DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Naujienos

Kauno maltiečių vaikų dienos centre su vaikais diskutuota apie jų teises ir pareigas

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ieva Daukšienė lankėsi Kauno maltiečių vaikų dienos centre, kuriame vaikus supažindino su Tarnybos veikla, specialistų atsakomybėmis bei diskutavo apie vaikų turimas teises bei pareigas.

Smalsios ir komunikabilios vaikų dienos centro auklėtinės domėjosi vaiko teisių apsaugos specialistų atliekamo darbo pobūdžiu, dalijosi mintimis apie savo bei kitų vaikų patiriamas problemas šeimose ir mokyklose, ieškojo galimų problemų sprendimo būdų, išsakė nuomonę apie savo turimas teises ir pareigas.

„Vaikai akcentavo išsilavinimo, nuomonės reiškimo, bendravimo su tėvais, apsigynimo nuo smurto ir patyčių bei kitas teises. Diskusijoje buvo prisimintos ir vienos svarbiausių vaikų pareigos: mokytis, gerbti tėvus, globėjus ir kitus asmenis, saugoti savo sveikatą, laikytis visuomenėje priimtų elgesio taisyklių“, - sako I. Daukšienė.

Mergaitės įdėmiai klausėsi pasakojimo apie vaiko teisių gynėjo darbą, o vėliau girdėtą informaciją, pasitelkdamos vaizduotę, perkėlė ant popieriaus lapo. Kiekvienai jų teko užduotis nupiešti personažą, kuris, jų nuomone, būtų labiausiai panašus į vaiko teisių gynėją.

Pasak Kauno Maltiečių vaikų dienos centro socialinės darbuotojos Gintarės, Centrą lankantys vaikai noriai susipažįsta su naujais žmonėmis, džiaugiasi svečių apsilankymais. „Mums išties malonu, kad į vaikų dienos centrą atvyksta ne tik verslo atstovai, bet ir įvairių organizacijų, institucijų darbuotojai. Kiekvienas susitikimas suteikia vaikams įvairiapusių žinių, nepamirštamų įspūdžių ir teigiamų emocijų“, – teigė socialinė darbuotoja.

Atsisveikinant vaikams buvo įteiktos Tarnybos atminimo dovanos: „Vaiko konstitucijos“ knygelės, kuprinės bei pieštukai.

Vaiko teisių apsaugos specialistų ir policijos pareigūnų bendras darbas padės efektyviau spręsti galimus vaikų teisių pažeidimus

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone patarėja Ana Aidietienė dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos posėdyje.  

„Mūsų rajono policijos atstovams buvo vertinga pristatyti vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, veiklos gaires, pasidalinti sunkumais, su kuriais susiduriame kasdieniame darbe“, - sakė patarėja A. Aidietienė.

Susitikimo metu buvo aptartas Švenčionių rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2016–2018 metų programos vykdymas, pasikeista nuomonėmis, kurios prevencijos priemonės buvo veiksmingiausios.

Mokykloje turi būti užtikrintas ne tik ugdymas, bet ir pagarba vaikui

Situacija Žiežmarių gimnazijoje (Kaišiadorių r.), kai lietuvių kalbos mokytoja galimai naudojo psichologinį smurtą prieš vaikus, o įrašas paplito internete, mums dar kartą primena, kad rūpintis vaiko teisėmis reikia visose srityse, ne vien šeimoje.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Neringa Martišienė informavo, kad apie šioje situacijoje minimos mokytojos netinkamą elgesį žinių iki šiol nebūta. Pirmasis pranešimas pasiekė penktadienį. Šiandien iš ryto dvi Kaišiadorių r. vaiko teisių apsaugos specialistės į Žiežmarių gimnaziją nuvyko išsiaiškinti, ar vaikams reikalinga psichologo pagalba, ir įvertinti grėsmės lygį jiems.

