Naujienos

Nuoširdus pokalbis įkvėpė ir padrąsino

Kauno apskrities vaiko teisų apsaugos skyriuje surengtas jaukus darbuotojų advento susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanu, Religijos studijų katedros docentu dr. Benu Ulevičiumi. Atsakingoje ir emociškai jautrioje vaiko teisių apsaugos srityje dirbančius žmones svečio įžvalgos dvasiškai praturtino ir paskatino kiekvienos dienos iššūkius pamatyti kitokioje šviesoje. 

Įdomų savęs ieškojimų kelią nuėjęs vyras dalijosi jį formavusiomis gyvenimiškomis patirtimis, šeimos reikšmės suvokimą, dukters atėjimo į pasaulį stebuklą, papasakojo apie savo tikėjimo kelią. 

B. Ulevičiaus kvietė advento laikotarpį išgyventi su ramybe sieloje, skirti laiko pabūti tyloje, įsiklausyti į savo tikruosius poreikius. 
„Jeigu panirstame į rutiną  – mūsų gyvenime nelieka nuostabos – tada nebelieka ir džiaugsmo. Geriausi dalykai pavirsta į tam tikrą programėlę: mokaisi, dirbi, tiesiog gyveni, kažką gero darai, sieki, myli... Bet ilgainiui prarandi gyvenimo skonį, realybė tave skaudžiai drožia, iškyla egzistenciniai klausimai“, – dėstė savo mintis svečias.

Kalbėtojo įsitikinimu, šiuolaikinėje visuomenėje itin svarbu pažvelgti į adventą, kaip į vieną iš galimybių savo gyvenime. „Aš jus palaikysiu siųsdamas geras mintis, tai ką jūs darot yra labai svarbu, bet artėja ypatingos šventės, raskite laiko pasirūpinti savo šeimomis, artimaisiais ir savimi“, – kalbėjo B. Ulevičius.

Į susitikimą atvyko atstovai iš Birštono, Kauno, Jonavos ir Prienų rajonų skyrių. Pasinaudodama proga vedėja Neringa Martišienė pasveikino kolektyvą artėjančių švenčių proga, padėkojo už profesionalumą ir nuoširdumą darbe.

 

Marijampolėje tarpinstituciniame pasitarime aptarti smurto prevencijos klausimai

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūroje dalyvavo projekte „Prevencija prieš smurtą“. Jo metu kompetencijas stiprino patirčių sesijoje - „Mums, smurto aukos interesai - svarbiausia“.

Praktinių užsiėmimų metu, lektorius Kęstutis Vingilis, turintis 7 metų patirtį vedant mokymus organizacijų vystymo ir asmeninio efektyvumo temomis įvairioms Lietuvos ir užsienio įmonėms, pravedė užsiėmimą „Atviras ratas“ – bendradarbiavimo idėjų vystymas hakatono principu, kuriame keturios komandos, sudarytos iš savivaldybių, policijos pareigūnų, vaiko teisių apsaugos ir moters veiklos centro atstovų analizavo tokias problemas kaip smurtas darbinėje ir tarpinstitucinėje aplinkoje, paauglių užimtumo trūkumas kaimiškose vietovėse, žmonių, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, socializacija, kritiškai ieškodami galimų sprendimo būdų.

Lektorius, skatindamas mokymų dalyvius įgyvendinti užduočių metu sukurtus planus darbinėje veikloje, išreiškė idėją „Tikėk tuo, ką pats išgyveni, o ne kažkas pasako“.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Dovilės Burbaitės, mokymai suteikė galimybę pagilinti žinias apie smurtą, paskatino ieškoti perspektyvų ir įvairiapusių veikimo būdų situacijose, bendradarbiaujant ne tik tarpusavyje, bet ir kviečiant asmenis iš šalies: „Taip pat šie mokymai paragino specialistus imtis aktyvių veiksmų padedant smurto aukoms – šeimoms, vaikams, gauti kompleksinę pagalbą, kuri užtikrintų nukentėjusiojo apsaugą ir padėtų įveikti susidariusią kritinę situaciją.“

Marijampolės apskrities moters veiklos centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė pasakojo, jog policijos pareigūnai, gavę pranešimą apie smurtą, privalo į jį reaguoti ir užtikrinti nukentėjusio asmens fizinę apsaugą. Tuo tarpu Specializuotas pagalbos centras Marijampolėje, gavęs informaciją apie galimą smurtą, nemokamai suteikia aukai emocinę paramą ir palaikymą, kvalifikuotą psichologinę bei teisinę pagalbą.

