio 3 d. jį pasirašė Lietuvos Respublikos Prezidentė.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai šiandien su Visų Šventųjų šeimos paramos centro ir VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namų auklėtiniais keliaus į kiną. 

     „Pasakos“ kino teatre žiūrėsime filmą “Palaukit mūsų” http://www.mokausiiskino.lt/puslapis/489/palaukit-musu. Filmo režisierė kartu su vaikais iš viso pasaulio keliauja į jų mokyklas ir kalbasi apie jų kasdienybę. Vaikai į mokyklas keliauja skirtingiausiais būdais: ant asilų per kalnus Jordanijoje, valtimis per Mekongo upę Vietname, slidėmis nuo stačiausių kalvų arba liesdami taką balta neregio lazda. Filme atsiskleidžia individualūs, nuosaikūs gyvenimai bei savimi pasitikinti karta, besikabinanti į idealus negailestingo pasaulio fone.) Trukmė apie 90 min.

Po peržiūros laukia filmo aptarimas su moderatoriumi, kuomet savo jausmais ir mintimis galėsime pasidalinti vieni su kitais, įsigilinti į filmą ir taip plėsti pasaulėjautos ir pasaulėžiūros ribas.                                                                          

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai, tam kad nusivesti vaikus į kiną ir padovanoti jiems knygų, kepė pyragus ir kvietė aukoti visus, užsukusius į Tarnybą.

Dėkojame visiems už Jūsų gerumą!

 

Prasmingos Jums ir visiems Lietuvos vaikams Vaiko teisių konvencijos dienos!

Jau 36 savivaldybių atstovai supažindinti su vaiko teisių apsaugos sistemos naujovėmis

Įvyko du iš planuotų trijų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuojamų susitikimų su savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjais bei tarpinistitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais.

Susitikimuose Anykščiuose ir Palangoje dalyviai supažindinti Vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos modeliu, Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo projekto naujovėmis, vaiko teisių apsaugos skyrių centralizacija, pristatoma atvejo vadyba.

Šių metų rugsėjo 28 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d., tad renginio dalyviams pristatomos laukiančios naujovės, taip pat pasiskirstę į keturias grupes dalyviai turi galimybę iš praktinės pusės pasižiūrėti, kokie įstatymo pasikeitimo pliusai ir minusai dirbant su konkrečiais atvejais – vyksta diskusijos, situacijų aptarimai, dalijimasis patirtimi ir gerąja praktika. 

„Turime du naujus dalykus – vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimą ir koordinuotai teikiamų paslaugų tvarkos aprašą, kurį pasirašė trys ministrai – Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos. Kai įsigalios naujasis įstatymas, turėsime užtikrinti nenutrūkstamą vaiko teisių apsaugą. Savivaldybėse veikiantys Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai taps centrinės institucijos darbuotojais. Ši funkcija tampa nebe savivaldybės, o valstybine“, - teigia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė – Kasparienė.

Susitikimuose dalyvauja savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai.

Paskutinis susitikimas su 24 savivaldybių atstovais vyks lapkričio 21 d. Kauno miesto savivaldybėje.

Susitikimų prezentacijas galite rasti čia:

Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo kontekste

Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo kontekste

Atvejo vadyba

Vaiko teisių apsaugos sistemos schema

 

Daugiau nuotraukų – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos „Facebook“ paskyroje.

 

Tarnyba kviečia savivaldybių atstovus aptarti vaiko teisių apsaugos sistemą

Rytoj, lapkričio 14 d. 10 val Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje įvyks pirmasis iš trijų numatytų savivaldybių atstovų susitikimas, kuriame bus aptarta vaiko teisių apsaugos sistema.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, siekdama kuo sėkmingesnės vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos įgyvendinimo bei siekdama stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kviečia savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyrių vedėjus ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius į susitikimus bendrai aptarti vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos tikslus, kompleksinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai praktinius klausimus.

Susitikimai vyks lapkričio 14 d. Anykščiuose, lapkričio 16 d. Palangoje ir lapkričio 21 d. Kaune. Juose bus pristatytas Vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos modelis, Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto naujovės, susijusios su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, aptarti kiti aktualūs su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais, atvejo vadyba, globos centrais susiję klausimai.

Susitikime dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai, aštuoniolikos aplinkinių savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyrių vedėjai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai.

2017 m. rugsėjo 28 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios 2018 m. liepos 1 d.

Įstatymu siekiama pertvarkyti vaiko teisių apsaugos sistemą: sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, centralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą bei plėtoti ir tobulinti kompleksinių socialinių paslaugų vaikui ir jo šeimai sistemą. Už socialinių paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams atsakinga yra savivaldybė, kuri per savo administraciją, jai pavaldžias įstaigas ir organizacijas turi užtikrinti socialinių paslaugų gyventojams suteikimą ir jų prieinamumą.

Kviečiame jungtis prie mūsų komandos!

Ieškome projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ nacionalinio lygmens pertvarkos procesų eksperto!

Daugiau informacijos: Pareigybės aprašymas

Pretendentų dokumentai priimami iki lapkričio 20 d.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Seimo nariai ragino vaikus būti aktyviems, drąsiems ir kvietė rašyti jiems laiškus

Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose įvyko ketvirtasis vaikų globos įstaigose veikiančių Vaikų tarybų atstovų susitikimas. Jame dalyvavo daugiau kaip 100 vyresnio amžiaus vaikų iš 35 vaikų globos namų.

