Naujienos

Užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę

Priimtas svarbus, vaikų gerovę užtikrinantis sprendimas. Nuo šiol užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę.
 
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Juodytės, tai itin svarbus žingsnis siekiant užtikrinti geriausius vaikų interesus: Galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę - didelė mūsų šalies pagalba įtėviams išsaugant jų šeimose augančių vaikų identitetą.“
 
Dalis tėvų globos netekusių vaikų yra įvaikinami užsienio piliečių šeimose. Tuomet svarbia užduotimi tampa jų identiteto išsaugojimas. „Užsienio piliečiai, įvaikinantys Lietuvos vaikus, stengiasi išsaugoti įvaikintų vaikų identitetą: palieka jų biologinių tėvų suteiktus vardus, pasakoja šeimoje atsiradimo istorijas, suteikia galimybę, o ne retu atveju ir skatina, įvaikintų vaikų bendravimą su jų Lietuvoje likusiais gyventi broliais  / seserimis ar kitais giminaičiais, atvyksta į Lietuvą, ieško galimybių savo šalyje dalyvauti Lietuvos kultūrą, tradicijas ir kalbą puoselėjančių bendruomenių veiklose, palaiko glaudžius ryšius su kitomis, iš Lietuvos Respublikos įvaikinusiomis šeimomis,“ – sako J.Juodytė.
 
Seimas sprendė įvaikintų Lietuvos piliečių padėtį jiems sulaukus pilnametystės. Buvo siūloma panaikinti senąją tvarką, kuomet tapę pilnamečiais asmenys turi pasirinkti, kurios šalies piliečiais tapti. Seimas pritarė pasiūlymui leisti užsienio šalių piliečių įvaikintiems Lietuvos piliečiams išsaugoti Lietuvos pilietybę. Už balsavo 71 parlamentaras, susilaikė - 2, o prieš balsavusiųjų nebuvo.  

Parlamentarai balsavo dėl dvi situacijas reguliuojančių įstatymo projektų - mišrių, Lietuvos piliečio ir užsienio šalies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų teisinės padėties bei atvejų, kuomet abu Lietuvos pilietį įsivaikinę asmenys yra ne Lietuvos piliečiai. 
 
Įstatymo projekto rengėjai tikina, kad visiems Lietuvos piliečiais gimusiems vaikams reikia suteikti vienodas galimybes išsaugoti mūsų šalies pilietybę visą gyvenimą. Tuo tarpu mišrių ar užsieniečių šeimų įvaikintiems vaikams sulaukus 21-erių metų reikia rinktis Lietuvos ar iš kito šeimos nario gautą pilietybę. 

Nepriėmus jokio sprendimo, mūsų šalies pilietybė panaikinama automatiškai. Tuo tarpu, jei vaikas nėra įvaikinamas, o gimsta mišriai šeimai, jis turi teisę išsaugoti dvigubą pilietybę visą gyvenimą. 

Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turėtų visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų. Teigiama, kad siūlomos pataisos panaikins šeimoje gimusių bei įvaikintų vaikų diferencijavimą dvigubos pilietybės atžvilgiu ir abi šios vaikų grupės teisę į dvigubą pilietybę išlaikys visą savo gyvenimą.

Su mokinių tėvais aptarti dažniausiai vaiko teisių specialistams užduodami klausimai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos visuotiniame 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkime Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Elektrėnuose Aldutė Jaseliūnė tėvams ir pedagogams pristatė nuo liepos startavusį vaiko teisių apsaugos modelį.

„Susitikime pristatyti grėsmės vaikui vertinimo lygiai, apžvelgti statistiniai duomenys, papasakojau, kaip vyksta paslaugų šeimai organizavimas. Aptarėme klausimus, kurių dažniausiai sulaukiame iš tėvelių: dėl tėvų bendravimo su vaiku, kai šie gyvena skyrium, dėl nepilnamečio vaiko laikino išvykimo į Šengeno erdvės ar ne Šengeno erdvės valstybę, kai jis vyksta vienas, su vienu iš tėvų ar su lydinčiu asmeniu, dėl vaiko iki 6 metų nepalikimo be vyresnio kaip 14 metų asmenų priežiūros ir kt. Kaip aktuali problema išskirtas smurtas artimoje aplinkoje“, – pasakoja A. Jaseliūnė.