Pasak D. Burbaitės, tokio pobūdžio projektai kaip „Prevencija prieš smurtą“ specialistams leidžia tikėti, jog stiprinant organizacijų produktyvų bendradarbiavimą, smurto atpažinimą ir pagalbos žmogui priemonių veiksmingumą, nukreiptą prieš bet kokį smurtą šeimos, vaikų atžvilgiu, mažins nepageidaujamą elgesį visuomenėje ir kartu suteiks patiems nukentėjusiesiems asmenims daugiau ryžto kreiptis pagalbos.

Kauno Vaiko teisių apsaugos specialistai pristatė Tarnybos veiklą pedagogams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai pradėjo susitikimų su pedagogais ciklą Kauno miesto mokyklose. Šios iniciatyvos tikslas - mokyklų pedagogams pristatyti Tarnybos veiklą, supažindinti su specialistų darbo funkcijomis, atsakyti į visuomenei aktualius klausimus, stiprinti bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje.

Pirmoji mokykla, kurią aplankė Kauno miesto vaiko teisių apsaugos specialistai Ieva Daukšienė ir Eimutis Blažys, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Susitikimo metu specialistai pedagogus supažindino su svarbiausiais Tarnybos darbo aspektais: sistemos pokyčiais po vaiko teisių apsaugos reformos, grėsmės lygio nustatymo metodika, mobiliosios komandos darbo specifika, atvejo vadybos organizavimo tvarka. „Vaiko teisių apsaugos sistemoje atsirado daug pokyčių, bet kaip ir anksčiau, pagrindinis Tarnybos specialistų darbo prioritetas nekinta – reagavimas į kiekvieną pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą“, – sako Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas E. Blažys.

Susitikimo metu mokytojai supažindinti su teisėsaugos ir kitų institucijų, bendradarbiaujančių su Tarnyba, atsakomybėmis. Taip pat buvo diskutuojama apie smurto prieš vaikus sąvoką bei analizuojami vaikų, nukentėjusių nuo smurto, statistikos pokyčiai. Pasidžiaugta, jog lyginant su praėjusiais metais, šiemet nei vienas vaikas mūsų šalyje nežuvo dėl smurto artimoje aplinkoje.

Specialistų apsilankymas mokykloje sulaukė itin didelio pedagogų susidomėjimo: susirinkusieji aktyviai diskutavo, uždavinėjo aktualius klausimus, pasakojo apie galimus vaiko teisių pažeidimus, kuriuos pastebi savo ugdymo įstaigoje. Pedagogams buvo priminta, kaip ir kur pranešti pastebėjus galimą vaiko teisių pažeidimą.

Jubiliejinis Tarnybos organizuojamas renginys subūrė Tarnybos atestuotus asmenis iš visos Lietuvos

Šiandien Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriuje vyksta kasmet Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuojamas metinis, jau tradiciniu tapęs renginys, skirtas atestuotiems asmenims, įgijusiems teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikiantiems globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.

Šiais metais renginys ypatingas, nes minimas Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) ir Tarnybos atestuotų asmenų dešimtmečio veiklos jubiliejus.

Šių metų konferencijos tema „Tarnybos atestuotų asmenų ir globos centro veiklos organizavimas vaiko teisių apsaugos sistemos kontekste“, kurioje aptariama, kaip keičiasi GIMK paslaugų teikimas pasikeitus vaiko teisių apsaugos ir vaiko globos (rūpybos) teisiniam reglamentavimui bei pradėjus veikti Globos centrams savivaldybėse.

„Džiaugiuosi, kad visų jūsų iniciatyva ir kilnios veiklos dėka vis daugiau likusių be tėvų globos vaikų, auga globėjų šeimose ir šeimynose. Tikiu, kad nuoširdus globėjų šeimų, įtėvių ir šeimynų bendradarbiavimas su Tarnybos atestuotais asmenimis ir Globos centrais padės rasti bendrus sprendimus, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus bei paskatins daugiau šeimų pasiryžti globoti, ar įvaikinti likusį be tėvų globos vaiką,“ - sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė.

