DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Naujienos

Mokslo metų pradžia – tai laikas, kai būtina dar kartą prisiminti vaikų teises ir pareigas

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS) sveikina vaikų dienos centrus su mokslo metų pradžia. VTAS specialistė, apsilankiusi  Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos dienos centre, pirmiausia su vaikais užmezgė diskusiją apie vaikų teises ir pareigas. Viena svarbiausių vaiko teisių – teisė mokytis. Bet ši teisė neatsiejama nuo pareigos – mokytis stropiai.

,,Dienos centrai – dideli pagalbininkai, kai vaikus tenka užimti, padėti paruošti pamokas, gal net šiek tiek kartais atlikti šeimos vaidmenį – vaiką išklausyti, paguosti, nukreipti tinkama linkme. Matome, kaip dienos centruose vaikai pasiruošia pamokoms, daro įvairius darbelius, kaip išmoksta bendravimo ir kitų reikalingų dalykų“, – sako Jekaterina Steponavičienė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Šiaulių apskrities VTAS specialistė su vaikais pirmiausia pradėjo diskusiją, kas pačiam vaikui svarbiau – jo teisės ar pareigos.  Vaikai išsakė mintis, kad supranta, jog mokytis jie privalo, kad teisė į mokslą – tai kartu ir pareiga, nes neužtenka vien ateiti į mokyklą ar dienos centrą. Čia būtina išmokti klausyti mokytojų ir auklėtojų, laikytis nustatytos tvarkos, paruošti namų darbus, sutarti su draugais. 

,,Su vaikais kalbėta, kad jeigu jiems iškyla kokių klausimų, visada jie gali pasitarti su mokytojais, socialiniais pedagogais ir vaiko teisių apsaugos specialistais. Bet kokio amžiaus vaikas turi žinoti, kad jis turi teisę užsiimti mėgstama veikla, naudotis bibliotekų paslaugomis, lankyti būrelius pagal pomėgius, pagal savo amžių būti įtrauktas į mokyklos, bendruomenės ar ugdymo įstaigos projektus. Vaikai turi teisę į saviraišką“,– sako Jekaterina Steponavičienė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Vaikai klausė ir patarimo, ką daryti, jei iškyla kokių problemų, o po diskusijos su VTAS specialiste patys jau ir atsakė į iškeltą klausimą.

,,Mes visi turime suaugusį žmogų mokykloje ar dienos centre, kuriam galime patikėti savo paslaptis ir pasiklausti patarimo. Žinome, kad patarimų galima kreiptis ir į vaiko teisių apsaugos specialistus“, – sakė mažieji dienos centro lankytojai.

Šventiniame susitikime buvo skirta laiko ir vaikų saviraiškai. Susitikimas kartu buvo ir pamokėlė – menų ir istorijos. Su VTAS specialistėmis vaikai kūrė popierines gėles ir dovanojo jas Šiaulių miestui. Šiauliai švenčia gimtadienį. Ne visi vaikai žinojo, kad tai jau 783-čiasis  miesto gimtadienis, taigi, pokalbis apie vaikų teises buvo naudingas papildant ir istorijos žinias – dienos centro lankytojai yra pilnateisiai Šiaulių gyventojai.  Ant popierinių gėlių žiedlapių vaikai rašė palinkėjimus miestui ir vieni kitiems. ,,Kad mūsų dienos centras būtų pats geriausias“, ,,kiekvienas vaikas čia turi teisę jaustis saugus“, ,,linkiu Šiauliams saulėtų dienų ir daug turistų“ – tokius linkėjimus ant pačių sukurtų gėlių rašė vaikai.

Šiaulių mieste po pamokų dienos centrus lanko keli šimtai vaikų nuo pradinukų iki septyniolikmečių. 

Ukmergės vaiko teisių apsaugos specialistai: būkime neabejingi – išgelbėsime gyvybes

Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos išvakarėse Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Ukmergėje specialistai apie vieną opiausių problemų šiuolaikiniame pasaulyje – suicidą – atvirai kalbėjosi su Ukmergės globos centre gyvenančiais paaugliais.

