Naujienos

Neformaliai šeimos tarybai pristatyta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka

Šiandien  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rinkosi Neformali šeimos taryba. Posėdyje aptartos ES rekomendacijos šeimos politikos srityje šalims narėms, taip pat pristatyti svarbiausi vaiko teisių apsaugos pertvarkos, kuria siekiama sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą visoje šalyje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir greitą sprendimų priėmimą, akcentai.

 

Susitikime su Lietuvos moksleivių sąjunga akcentuotas Vaiko balsas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė kartu su tarnybos kolegomis susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais, su kuriais aptarė šiandieninę vaikų apsaugos sistemą, jos numatomus pokyčius, moksleivių kasdienius rūpesčius. Kalbėta patyčių, smurto, vaikų nepriežiūros temomis bei galimus jų sprendimo būdus. Sąjungos atstovai dalijosi savo patirtimi, įžvalgomis, pastebėjimais, kaip galime padėti vaikui nebijoti pasakyti apie prieš jį vartojamą smurtą: "Vaikai vis dar bijo kalbėti apie namuose patiriamą smurtą, nes bijo būti atimti iš tėvų ir atsidurti vaikų globos namuose". Tarnybos atstovai akcentavo, kad vaikai paimami iš namų tik būtiniausiu atveju, kad ypatingai svarbus yra darbas su šeima, vaiko teisių apsaugos darbuotojų, policijos, aplinkinių ir visos visuomenės reakcija į smurtą vaiko aplinkoje.

Tarnybos direktorė pabrėžė nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančios naujos vaiko teisių apsaugos sistemos privalumus, vienodą požiūrį ir praktiką visose šalies savivaldybėse, greitą tarnybos reakciją į bet kokį signalą dėl vaiko teisių pažeidimų, nulinę toleranciją bet kokiam smurtui prieš vaiką.

Tai buvo pirmas, bet ne paskutinis susitikimas - sutarta nuolat bendradarbiauti aktualiais vaiko teisių apsaugos klausimais.

Įdiegtas centralizuotos globėjų ir globojamų vaikų apskaitos modulis

Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje įdiegtas naujas modulis – Centralizuota globėjų ir globojamų vaikų apskaita. Savivaldybės joje galės suvesti ir naudotis svarbia informacija apie globojamus vaikus, budinčius globėjus, šeimas, kurios pasirengusios globoti vaikus, Globos centrus ir pan.

Kadangi šia sistema galės naudotis visos savivaldybės ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, tai padės operatyviau keistis informacija. Pavyzdžiui, vienoje savivaldybėje keli laisvi globėjai, o gretimoje skubiai prireikė laikinai suteikti vaikui globą, tačiau nėra nė vieno laisvo globėjo. Tokiu atveju savivaldybės galės derinti tarpusavio veiksmus. Be to, savivaldybės galės įvairiais pjūviais tirti turimą statistiką apie globą ir tuo pačiu pamatyti, kur dar yra spragų.

Šis modulis realiai pradės veikti, kai savivaldybių specialistai suves informaciją. Viešai ši informacija nebus prieinama dėl asmens duomenų apsaugos.

Visi šalies VTAS gavo informacinius pranešimus dėl pareigų tęstinumo

2018 m. vasario 12 d. visos savivaldybių administracijos gavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM raštą. Apie būsimą pertvarką jos įpareigotos iki 2018 m. vasario 15 d. informuoti vaiko teisių apsaugos skyriuose (VTAS) pareigas einančius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nurodant pertvarkos datą, teisinį pagrindą, darbo santykių tęstinumą bei išvardijant pagrindines darbuotojų funkcijas.

 

Darbo kodeksas (DK) numato pareigą darbuotojams per penkias darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos raštu pateikti sutikimą arba nesutikimą tęsti darbo teisinius santykius Tarnyboje nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Jei darbuotojai atsisakys tęsti darbo teisinius santykius Tarnyboje, savivaldybių administracijų direktoriai privalo inicijuoti darbo sutarčių nutraukimą su darbuotojais DK 57 straipsnio pagrindu ir atitinkamai VTĮ 44 str. 1 d. 9 p. nustatyta tvarka.