„Pasikalbėjus su moksleiviais nuspręsta inicijuoti psichologinės pagalbos teikimą jiems. Vaikų pageidavimu, su jais dirbs ne mokyklos psichologė. Todėl kreipėmės į rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą. Pasirengęs specialistas į mokyklą atvyks jau rytoj“, – kalbėjo vedėja N. Martišienė.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja N. Martišienė primena, kad netoleruotume netinkamo, nepagarbaus elgesio su vaikais, o paaiškėjus tokiems faktams, iš karto informuotume artimiausią vaiko teisių apsaugos skyrių.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai susitiks su Kaišiadorių r. savivaldybės švietimo skyriaus vadovais ir aptars, kaip išvengti panašių situacijų pasikartojimo.

Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas Rietave

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius siekdamas efektyvesnio vaikų teisių, apsaugos klausimų sprendimo regione inicijavo susitikimą su socialiniais partneriais, kurio metu aptartas atvejo vadybos proceso organizavimas Rietavo savivaldybėje.

Susitikimo metu Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas A. Pavlovskij pabrėžė, kad vaikų teisių, saugumo klausimas sprendžiamas bendru tarpinstituciniu komandos darbu, todėl sutarimas, aiškus pareigų ir veiksmų pasidalijimas leidžia efektyviai ir greitai spręsti iškilusias, taip pat prevenciškai užkardyti galimas problemas.

Pasak vedėjo, situacija Rietavo savivaldybėje yra vertinama teigiamai. Taip pat akcentuota, kad svarbiausia laiku suteikti pagalbą šeimoms, institucijoms bendradarbiauti, nebijoti dalytis informacija ir šeimos pastangas keistis priimti kaip pergales, kuriomis reikia džiaugtis.

Susitikime dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių skyriaus vedėjas Andrej Pavlovskij, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Rietave patarėja Žibutė Milienė, Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė, atvejo vadybininkė, Rietavo savivaldybės administracijoje dirbantys specialistai, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Tradicinis Tarnybų bendradarbiavimas – Švenčionių rajono šeimų gerovei užtikrinti

Jau tapo tradicija, kad kartą per ketvirtį vyksta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone (toliau – VTAS), Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro atstovų bendri pasitarimai.

„Pastarajame pasitarime aptarėme, kokių veiksmų ir priemonių galime imtis, kai šeima nevykdo įsipareigojimų, neįleidžia socialinio darbuotojo į namus, slapstosi, neatsiliepia į skambučius. Taip pat  kaip užbaigti atvejo vadybą mirus klientui. Svarbu aptarti ir ar reikia atlikti poreikio vertinimą, sudaryti naują atvejo vadybos planą, jeigu šeima keičia gyvenamąją vietą, tačiau lieka gyventi Švenčionių savivaldybėje“, - sakė Ana Aidietienė, VTAS Švenčionių rajone patarėja.

Švenčionių rajono specialistų susitarimas padės efektyviau spręsti sunkumus, su kuriais susiduria vaikai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone vyriausioji specialistė Zita Cibulskienė dalyvavo Švenčionių rajono Švenčionėlių progimnazijos organizuotame Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Susitikimo metu, dalyvaujant ugdymo įstaigos administracijos atstovams, klasių auklėtojams, socialiniam pedagogui, psichologui, policijos pareigūnui buvo ne tik sprendžiamos progimnazijos vaikų ugdymo, lankomumo bei elgesio problemos, bet ir svarstyta, kaip pagerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad problemos, susijusios su vaikais, būtų sprendžiamos greičiau ir efektyviau.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslas – vieningai kurti vaiko gerovę

Siekis sukurti vaikams saugią aplinką bei užtikrintų jų interesus – ne tik specialistų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, bet ir bendradarbiaujančių institucijų bendros darbo veiklos prioritetai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai gilino žinias apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, dalyvaudami Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios trumpalaikės švietimo lyderystės programos ne švietimo darbuotojams mokymuose „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas kuriant vaiko gerovę“.

Mokymų metu akcentuota, jog tarpinstituciniame bendradarbiavime susiduriama su įvairiais iššūkiais: skirtingais tikslais, vertinimo metodais, lūkesčiais, požiūriais, prioritetais, profesine kalba ir pan. Nepaisant to, svarbiausia, kad, siekiant vaiko gerovės, būtų remiamasi partnerystės principais: abipusiu pasitikėjimu, lygiateisiškumu bei intensyviu bendradarbiavimu.