„Niekas neapsaugotas nuo įvairių gyvenimo sukrėtimų: išsiskyrimo su artimu žmogumi, mirties, nesėkmės moksle ar darbe, didelių rūpesčių, viso to, kas gali sukelti sunkią psichologinę būseną. Tad nereikia vengti su vaikais, o ypač paaugliais, kalbėti apie mirtį, saugoti juos nuo stiprių emocijų. Tai yra kasdieninis gyvenimas. Tik, žinoma, reikia atsižvelgti į jauno žmogaus amžiaus tarpsnio ypatumus ir individualius vaiko ypatumus. Turėdami žinių, vaikai galės labiau padėti sau ir aplinkiniams“, – sako Vaiko teisių apsaugos skyriaus Ukmergėje patarėja Audronė Jasionienė.

Su globos centre gyvenančiais paaugliais vaiko teisių apsaugos specialistės diskutavo apie tai, kaip padėti ir ko negalima sakyti žmogui, galvojančiam apie savižudybę, kaip atpažinti gilių psichologinių sunkumų patiriantį draugą, bendraamžį, kur galima kreiptis pagalbos.

„Paaugliai aktyviai dalyvavo diskusijoje, sakė savo nuomonę, prisiminė situacijas, su kuriomis yra susidūrę, o susitikimo pabaigoje visi turėjo pabaigti frazę ,,Aš gyvenu, nes...“. Vaikai sakė, kad gyvena, nes myli gyvenimą, turi daug svajonių ir tikslų, kurių siekia, turi dėl ko gyventi, nes gyvenimas yra linksmas“, – draugišką pašnekesį su vaikais apibendrino Vaiko teisių apsaugos skyriaus Ukmergėje specialistė Romualda Civilkienė.

Jeigu patiri smurtą mokykloje ar namuose; tėvai nesirūpina, ar esi pavalgęs, ar turi kuo apsirengti, nusiprausti;matai, žinai, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas;turi klausimų apie galimus pagalbos būdus, aukščiau išvardytose situacijose gali kreiptis į „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantai (socialiniai darbuotojai, psichologai ir teisininkai).

Parašyk laišką el. p. info@pagalbavaikams.lt arba skambink trumpuoju nemokamu numeriu 116 111.

Tarptautinė savižudybių prevencijos diena kasmet minima rugsėjo 10 dieną.

Beveik 500 vaiko teisių apsaugos specialistų ir socialinių darbuotojų dalyvavo mokymuose, kaip dirbti su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų

Baigėsi šių metų balandžio-liepos mėnesiais vykę Socialinio darbo su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, ypatumai, mokymai.

Iš viso apmokyti 464 vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima, kurioje yra asmuo  (suaugęs / nepilnametis) su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų.

Mokymų metu buvo aptartos šios temos:

  • - Socialinis darbas su šeima, kurioje yra asmuo, turintis proto ir / ar psichikos negalią. Vaiko bei neįgaliojo teisių ir interesų užtikrinimas. Specializuotos pagalbos šeimai teikimas;
  • - Socialinis darbas su šeima, kurioje yra vaikų, turinčių elgesio, emocijų sutrikimų. Vaiko teisių ir interesų užtikrinimas.
  • - Specializuotos pagalbos šeimai teikimas;
  • - Smurto (įskaitant nepriežiūrą) šeimoje atpažinimas / įvertinimas. Proto ir / ar psichikos negalią turinčių vaikų, patyrusių smurtą, atpažinimas;
  • - Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir vaikais įvertinimas*
  • - Grėsmės vaikui lygio nustatymas**;
  • - Specializuotas šeimų konsultavimas (dėl proto ir / ar psichinės negalios; medikamentų vartojimo priežiūros, vaistų šalutinio poveikio ir atkryčio prevencijos; ligos paūmėjimo ir įtakos elgesiui bei kt.). Motyvavimas apsilankyti pas sveikatos priežiūros specialistus;
  • - Išplėstinės šeimos įtraukimas organizuojant ir teikiant pagalbą.

Dalyvių užpildytos mokymų kokybės vertinimo anketos rodo, kad dalyviai mokymais yra patenkinti, geriausiai įvertinti tokie aspektai kaip mokymų atitikimas dalyvių lūkesčiams, naujos žinios bei noras gilintis į mokymuose išdėstytas temas. Mokymuose dalyviams labiausiai patiko diskusijos, praktinių užduočių sprendimai, darbas grupėse, jiems buvo svarbu, kad mokymus vedantys lektoriai ir praktiškai dirbtų socialinį darbą ar teiktų psichologines konsultacijas.