Jubiliejaus proga Tarnybos atestuotiems asmenims, prisidėjusiems prie pačios GIMK veiklos pradžios, įteikti padėkos raštai. „Norėčiau išreikšti padėką už aktyvią veiklą dešimt metų ir daugiau. Dėkojame jums. Jūsų veikla yra labai svarbi, jūs savo sunkiu kasdieniu darbu prisidedate prie žmonių noro globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus,“ – teigia direktorė A. Jakavonienė.

Renginio metu ypatingas dėmesys skiriamas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjų (rūpintojų) bei budinčių globotojų individualių poreikių vertinimui ir paslaugų organizavimui, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, siekiant užtikrinti geriausius globojamo (rūpinamo) vaiko interesus.  

Švenčionių rajone vaikams primintos jų prigimtinės teisės

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone atstovė dalyvavo renginyje „Teisė ir pareiga – visada  šalia“ Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre. Renginio metu minėta tarptautinė žmogaus teisių diena, vaikams priminta apie jų teises ir pareigas.

Pasak Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone vyriausiosios specialistės Dianos Kirilovos, prie apvalaus stalo su vaikais kalbėta apie teises ir pareigas: „Žaidimo forma su vaikais aptarėme, kur kreiptis prireikus pagalbos, kas ją gali suteikti. Vaikams priminta, jog kiekvienas vaikas turi teisę į vardą ir pilietybę, teisę nebūti vertinamas pagal odos spalvą, lytį, tikėjimą, tautybę, sveikatą ar turtą, turi teisę į gydymą, ugdymą ir švietimą, poilsį, asmeninį gyvenimą, savo nuomonę ir galimybę ją reikšti, teisę būti apsaugotam nuo smurto bei kitas.“ 

Renginyje dalyvavusiems vaikams įteiktos atminimo dovanos – „Vaiko Konstitucijos“.

Pasak susitikime dalyvavusių Vaikų dienos centro socialinių pedagogių Nataljos Rinkevičienės ir Svetlanos Boreikienės, vaikai renginio metu buvo itin aktyvūs ir mielai dalijosi pastebėjimais, kokias pareigas kiekvienas jų atlieka namuose.

Renginio metu vaikai prisijungė prie žaidimo, kurio tikslas - aptarti prigimtines teises ir pareigas.

 

Kaune diskutuota apie pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo apskrito stalo diskusijoje apie smurtą artimoje aplinkoje. Į Kauno apskrities moterų krizių centro organizuotą renginį atvyko ir kitų specializuotų pagalbos centrų darbuotojai, policijos bei prokuratūros atstovai.

Diskusijoje buvo siekiama aptarti specializuotų pagalbos centrų ir kitų institucijų, teikiančių pagalbą asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, teikiamos pagalbos specifiką ir jos svarbą, ilgalaikio bendradarbiavimo strategijos ypatumus, stengtasi formuoti draugišką požiūrį į nukentėjusį asmenį suinteresuotose institucijose.

Susirinkę specialistai vieningai pritarė išsakytai minčiai, kad visuomenė turi būti neabejinga smurto atvejams ir apie juos privalo pranešti atsakingoms institucijoms. Kalbėta, jog geriau gauti net ir menamos informacijos apie smurtą, kuri nepasitvirtintų, nei sulaukti skaudžių patirčių dėl smurto atvejų, apie kuriuos buvo nutylėta.

Renginyje buvo išsakytas pastebėjimas, jog specializuoti pagalbos centrai sulaukia nukentėjusių nuo smurto asmenų nuogąstavimų, jog specialistai, sužinoję, kad šeimoje yra užfiksuotas smurtas, gali suteikti svarią priežastį Vaiko teisių apsaugos specialistams paimti vaikus iš šeimos. Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus l. e. p. vedėja Andželika Vežbavičiūtė patikino, jog pirmas Tarnybos specialistų žingsnis yra ne vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos, o aplinkybių aiškinimasis, reikiamos pagalbos suteikimas šeimai bei bendradarbiavimas su vaiko tėvais siekiant sumažinti galimo smurto riziką artimoje aplinkoje.

Susirinkę specialistai buvo raginami dirbti vieningai, keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti. Išsamus ir atviras skirtingų specialistų, teikiančių pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims, susitikimas leido visų institucijų atstovams pasidalinti savo darbo praktikos ypatybėmis, išklausyti kolegų pastabas, aptarti efektyvesnio darbo metodus.