Susitikime aptarti vaikų globos įstaigose augantiems vaikams rūpimi klausimai, kas svarbu žinoti ir laukia jų atėjus į suaugusiųjų pasaulį, kaip tinkamai pasiruošti savarankiškam gyvenimui, jo galimiems iššūkiams ir išbandymams.

Renginį vedusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė pradėjo susitikimą susirinkusiųjų susipažinimo žaidimu ir palinkėjo vaikams drąsiai išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus bei klausti.

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, sveikindamas renginio dalyvius, kalbėjo, jog Vaikų tarybos yra valdžia, atstovaujanti ne tik sau, bet ir draugams, galinti priimti svarbius visiems vaikams kolektyvinius sprendimus. Jis pabrėžė, kad tokie tradiciniai susitikimai Seime labai naudingi, skatinantys vaikus būti aktyviems ir žingeidiems. Taip pat jis kvietė vaikus rašyti laiškus rūpimais klausimais Seimo nariams. „Gyvenimas – ne tik šventė, jis kupinas daug išbandymų, – sakė A. Sysas. – Vaikai, kaip ir kiekvienas mes, turime ir teises, ir pareigas, kas padeda įveikti iššūkius, siekti prasmingų tikslų.“

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Dovilė Šakalienė priminė vaikams jų pagrindines teises – būti saugiems ir augti šeimoje, pabrėždama neseniai priimto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo svarbą, šias teises užtikrinant. Ji linkėjo jauniesiems susitikimo dalyviams: „Būkite diplomatiški, kantrūs, pasitikėkite savimi ir pasiekite tai, ko norite. Jūs tai galite, nes esate jau matę ir šilto, ir šalto.“

Renginyje banko „Swedbank“ ir Lietuvos banko atstovės Laura Galdikienė ir Rasa Cicėnienė pristatė galimus žmonių darbus po dvidešimties metų, robotų, 3D spausdinimo, dalijimosi ekonomikos galimybes, kuriomis Z karta turėtų sėkmingai pasinaudoti, taip pat greitųjų kreditų pavojus.

Apie vaikų ir paauglių darbo santykių aktualijas, nelegalaus darbo esmę, nepilnamečių darbinę karjerą bei patirtį papasakojo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Rūta Staugaitienė bei Vilniaus SOS vaikų kaimo Jaunimo namų vadovas Gražvydas Pavalkis.

Nemažai dėmesio skirta ankstyviesiems lytiniams santykiams, jų prevencijai, priežastims ir pasekmėms. Pranešimą šia tema skaitė gydytoja akušerė-ginekologė Vaiva Eringytė. Gyvenimo patirtimi iki dukros gimimo ir po jo pasidalijo buvusi vaikų globos namų globotinė.  

Antroje susitikimo dalyje vaikai, pasiskirstę į tris grupes pagal juos labiausiai dominančias temas, kartu su žinomais žmonėmis –  Sostinės krepšinio mokyklos steigėju Andriumi Čerškumi, dainininku ir dainų autoriumi Donatu Montvydu, dainininku, aktoriumi ir televizijos laidų vedėju Marijonu Mikutavičiumi bei hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėju ir lyderiu Gabrieliumi Liaudansku – kūrė verslo planą, gilinosi  į profesijų pasirinkimo ir pozityvių gyvenimo galimybių įvairovę. Grupių užsiėmimų rezultatai pristatyti visiems renginio dalyviams.

Renginio organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Daugiau renginio nuotraukų – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos „Facebook“ paskyroje.

Spalio 30 d. į Seimą renkasi vaikų globos namų Vaikų tarybų atstovai

Spalio 30 d., pirmadienį, Lietuvos Respublikos Seime (III Seimo rūmuose) įvyks ketvirtasis vaikų globos įstaigų Vaikų tarybų atstovų susitikimas. Jame dalyvaus apie 100 vyresnio amžiaus vaikų iš maždaug 30 vaikų globos namų.

Susitikimo tikslas – suteikti galimybę vaikų globos įstaigose augantiems vaikams aptarti jiems aktualias temas ir išsakyti savo nuomonę rūpimais klausimais, pasidalyti vaikų globos namų savivaldos patirtimi, išklausyti lektorių skaitomus pranešimus vaikams svarbiomis temomis.

Pirmoje renginio dalyje vaikai klausysis pranešimų apie ateities profesijas, darbo santykius, sužinos apie nelegalaus darbo bei greitųjų kreditų galimus pavojus bei ankstyvuosius lytinius santykius.

Vėliau vaikai, pasiskirstę į tris grupes pagal juos labiausiai dominančias temas, kartu su žinomais žmonėmis –  Sostinės krepšinio mokyklos steigėju Andriumi Čerškumi, dainininku ir dainų autoriumi Donatu Montvydu, dainininku, aktoriumi ir televizijos laidų vedėju Marijonu Mikutavičiumi bei hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėju ir lyderiu Gabrieliumi Liaudansku – bandys sukurti verslo planą, pažvelgs į profesijų pasirinkimo ir pozityvių gyvenimo galimybių įvairovę. Grupių užsiėmimų rezultatai bus pristatyti visiems renginio dalyviams.

Renginį organizuoja Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Susitikimo programa

Ankstesnis 1 ... 9 10 11 12 13 ... 15 Sekantis
X