Patarėja atkreipė tėvų dėmesį, jog būtina nustatyti vaikui laikinąją globą, kai šie išvyksta laikinai gyventi ir dirbti į užsienį. Paragino tėvus tinkamai rūpintis vaikais, užtikrinti jų mokyklos lankymą, taip pat nelikti abejingais, jeigu sužino apie nepilnamečius, kuriais tėvai nesirūpina, girtauja, ar kaip nors kitaip pažeidžia jų teises.

Susitikime taip pat dalyvavusi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Erika Čaikovskaja tėvams kalbėjo apie nepilnamečių atsakomybę, tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo žalą, apie savisaugos priemones, tėvų atsakomybę. Vyriausioji tyrėja Neringa Bubelevičienė tėvams nurodė savo kontaktus, kuriais jie gali pasinaudoti, esant reikalui.

Mokyklos direktorė Aldona Skučienė savo ir tėvų vardu padėkojo specialistams už suteiktą  informaciją, išreikšdama  mintį, kad  panašūs susirinkimai vyks ir ateityje.

Pedagogai supažindinti su naujomis vaiko teisių apsaugos priemonėmis

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone patarėja Larisa Paurienė supažindino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pedagogus su vaiko teisių apsaugos sistemos naujovėmis, naujais vaiko teisių apsaugos įrankiais.

Pasak L. Paurienės, pedagogai pranešimo „Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės“ metu supažindinti su nauju Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu: „Pedagogams paaiškinta, kokios institucijos yra atsakingos už pranešimų dėl vaiko teisių pažeidimų tyrimą, kokios procedūros būtinos išaiškinant be tėvų globos likusius vaikus bei nustatant vaikų laikinąją globą (rūpybą). Papildomai buvo aptartas atvejo vadybos procesas bei grėsmės vaikui lygio nustatymas. Akcentuotas mokyklos bendruomenės dalyvavimas bei nuomonės išreiškimas sudarant pagalbos šeimai planus bei pildant Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketas.“ 

Su pedagogais bei mokyklos administracija diskutuota apie teisinę bei socialinę vaikų teisių apsaugą. Anot L. Paurienės, mokytojai domėjosi, kokių konkrečiai veiksmų jie turėtų imtis, jei vaiko tėvai neužtikrina vaiko ugdymo, nebendradarbiauja su ugdymo įstaiga, išsakė pastebėjimus dėl galimo smurto bei patyčių ugdymo įstaigoje. Mokytojams buvo suteikta išsami informacija, detaliai nupasakota, kokių skubių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą.

Prieita bendros išvados, kad ugdymo įstaigos ir vaiko teisių apsaugos specialistų bendradabiavimas yra būtinas užtikrinant vaikų teisių bei laisvių apsaugą bei laiku reaguojant į vaikų teisių pažeidimus. Nutarta ir ateityje, kylant klausimams bei problemoms, organizuoti susitikimus su tėvų bendruomene bei vaikais.

Nutarta, kokių priemonių imtis siekiant padėti socializuotis priežiūroje esantiems vaikams

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone specialistai susitikime su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus Kretingos rajone specialistais aptarė vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, numatė bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasak Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone lakinai patarėjos pareigas einančios Rasos Piekienės, susitikime dalintasi aktualia informacija: „Pristatyta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka bei naujo teisinio reglamentavimo, susijusio su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo aktualijos. Probacijos specialistės Živilė Budginienė ir Rūta Andriušienė papasakojo apie Probacijos tarnybos priežiūroje esančių nepilnamečių situaciją“.

Susitikimo metu, R. Piekienės teigimu, siekiant užkirsti kelią nepilnamečių teisių pažeidimams nuspręsta įgyvendinti pirmą bendrą prevencinę priemonę: „Nutarta apsilankyti nepilnamečių gyvenamosiose vietose ar mokymosi įstaigose siekiant nepilnamečių, esančių Probacijos tarnybos priežiūroje, palankios socializacijos“.

Z. Lenkienė: kiekvienai konkrečiai šeimai organizuojama individuali pagalba

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Skuodo rajone atstovai susitikime su Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro atvejo vadybininkėmis aptarė atvejo vadybos inicijavimą ir informacijos dalijimąsi tarp skyriaus ir paslaugų šeimai centro, pagalbos plano sudarymo ypatumus. 
 
Pasak Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Skuodo rajono savivaldybėje Zitos Lenkienės, svarstyta, kaip tinkamai užbaigti atvejo vadybos procesą šeimoms, iki liepos 1 d. buvusioms socialinės rizikos šeimų apskaitoje, kai paslaugų teikimas nėra reikalingas arba kai šeima išvyksta į kitą savivaldybę. 
 