Kauno apygardos teismas patvirtino, kad Kručinskų vaikams buvo kilusi reali grėsmė

Kauno apygardos teisme gruodžio 5 d. išnagrinėta civilinė byla pagal E. Kručinskienės ir G. Kručinsko skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 4 d. nutarties, kuria buvo leista Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriui paimti du mažamečius vaikus iš tėvų. Teismas padarė išvadą, kad mažamečiams vaikams 2018-09-29 buvo kilusi grėsmė, todėl jie paimti iš jų atstovų pagal įstatymą.

Kauno apygardos teismas, kaip apeliacinė instancija, nutarė palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 4 d. nutartį.

Primename, jog vaikai grąžinti šeimai. Vaiko atstovai pagal įstatymą geranoriškai bendradarbiavo tiek su vaiko teisių apsaugos specialistais, tiek su atvejo vadybininku, tiek su socialiniais darbuotojais. Toks sprendimas priimtas vertinant tai, kad buvo jaučiama stipti tėvų motyvacija susigrąžinti vaikus, keisti šeimoje nusistovėjusią auklėjimo metodiką.

2018-10-24 vykusiame šeimos atvejo posėdyje, bendru dalyvių sutarimu, buvo nuspręsta grąžinti vaikus tėvui G. Kručinskui nuo 2018-10-25, teikiant intensyvią socialinių darbuotojų priežiūrą ir pagalbą. E. Kručinskienė bendrauja su vaikais, gyvena kartu. Šeimai teikiamos intensyvios socialinės paslaugos.

Vaikų globos įstaigose augantiems vaikams - padrąsinimas išbandyti savanorystę, o pomėgius paversti profesija

Šiuo metu Vilniuje vyksta kasmetinis renginys „Konferencija ir vaikų globos įstaigose globojamų vaikų iš visos Lietuvos susitikimas“. Renginio tikslas - padėti globos įstaigose šiuo metu augantiems vaikams pasirinkti ateities kelią: konferencijos metu dalyviai išgirs pranešimus apie tai, kaip pomėgį paversti profesija, kaip pasirinkti profesiją, kad darbas taptų gerai apmokamu pomėgiu, kodėl verta savanoriauti.

Į renginį sugužėjo beveik 100 dalyvių iš visos Lietuvos: iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Prienų, Molėtų, Trakų, Vilkaviškio, Anykščių, Ignalinos, Švenčionių ir kitų rajonų.

Padrąsinančius sveikinimo žodžius gausiai susirinkusiems vaikams tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorė Alina Jakavonienė bei LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vyresnioji patarėja Ieva Braškienė.

„Mūsų gyvenimas yra tai, kiek mes turime laiko. Jeigu mes dalį laiko kažkam atiduodame, vadinasi, atiduodame savo gyvenimą. Atiduodame svarbiausią, ką turime: ne savo pinigus, ne daiktus. Gebėti nuolat dalintis su kitais savo gyvenimu, laiku, patirtimi ir yra savanorystė. Tai yra žmogiškumo pagrindas", - sakė ministras L. Kukuraitis.

„Jaunam žmogui savanorystė duoda išties daug: galimybę išbandyti save, suprasti, kokia veikla įdomi būtent tau, kas sekasi geriausiai. Net ir darbdaviui jaunuolis, turintis savanorystės patirties, yra patrauklesnis kaip darbuotojas, negu tas, kuris jos neturi. Tad paklauskime kiekvienas savęs, kokioje srityje norėtume savanoriauti ir išmėginkime tai", - teigė Tarnybos vadovė A. Jakavonienė.

Konferencijos metu Lietuvos moksleivių sąjunga atstovas Kristupas Tilvytis skaito pranešimą „Nebijok siekti savo svajonių“, „Startup Lithuania“ vadovė Roberta Rudokienė pasakoja apie „Lietuvos startuolių ekosistemą. Kuo startuoliai skiriasi nuo tradicinio verslo. VšĮ „Versli Lietuva“ paslaugas“. Reklamos agentūroje dirbanti plėšriųjų gyvūnų dresuotoja Giedrė Gustė skaito pranešimą „Kaip pasirinkti profesiją, kad nereikėtų dirbti“. Lietuvos Skautijos atstovė Gražina Sidorovienė supažindina su skautų veikla. Lektorius, renginių vedėjas „Renginių virtuozai“ atstovas Saulius Bagdonas pasakoja apie tai, ką daryti, kad darbas taptų gerai apmokamu pomėgiu. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Europos solidarumo korpuso projektų koordinatorė Aistė Natkevičiūtė supažindina su tarptautinėmis savanorystės galimybėmis.

X