Mokymų dalyviai ne tik diskutavo tarpusavyje aktualiais klausimai ir dalijosi realiais pavyzdžiais iš savo darbo patirties, bet ir atliko įvairias praktines užduotis grupėse. Atliekant vieną jų, buvo stengtasi suprasti vaiko, turinčio emocinių ir elgesio sutrikimų, poreikius, įsigilinti į jo elgsenos priežastis, įžvelgti ne tik neigiamas, bet ir teigiamas kiekvieno poelgio pasekmes. Susitikimo metu formuota nuostata, jog specialistas, dirbantis su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, turėtų vengti išankstinių nuostatų ir gebėtų suteikti tiek vaikui, tiek jo šeimai reikiamą pagalbą.

Anot Kauno miesto vaiko teisių apsaugos specialistų, dalyvavusių mokymuose, išgirsta vertinga informacija ir įgyti praktiniai įgūdžiai ateityje leis siekti efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl vaiko gerovės.

Paprastas būdas, padėsiantis su vaikais susitarti be bausmių

Vaikų drausminimas juos baudžiant, specialistų teigimu, sukelia tik neigiamas emocijas, bet nepadeda pasiekti rezultato - susikalbėjimo su vaikais. Tiesmukas kompiuterio, telefono atėmimas taip pat tik sukels dar daugiau konfliktų, rašoma pranešime spaudai. Tad kodėl bausmės nėra reikalingos ir kokios priemonės efektyviausios siekiant išmokyti vaikus suprasti pasekmes, bet kartu ir neprarandant ryšio su jais?

Šeimų ir pedagogų konsultantas, vedų specialistas sako, kad dažniausiai problemos kyla kai tėvai elgiasi nenuosekliai - ne moko vaikus suprasti, kokie veiksmai ir kokias pasekmes sukelia, o auklėja juos grėsmės būdu - grasindami, kad kažką atims, dažniausiai tai, kas vaikams yra labai svarbu - susitikimą su draugais, telefoną ir pan. „Jei paaiškinsime vaikams, ko mes tikimės iš jų, ir kodėl jiems taip elgtis naudinga, tuomet jie bus orientuoti ne į bausmės vengimą, o į motyvaciją elgtis tinkamai“, - pabrėžė V. Arvasevičius.

Pašnekovas sako, kad kalbėdami su vaiku, tėvai turi daug patirties ir resursų jam duoti gaires, kaip elgtis tinkamai ir numatyti galimas pasekmes, jei vaikui nepavyks laikytis taisyklių. Tai galioja jau nuo 1,5 metukų, kai tik pradedame su vaiku komunikuoti verbališkai ir sulaukiame jo reakcijos.

Nenuoseklus tėvų elgesys formuoja vaikų nepasitikėjimą

Pasak V.Arvasevičiaus, jei tėvai dažnai taiko bausmes kažką atimant, sukeliant emocinį skausmą, ar net pažemindami vaiką, elgiasi nenuosekliai - nesusieja veiksmo ir pasekmės - vaikas pradeda nepasitikėti tėvais, kartais ir maištauti, nes nesupranta, ko ir kada gali tikėtis iš tėvų. Ir patys tėvai vargsta, nes nuolat turi prižiūrėti, auklėjimo „sistemą”, užuot perdavę šią atsakomybę vaikams, ir tik kartais prižiūrėtų, kaip vaikui sekasi bei pagirtų už jo pažangą.

„Kai vaikas žino, kokios pasekmės jo laukia, jam suteikiama galimybė pasirinkti, kaip elgtis. Pavyzdžiui, jei vaikas stumdo kitus vaikus smėlio dėžėje, tėvai, kaip pasekmę, jam gali paaiškinti, jog gali užgauti kitus vaikus, o jei ir toliau taip elgsis, turės eiti namo. Vaikas žino, ko tikėtis ir pats pasirenka, kaip jam elgtis toliau. Renkasi ne visada naudingai sau, todėl tėveliai turi būti pasiruošę atlaikyti emocines „kontratakas“, - pažymėjo V.Arvasevičius.

Daugiau informacijos ieškokite čia:

https://www.delfi.lt/vaikai/mazyliai/paprastas-budas-padesiantis-su-vaikais-susitarti-be-bausmiu.d?id=80141717

X