Pasitarimo metu, anot Z. Lenkienės, analizuoti keli konkrečių šeimų atvejai: „Spręsta, kaip užtikrinti geriausius vaikų interesus, kokia pagalba būtų efektyviausia konkrečiai šeimai. Išsakyti lūkesčiai apie mobilios komandos pagalbos teikimą šeimoms.“
 
Tiek vaiko teisių skyriaus specialistai, kiek atvejo vadybininkės priėjo prie bendros išvados, jog būtina stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. „Nusprendėme, jog būtų tikslingi bendri skyriaus specialistų ir atvejo vadybininkų mokymai dėl atvejo vadybos taikymo, atvejo vadybos plano sudarymo, dokumentų tvarkymo ir kitų klausimų. Siekiant darnaus bendradarbiavimo ir efektyvesnės pagalbos šeimoms planuojami periodiški bendri susitikimai su savivaldybės socialinės paramos, švietimo skyriais ir socialinių paslaugų šeimai centu, policijos komisariatu ir kitomis įstaigomis“, - sakė Z. Lenkienė.
 
Susitikime dalyvavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Skuodo rajono savivaldybėje Zita Lenkienė, skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Matutis, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro atvejo vadybininkės Reda Kontariene, Aida Kringeliene ir Ginta Kazlauskiene.

 

Bendros vaiko teisių apsaugos specialistų bei teisėsaugos pareigūnų pastangos saugo ir gina vaikus

Vilniuje ir Lazdijuose vykusiuose vaiko teisių apsaugos specialistų inicijuotuose susitikimuose su teisėsaugos atstovais analizuoti bendradarbiavimo klausimai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovų susitikime su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais aptarta, kaip laikomasi liepos 2-ąją sudarytos bendradarbiavimo sutarties tarp Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Policijos departamento įsipareigojimų, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, visą parą veikiančią, vaiko teisių apsaugą ir pagalbą vaikui, prieš kurį galimai panaudotas smurtas artimoje ar kitoje aplinkoje.

„Vaiko teisių apsaugos specialistams labai svarbu kuo skubiau gauti informaciją apie įvykyje dalyvavusių asmenų blaivumą bei asmenų kontaktus. Minėta informacija yra būtina, jei vaikui nustatomas antras grėsmės lygis ir būtina kreiptis į teismą, bei tolimesniam darbui su šeima. Buvo susitarta, kad policijos pareigūnai, ruošdami pranešimus, nurodys alkotesterių parodymus ir kiek įmanoma platesnę informaciją apie įvykyje dalyvavusius asmenis“, – sako Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Silva Lukoševičienė.

Anot jos, džiugina tai, kad policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su vaiko teisių apsaugą naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis užtikrinančiais vaiko teisių specialistais (budėtojais) bei kitais vaiko teisių apsaugos specialistais, gelbsti patys paimdami vaikus iš nesaugios jiems aplinkos ir apgyvendindami juos pagal vaiko teisių apsaugos specialistų suteiktą informaciją.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Lazdijų rajone iniciatyva, vykdant vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijas, suorganizuotas susitikimas su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnais bei Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros atstovais.

Pasitarimo metu aptarti aktualūs tarpusavio bendradarbiavimo klausimai vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams dalyvaujant nepilnamečių apklausose, apžvelgta Administracinių nusižengimų kodekso taikymo praktika tarnybos teritoriniuose skyriuose. Taip pat aptarti aktualūs nepilnamečių, kurie yra teisės pažeidėjais, atvejai bei išsiaiškintos pagalbos šeimai ir vaikams galimybės.

A. Jakavonienė: kiekvienas Lietuvos vaikas turi būti apsaugotas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuotame seminare „Vaiko nepriežiūra: grėsmės vaikui lygių supratimas ir vertinimas“ teismų, policijos atstovai, vaiko teisių apsaugos specialistai gilino žinias, reikalingas kokybiškiau ir efektyviau užtikrinti vaiko teisių apsaugą.

Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių salėje vykusiame seminare Paramos vaikams centro steigėja ir vadovė, psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė papasakojo apie nepriežiūrą ir jos rūšis, būdus, kaip atpažinti ir kokių priemonių imtis pastebėjus nuo nepriežiūros kenčiantį vaiką.