 

Iki kovo 2 d. savivaldybės administracija turi surinkti valstybės tarnautojų ir darbuotojų sutikimų / nesutikimų originalus ir paštu atsiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad organizaciniai pertvarkymai nepakeis darbdavio (savivaldybių administracijų) darbuotojų darbo sąlygų ir tai negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.

 

Pareigybių aprašymai kartu su visomis funkcijomis Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus bus patvirtinti iki 2018 m. kovo 31 d., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nuostatus, Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtins Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūrą. 

Dėl VTAS centralizacijos – susitikimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo minsterijos atstovais Lietuvos savivaldybių asociacijoje dalyvavo išplėstiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Socialinių reikalų komiteto posėdyje. Posėdyje aptati su LSA vadovais, merais, vaiko teisių apsaugos skyrių atsovais aktualūs vaiko teisių apsaugos ir globos namų pertvarkos klausimai, diskutuota apie kylančius klausimus.

Švedijos įvaikinimo organizacija: tarptautinio įvaikinimo procedūra Lietuvoje skaidri ir aiški

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai, dirbantys su tarptautiniu įvaikinimu, susitiko su Švedijos įvaikinimo organizacijos „Barnen Framfor Allt-Adoptioner“ („BFA“) darbuotojomis: Katarina Nilsson, atsakinga už bendradarbiavimą su Lietuva ir Indija, Anna-Lena Rolof Rundberg, atsakinga už bendradarbiavimą su Lietuva ir Taivanu, bei įgaliota organizacijos atstove Lietuvoje Asta Gasparavičiūte. Susitikimo metu aptartas Švedijos „BFA“ organizacijos bendradarbiavimas su Tarnyba, organizuojant tarptautinį įvaikinimą.

Lietuvos ir Švedijos organizacijos bendradarbiavimas vyksta nuo 2001 metų, todėl dalis įvaikintų vaikų jau yra užaugę, jie vis dažniau domisi savo kilmės šeima, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais. Ypač buvo domimasi galimybe (bei procedūra) dėl bendravimo su kilmės šeima, broliais ir seserimis į Švediją įvaikintiems vaikams.

Buvo domimasi ir Lietuvoje vykdoma vaikų globos namų pertvarka, klausiama, kokios įtakos tai turės tarptautiniam įvaikinimui.

Tarnybos atstovams buvo svarbu išgirsti apie Švedijoje vykstančius svarbius pokyčius. Atstovės minėjo, kad nuo 2018-07-01 įstatymų pokyčiai, kuriuos svarbu žinoti ir Tarnybai, yra:

  1. Plečiamos viršutinės ir apatinės asmenų, galinčių įvaikinti vaikus, ribos. Įstatymas numatys galimybę įvaikinti asmenims, sulaukusiems 18 metų.
  2. Įstatymas įtėvius įpareigos pasakyti vaikams, kad jie yra įvaikinti.

Susitikimo metu atstovės minėjo, kad Švedijoje vis sunkiau pavyksta rasti šeimas, kurios norėtų įvaikinti tėvų globos netekusius vaikus. Tačiau jos paminėjo, kad tiek Švedijos „BFA“ atstovės, tiek ketinančios įvaikinti šeimos džiaugiasi, kad tarptautinio įvaikinimo procedūra Lietuvoje yra aiški ir skaidri.

Susitikimas su Prezidente dėl vaikų saugumo užtikrinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė šiandien, vasario 2 d.,  dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamame susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ministerijų atstovais, vaikų teisių ekspertais bei aptars, kaip pasiruošta įgyvendinti vaikų saugumui svarbius sprendimus ir įstatymus.

Pasitarime dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, viceministrė Vilma Augienė, teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė.

Tarnybos atstovai tęsia vizitus po šalies savivaldybes

Sausio 25-26 dienomis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė, pavaduotojai Dalia Skučaitė ir Janas Maciejevski tęsia vizitus po šalies miestų ir rajonų savivaldybes, aplankydami kiekvienos savivaldybės Vaiko teisių skyrių bei susitikdami su savivaldybės administracijos vadovais.