Lektorių teigimu, šiuose mokymuose dalyvavo motyvuoti dalyviai, kurie gerai išmano situaciją bei aktyviai dalyvauja diskusijose. Svarbus teigiamas lektorių pastebėjimas, kad šio mokymų ciklo dalyviai gana greitai įsitraukia į mokymų procesą, todėl vyksta kryptingas darbas. Pastebėta, kad vienos savivaldybės yra labiau pažengusios diegiant naująsias socialines paslaugas, todėl tam tikrų atotrūkių tarp dalyvių atsiranda, tačiau, kita vertus, informacijos keitimasis paskatina konstruktyvią diskusiją.

Lektorių nuomone, dalyviai turi pakankamai bazinių teorinių ir praktinių žinių, todėl gali aktyviai dalyvauti sprendžiant praktines užduotis, diskusijose. Būtent praktinės užduotys, dalyvių nuomone, ir kuria reikšmingą tokių mokymų pridėtinę vertę.

Kaip pagrindinės dalyvių įgytos kompetencijos galėtų būti įvardinamos gebėjimas įvairiapusiškiau interpretuoti situacijas, su kuriomis susiduriama bei gebėti iškomunikuoti informaciją tiksliniam jos gavėjui. Taip pat pastebėtina, jog gana nemažai atvejų dalyviai išreiškė didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, kadangi apžvelgtos teorijos, praktiniai pavyzdžiai patvirtino jų vykdomų veiksmų teisingumą.

Išreiškiant pageidavimus dėl tolesnių mokymų, dalyviams yra aktualios tokios temos kaip veiklos organizavimas po institucinės pertvarkos, vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui, agresijos valdymas ir kt.

* Pagal pagalbos priimant kasdienius sprendimus paslaugų teikimo aprašo projektą, pateiktą priede Nr. 1

** Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21d. įsakymu Nr. A1-221 patvirtintą „Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašą“

Pristatytos įvaikinimo ir globos galimybės socialiai atsakingoms įmonėms

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM specialistai pradėjo globos ir įvaikinimo pristatymus socialiai atsakingose įmonėse. Kartu su Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijos atstovais susitiko su įmonės UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ kolektyvu. Susitikimai vyks visą rudenį.

„Visuomenė yra įsitikinusi, kad globos ar įvaikinimo procesas yra labai sudėtingas ir ilgas, taip pat žinome, kad sklando gausybė mitų, tad norime papasakoti, kaip iš tiesų viskas yra, ir kad tai nėra taip sudėtinga“, – susitikimo metu sakė įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė. Susitikime buvo akcentuoti įvaikinimo ir globos skirtumai, papasakota apie socialinės globos įstaigoje arba šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų svečiavimosi galimybes. Kalbėta, kuo žalinga vaikui globa institucijoje ir kaip svarbu jam augti ir vystytis šeimoje, ne tik matant šeimos modelį, bet būnant jo pilnaverčiu nariu ir dalyviu. Globa šeimoje padeda įveikti praeityje patirtus skaudžius išgyvenimus ir padeda užaugti asmenybei.

„Pats esu įvaikinęs vaiką, žinau, koks tai procesas ir kiek laiko viskas vyksta. Prieš tai buvau prisiskaitęs įvairių forumų, sužinojau daug netikslios informacijos apie įvaikinimo ir globos procesą, labai išsigandau viso proceso. O iš tiesų nebuvo nieko tokio baisaus ir pats įvaikinimas netruko labai ilgai. Todėl geriausia yra ateiti į tam skirtas įstaigas, kurios tiksliai atsakys į visus rūpimus klausimus ir nukreips jus tinkama linkme“, – sakė Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijos vadovas Tomas Rimkus.

Susitikimo su įmone metu diskutuota su specialistais, komanda uždavė įvairių klausimų,  teiravosi, kas yra tiesa, o kas – tik mitai. Specialistai priminė, kad besidomintieji įvaikinimu ar globa visada gali kreiptis į Tarnybą bei Globėjų ir įtėvių asociaciją, kurie suteiks įvairiapusę pagalbą ir informaciją, suteiks kvalifikuotas konsultacijas.