Seminaro metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė pabrėžė, jog itin svarbu pastebėti pavojaus vaikui signalus kuo anksčiau, reaguoti bet kuriuo paros metu, atpažinti grėsmes ir apsaugoti vaikus, kartu inicijuojant pagalbą jų šeimoms.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje visoje Lietuvoje dirba 571-as žmogus, ir šis skaičius nuolat kinta, komanda pildosi naujais darbuotojais. Pasak A.Jakavonienės, vienas iš svarbiausių vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos siekių buvo ir išlieka, kad tiek specialistas Vilniuje, Kupiškyje ar bet kur kitur dirbantis būtų vedinas vieningų vertybių, taikytų vienodas metodikas, vadovautųsi tais pačiais darbo principais tam, kad bet kuris vaikas Lietuvoje - nesvarbu, kokiame rajone begyvenantis - būtų maksimaliai apsaugomas nuo jo teisių pažeidimų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė džiaugėsi sklandžiu, geranorišku bendradarbiavimu, dėkojo visos šalies policijos pareigūnams už pagalbą, kolegiškumą ir greitą reagavimą, teisėjams - už pasitikėjimą, kurį byloja tik 3 proc. nepatenkintų Tarnybos leidimų dėl vaikų paėmimo iš šeimos, tarė ačiū visoje Lietuvoje besidarbuojantiems vaiko teisių apsaugos specialistams. „Mūsų visų pastangos vertos bendro tikslo - išgirsti ir apsaugoti mažuosius Lietuvos piliečius“, - sakė A.Jakavonienė.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas Marijus Kursevičius, sveikindamas į sausakimšą salę susirinkusius renginio dalyvius, pasidžiaugė dalyvavusių seminare specialistų susidomėjimu, suvokiant savo pareigų svarbą saugant ir ginant vaikų teises ir jų gerovę: „Stiprinant mūsų valstybėje vaiko teisių apsaugą, tiesiogiai su vaikais dirbantys vaiko teisių apsaugos tarnybų specialistai, policijos pareigūnai, teisėjai, psichologai susiduria su naujais iššūkiais, naujų žinių poreikiu. Bet kokie teisinio reglamentavimo pokyčiai reikalauja laiko ir pastangų suprasti, įsisąmoninti bei tinkamai vykdyti. Tikiuosi, jog tai, kad šis seminaras vyksta teisingumo rūmuose, taps simboliu to, ko mes galiausiai ir siekiame“.

Seminare teismų, policijos, vaiko teisių apsaugos specialistai gilinosi į grėsmės vaikui lygius,  rizikas, kylančias dėl grėsmės vaikui vertinimo šeimos ir socialinės rizikos, tėvų funkcionavimo, tėvystės gebėjimų ir tėvų vaikų interakcijos, vaiko funkcionavimo. Didino kompetencijas apie rizikas vaikui, būdus, kaip padėti neprižiūrėtam vaikui, blogos vaiko sveikatos požymius, blogo maitinimo požymius, kūdikių ir mažų vaikų nepriežiūrą, tėvų rizikingą elgesį.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus miesto apylinkės teismo inf.

Tariamasi dėl Vilniaus vaiko teisių apsaugos specialistų ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimo

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnyboje apsilankę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes ir atsakė į iškylančius klausimus.

„Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos atstovams pristatėme esminius, su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka susijusius pokyčius, paaiškinome, kokie nauji instrumentai atsirado kartu su naujuoju Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu. Kartu priminėme, kokia yra pranešimų apie pastebėtus galimus vaiko teisių pažeidimus teikimo tvarka bei kitus aktualius aspektus“, – pasakoja Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Ramunė Žuklijaitė.

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai uždavė nemažai su konkrečiomis situacijomis susijusių klausimų, tikslinosi, kokius atvejus jie turėtų traktuoti kaip galimus vaiko teisų pažeidimus, kokiais atvejais turėtų įspėti tėvus, kad ketina informuoti vaiko teisių apsaugos specialistus, bei uždavė kitus klausimus, pasidalijo savo patirtimi bendraujant su vaikų tėvais.

I. Gaigalienė: pagalba vaikams organizuojama vis operatyviau

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės stiprina bendradarbiavimą su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono Policijos komisariatu, aptaria vaiko teisių apsaugos sistemos veiklą.