Vizitų tikslas - vykdant Vaiko teisių apsaugos pertvarką susipažinti su visais savivaldybių Vaiko teisių skyriaus darbuotojais, analizuoti iškilusius klausimus, spręsti konkrečias problemas, įvertinti visų šalies vaiko teisių skyrių poreikius individualiai. Taip pat perduoti aiškią ir tikslią informaciją vaiko teisių apsaugos sistemoje dirbantiems darbuotojams apie liepos 1 d. įsigaliosiančio Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo naujoves, pristatyti naują tarnybos struktūros projektą, darbuotojų vaidmenį, funkcijas pertvarkos sistemoje, jų perkėlimo tvarką ir kitą aktualią informaciją. Su administracijos vadovais aptariamas tarnybos ir savivaldybės tolesnis bendradarbiavimas vaiko gerovės klausimais.

Šiuo metu Tarnybos direktorė lankosi Telšiuose, Kelmėje, Rietave, Šilalėje, Šilutėje, Pagėgiuose, Tauragėje, Jurbarke.

Pavaduotojai: Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Širvintose ir Elektrėnuose.

Rytoj bus aplankytos jau 54 savivaldybės ir Vaikų teisių apsaugos skyriai iš 60 esančių šalyje. Iki š.m. vasario 1 d. bus apvažiuotos paskutinės 6 savivaldybės.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistema taps centralizuota: deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba taps centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija, o savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai – šios institucijos darbuotojais ir dirbs pagal vieningus standartus.

Vaiko teisių apsaugos pertvarkos tikslas: sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir greitą sprendimų priėmimą, centralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą, pagalbos suteikimą kiekvienam vaikui taikant atvejo vadybos metodiką. Aiškus ir pagrįstas vaiko paėmimas iš šeimos, paremtas grėsmės vaikui lygio vertinimo kriterijais, patvirtintas teismo, operatyvus reagavimas nustačius vaiko teisių pažeidimus, modernizuojant sistemos valdymą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, įsigalios ištisą parą veikianti vaiko teisių apsaugos sistema, kuri užtikrins vienodą praktiką, apsaugant ir ginant vaiko teises, o visoje šalyje bus vadovaujamasi tomis pačiomis vertybinėmis nuostatomis ir taikomai vienodi teisiniai pagrindai. Kartu įsigalios bendras prevencinės ir kitos pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo modelis, kad vaikui ir šeimai būtų užtikrinama nuosekli, individuali ir planinga prevencinė ir kompleksinė pagalba, kuri bus organizuojama ir teikiama vadovaujantis bendru Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintomis Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijomis, o bendro darbo koordinavimą savivaldybėje užtikrins tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Tarnyba: Vaiko teisių gynimo sistema pertvarkoma taip, kad būtų apgintos kiekvieno vaiko teisės ir teisėti interesai per kuo trumpesnį laiką

Po šiandienos susitikimo Seime, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pabrėžia, kad intensyviai ruošiasi vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai nuo š.m. liepos 1 d. , centralizuojant šiuo metu savivaldybėse veikiančius Vaiko teisių apsaugos skyrius bei užtikrinant vaiko teisių apsaugą visą parą, t. y. ne tik darbo metu, tačiau taip pat ir nedarbo metu, savaitgaliais bei švenčių dienomis. Taip pat pabrėžia, kad Vaiko teisių gynimo sistema pertvarkoma taip, kad būtų apgintos kiekvieno vaiko teisės ir teisėti interesai per kuo trumpesnį laiką. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai Tarnyba bus laiku ir tinkamai pasiruošusi.

Tam, kad vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę pranešimą apie smurto prieš vaiką naudojimą, sureaguotų per ne ilgesnį nei 1 valandos laikotarpį, taip pat į netolygų policijos ir Tarnybos žmogiškųjų išteklių pajėgumus, Tarnyba artimiausiu metu organizuos susitikimą su Policijos departamento atstovais, tikslu aptarti bendradarbiavimo galimybes dėl vaiko, patyrusio smurtą, operatyvaus ir efektyvaus teisių ir saugumo užtikrinimo.

Pažymėtina, kad pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnio 2 dalį, vaiko teisių apsaugos specialistai į pranešimus apie smurto naudojimą prieš vaiką turės sureaguoti tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 6 valandas, TAČIAU Tarnyba dės visas pastangas, kad į pranešimus apie smurto naudojimą prieš vaiką būtų reaguojama NEDELSIANT, kad kuo greičiau nutraukti galimą vaiko teisių pažeidimą bei užtikrinti vaikui saugią aplinką.

 

Patvirtintas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros aprašą bei pavedė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2018 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Aprašas

X