Apie teisę į mokslą – su vaikų globos namų globotiniais

Mokslo metų pradžia kelia jaudulį kiekvienam moksleiviui: kaip seksis ruoštis pamokoms, kaip pavyks suprasti naujus dalykus, kaip priims klasės draugai? Šiuos ir kitus nuogąstavimus vaikams dažniausiai padeda įveikti tėvai, tačiau vaikų globos namų auklėtiniams savo rūpesčiais ir džiaugsmais tenka dalintis tarpusavyje arba patikėti juos prižiūrintiems specialistams. Vaiko teisių apsaugos specialistai teigia, kad rūpintis vaiko teise į mokslą – itin reikšmingas jų užmojis.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai pakvietė vaikus, gyvenančius Kauno savivaldybės vaikų globos namuose, pokalbiui apie jų teisę gauti tinkamą išsilavinimą, ateities svajonių ir tikslų įgyvendinimo galimybes, kurias gali garantuoti mokslas.

„Jeigu šiandien jūsų paklausčiau, kuo norėtumėte būti po kelių metų ir ką turėtume daryti, kad tai pasiektumėte, koks būtų jūsų atsakymas?“, – susirinkusiųjų teiravosi Kauno miesto VTAS vedėja Andželika Vežbavičiūtė.

Trys vaikai atsakė svajojantys būti karininkais, vienam prie širdies mechanika, kitam – dizainas, o vieną merginą domina psichologijos mokslai. Vaikai vieningai sutarė, kad kelias link norimos profesijos gali būti sudėtingas, bet negailint nuoširdaus darbo ir pastangų – įveikiamas.

 

Vaikų globos namų globotinis: teisei mokytis gali sutrukdyti tik karas

Susitikime kalbėta, jog Lietuvoje vaiko teisė į mokslą yra reglametuota įstatymų ir sudarytos visos sąlygos ją įgyvendinti, ginti vaiko teisių apsaugos specialistams. Vaikams užsiminta, jog kitose pasaulio šalyse net keliasdešimt milijonų vaikų neturi galimybių mokytis, o dar didesnis skaičius jų nemoka nei skaityti, nei rašyti. Vaikų klausta, kokios, jų nuomone, priežastys gali lemti tokią problematiką. Jie nedvejodami įvardijo ekoniminius sunkumus ir prastas gyvenimo sąlygas. Pasiteiravus, kas mūsų šalyje galėtų sutrukdyti jų mokslams, sulaukta netikėto atsakymo.

„Tik trečiasis pasaulinis karas gali sutrukdyti mūsų teisei mokytis“, – užtikrintai atsakė mažametis.

A.Vežbavičiūtė priminė atvykusiems vaikams, kad jie turi visas galimybes mokytis, kurti, tobulėti ir realizuoti save. Anot jos, jeigu jie susiduria su tam tikrais sunkumais mokykloje, kurie galimai kenkia jų siekiui įgyti žinių, gerai ir saugiai jaustis ugdymo įstaigose, jie turi galimybę kreiptis pagalbos į mokyklose dirbančius pagalbos mokiniui specialistus, į vaikų globos namų darbuotojus arba į vaiko teisių apsaugos specialistus.

 

Vaikų augimui ir tobulėjimui – palankios sąlygos

Pasak Kauno savivaldybės vaikų globos namų direktorės Elenos Trimonienės, yra nuolat stengiamasi dėl globotinių gerovės: pagal mainų projektus vykstama tobulintis į užsienį, vaikai skatinami lankyti būrelius, atsakingai žvelgiama į jų ugdymo procesą mokyklose.

„Šią vasarą pagal projektą vykome į Italiją, ten gyvenome italų šeimose, žaidėme futbolą, keliavome, mokėmės italų kalbos. Ten jautėmės labai gerai, nes mus priėmė draugiška ir tolerantiška bendruomenė“, – vasaros įspūdžiais dalijosi vienas iš globotinių, apgailestaudamas, kad Lietuvoje vis dar gajos patyčios.

Vaikų teigimu, deinstitucionalizacijos procesas, dėl kurio vaikai, gyvenę valdiškose įstaigose, šiuo metu įsikūrę jaukiuose butuose, išties pasiteisinęs sprendimas.

„Mes džiaugiamės, kad gyvename butuose, nes turime galimybę jaustis kaip šeima, ugdyti savarankiškumą, kurti draugiškus santykius, mokytis buities darbų, maisto ruošos“, – vardijo vienas iš vaikinų.

E. Trimonienė papildė vaiko nuomonę akcentuodama, jog dabar tėvų netekę vaikai grįžta ne į vaikų globos namus, o kaip ir visi vaikai – tiesiog namo, kur jų laukia rūpestingi socialiniai darbuotojai ir jauki aplinka.