Pasak Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Irenos Gaigalienės, pasitarimo metu buvo pristatyta teisinė bei socialinė vaiko teisių apsauga, ją vykdančios institucijos ir jų tarpusavio bendradarbiavimas: „Pasitarimo metu daug dėmesio buvo skirta aptarti 2018 m. birželio 28 d. pasirašytą Generalinės prokuratūros, Policijos departamento, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos bendradarbiavimo susitarimą, kurio tikslas gerinti vaiko teisių apsaugą baudžiamajame procese. Taip pat aptarta Tarnybos ir Policijos bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo eiga.“

I.Gaigalienės teigimu, bendradarbiavimas vyksta sklandžiai: „Susitikimo dalyviai pastebėjo bei pasidžiaugė, jog po liepos 1 d., kada įsigaliojo kitos kokybės vaiko teisių apsaugos sistema, daug greičiau reaguojama į vaiko teisių pažeidimus, operatyviau vyksta pagalbos organizavimas vaikams.“

Pasitarime dalyvavo Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja I. Gaigalienė, patarėja Laima Zukienė, Anykščių policijos komisariato komisaras Rimantas Čepulis, tyrėja Sandra Paunksnytė, veiklos skyriaus tyrėja Akvilė Gabrilavičienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Dičiūnaitė, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Arvydas Miečius, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro, vykdančio Specializuotos pagalbos centro funkcijas, vadovė Elvyra Lasskaja.

 

E-mokymai tėvams ir specialistams, kaip atpažinti seksualinę prievartą bei kaip apie ją ir lytiškumą kalbėtis su vaikais

Siekiant specialistams ir tėvams suteikti žinių, kaip kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą ir pavojingas situacijas tiek internete, tiek realiame gyvenime, sukurta elektroninių mokymų sistema „Švietimas apie vaikų apsaugą nuo seksualinės prievartos realiame ir virtualiame pasauliuose”. Ja nemokamai kviečiama naudotis internete adresu www.pvcmokymai.lt.

Kaip pastebi mokymų sistemą kartu su partneriais iš Lenkijos ir Latvijos sukūrusios VšĮ „Paramos vaikams centras“ atstovai, tėvai, kaip pirmieji ir svarbiausi ugdytojai, turėtų anksčiausiai pradėti kalbėtis su vaikais, kaip išvengti pavojaus nukentėti nuo seksualinės prievartos, taip pat apie saugumą internete ir, apskritai, apie lytiškumą.

Deja, tyrimai rodo, kad daugelis tėvų nemoko vaikų apsisaugoti nuo seksualinės prievartos, nes neįvertina šio pavojaus grėsmės. Jiems stinga informacijos ir išmanymo, ypač susijusio su saugumu internete, be to, nežino, kaip kalbėtis su vaikais apie lytiškumą ir seksualinę prievartą.

Elektroninių mokymų platformoje suprantamai ir patogiai pateikta informacija, kaip tėvams ir specialistams kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis. Tėvai ir specialistai supažindinami su svarbiausiais vaikų seksualinio išnaudojimo faktais, nerimą keliančiais vaikų elgesio pavyzdžiais.

Mokymų medžiagoje taip pat paaiškinama, ką vaikams svarbu žinoti apie saugumą internete.

Aptariami tinkami ir efektyvūs kalbėjimo su vaikais apie seksualinę prievartą metodai. Pateikiamos rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu vaikas papasakoja apie patirtą seksualinę prievartą, kaip elgtis (įskaitant teisinę intervenciją), kai vaikas atsiduria pavojingoje situacijoje internete arba realiame pasaulyje. 

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.pvc.lt/lt/naujienos/431-e-mokymai-kaip-kalbetis-su-vaikais-apie-lytiskuma-ir-seksualine-prievarta.

Mediacija padeda sutuoktiniams spręsti konfliktus ir rasti sutarimą dėl vaikų

Šeimos ginčai dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, materialinio išlaikymo dydžio priteisimo neretai tampa konfliktinėmis situacijomis, į kurias yra įtraukiami vaikai.

Skatinant ginčus išspręsti taikiai, išvengti galimos žalos vaikui, viena iš efektyviausių kompleksinės pagalbos priemonių šeimai yra mediacijos taikymas.

„Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai šiuo metu atstovauja ir gina vaiko interesus 222 teisminėse bylose, didžioji dalis jų yra civilinės teisenos bylos, – sako skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti  Dovilė Burbaitė. – Neteisminė ginčų sprendimo priemonė dalyvaujant tarpininkui, neutraliai trečiajai šaliai, turinčiai tikslą padėti tėvams rasti priimtinus sprendimus be valstybės įsikišimo, teikiama Marijampolės, Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių Bendruomeniniuose šeimos namuose. Taip pat Marijampolės apylinkės teismo Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės rūmai taiko teisminę mediacijos formą, kai ginčo šalių sutikimu sustabdžius bylos procesą, siekiama sudaryti taikų šalių susitarimą.“

Taikant teisminę mediaciją ne tik sumažinamos teisminės išlaidos, tačiau tai ypatingai aktualu poroms, kurias sieja vaikai. Tokiu atveju išlieka daug didesnė tikimybė palaikyti gerus santykius, užtikrinant tolesnį tėvų bendravimą, susijusį su vaikais, teigia D. Burbaitė.

Kaip pasakoja mediatorė Odeta Intė, taikant mediaciją siekiama, kad ginčo šalys viena į kitą žiūrėtų nebe kaip į partnerius, o kaip į mamą ir tėtį, turinčius užtikrinti geriausius vaiko interesus. Tai yra būdas tėvams ne tik išsikalbėti, įsiklausyti ir išgirsti vienas kitą, tačiau ir suprasti priežastis, sukėlusias konfliktą.

Kadangi šalys savanoriškai priima sprendimą išnaudoti galimybę ginčą išspręsti taikiai, dažnai tokie susitarimai vykdomi žymiai efektyviau, nei nustatyti teismo.

„Mediacijos proceso metu užtikrinamas sužinotos informacijos konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai išaiškėja smurto prieš vaiką atvejai“, – pažymi O. Intė. Kaip rodo mediatorės patirtis, tokio pobūdžio paslauga yra efektyvi ir ją taikant per minimalios priežiūros priemones vaikui, tarp senelių–tėvų vykstantiems ginčams. Be to, turėta teigiamų pavyzdžių, kai ginčai išspręsti naudojant taikinamąją tarpininkavimo priemonę ir grupei atskirų bendruomenių, tokių kaip, vaikams ir mokytojams.

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Judita Sungailaitė taip pat pritaria tokios tarpininkavimo priemonės inicijavimui. Anot jos, teismai skatina ginčo šalis priimti mediacijos procesą kaip priemonę, kuri gali suderinti abiejų šalių interesus.

Apie mediacijos proceso taikymo šeimai aspektus Marijampolės regione pirmadienį diskutuota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus kartu su Šakių rajono savivaldybės Bendruomeniniais šeimos namais organizuotame susitikime, taip pat dalyvaujant ir Šakių rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, socialinių paslaugų centro atstovams.

Anot susitikimo dalyvių, pastebima, kad visuomenė vis labiau pripažįsta nemokamas kompleksines paslaugas kaip veiksmingą pagalbos priemonę vaikui ir šeimai. Tačiau vis dar tikslinga skatinti efektyvesnę pastarųjų paslaugų teikimo informacijos sklaidą, siekiant, kad žmonės priimtų pagalbą laiku.

Vaiko teisių apsaugos specialistai stiprina bendradarbiavimą su kriminaline policija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajone specialistai dalyvavo pasitarime su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-uoju skyriumi.

Anot Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajone l.e.p. patarėjos Lauros Kavaliauskaitės, susitikimo metu aptartos kylančios problemos reaguojant į sunkius nusikaltimus, susijusius su nepilnamečiais, galimi problemų sprendimo būdai: „Pasitarimo metu kalbėta apie tai, kaip Tarnybos specialistai turėtų tinkamai reaguoti į nusikaltimus, padarytus vaikui. Kaip organizuoti darbą, kad kuo greičiau būtų užkirstas kelias nusikalstamai veikai ir būtų suteikta reikiama pagalba galimai nukentėjusiam.“

Pasak L. Kavaliauskaitės, susitarta toliau bendradarbiauti su apskrities policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba inicijuojant pagalbos teikimą vaikui, vežant vaiką į galimai nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centrą Vilniuje „Užuovėja“, atliekant numatytus procesinius veiksmus, kad būtų užtikrinami geriausi vaiko interesai.

Pasitarime dalyvavo vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus vyriausios specialistės Monika Balnytė-Skaringienė, Agnė Naktinienė ir l. e. p. patarėja L. Kavaliauskaitė bei Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausias tyrėjas Giedrius Grabauskas. Pasitarimas vyko Pasvalio rajono savivaldybėje.

 

Ankstesnis 1 ... 9 10 11 12 13 ... 34 Sekantis
X