Kauno rajone kaip vieną iš būdų apsaugoti nuo nesutarimų šeimoje vaiką, aktyviau siūlys išnaudoti mediacijos galimybes

Vaiko teisių gynėjai neretai susiduria su situacijomis, kai santykių krizę išgyvenanti šeima į tarpusavio nesutarimus įtraukia vaiką. Vaikas tampa suaugusiųjų konfliktų įkaitu, patiria psichologinę traumą. Šias problemoms taikiai išspręsti padeda įvairios savivaldybės ar nevyriausybinių organizacijų siūlomos paslaugos, apie kurias šeimos ne visada turi pakankamai informacijos.   

Kauno rajono bendruomeninių šeimos namų atstovė Daiva Matulevičiūtė, apsilankiusi Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS) Kauno rajone, rekomendavo specialistams paskatinti šeimas, esant poreikiui, ieškoti pagalbos mediacijoje.    

„Šeimos mediacija – tai neteisminis ginčų sprendimo būdas, kai pasitelkiant neutralų specialistą siekiama konfliktuojančioms šalims padėti rasti sprendimą“, – kalbėjo D. Matulevičiūtė. – Įdomu tai, jog praktika rodo, kad taikūs susitarimai yra tvirtesni, jų atsakingiau laikomasi nei teismo priimtų“.

Kauno apskrities VTAS atstovė Sigita Mockienė atkreipė dėmesį, kad ilgalaikis tėvų nesutarimas gali būti vertinamas kaip vaiko psichologinis traumavimas. Matydamas besipykstančius tėvus, girdėdamas vieno apie kitą išsakomus nepagarbius žodžius ar verčiamas palaikyti kurią nors pusę, vaikas neišvengiamai susiduria su pėdsakus paliekančiais išgyvenimais.  

 „Kai dėl turtinių nesutarimų ar tiesiog negebėjimo brandžiai spręsti jautrias skyrybų situacijas kilusi nesantaika užsitęsia, labiausiai nukenčia vaikas“,  – pabrėžė patarėja. S. Mockienė sakė, kad VTAS specialistai išnaudoja visas galimybes nukreipiant šeimą pagalbos. Nes pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad vaikas turi augti darnioje, jo poreikius atliepiančioje aplinkoje.

Kauno rajono šeimoms, auginančioms vaikus, nuo 2017 m. teikiamos įvairios paslaugos, kurios padeda įgalinti įveikti iškilusius sunkumus. Visos paslaugos nemokamos, jos finansuojamos pagal  Kompleksinės paslaugos šeimai projektą.     

 

Žaneta Abromaitienė: „Nusikaltęs vaikas taip pat turi teises, kurias privalome ginti“

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Žaneta Abromaitienė, susitikusi su Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovais sutarė bendradarbiauti vaiko teisių apsaugos srityje.

Alytaus mieste ir rajone yra 7 nepilnamečiai, kuriems taikoma probacija, tai yra nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimo forma, kai nuteistojo socialinė reabilitacija ir kontrolė vykdoma ne laisvės atėmimo vietose. Probaciją galima pavadinti laisvės atėmimo bausmės alternatyva.

Visuomenė linkusi skirstyti žmones į gerus ir blogus. Dažnai neįsigilinus į aplinkybes net ir vaikui „užklijuojama blogiuko etiketė“, taip nesuteikiant jam galimybės įrodyti, kad tai netiesa.

„Nepaisant to, kad vaikas yra nusikaltęs, labai svarbu suteikti jam galimybę atsitiesti ir užtikrinti, kad jo teisės nebūtų pažeidžiamos, kad jis nepatirtų diskriminacijos ar psichologinio smurto apraiškų iš aplinkinių“ – teigė Ž. Abromaitienė.

„Vos kilus įtarimui apie galimus vaiko teisių pažeidimus nedelsdami pranešame policijai arba vaiko teisių apsaugos specialistams. Lankant probuojamuosius asmenis visuomet atkreipiame dėmesį ar be probacijos sąlygų pažeidimų asmuo nepažeidžia ir kartu gyvenančių vaikų teisių“, - teigė Gitana Kamandulienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė.

Svarbu paminėti ir tai, kad Probacijos tarnyba teikia ir nemokamas mediacijos paslaugas, kas labai svarbu sprendžiant įvairius ginčus, neretai susijusius ir su vaiko interesais.

„Yra buvęs atvejis, kai mediacijos paslaugų prireikė vaikui bendraujant su motina. Vaikas teigė, kad pernelyg apkraunamas namų ruošos darbais bei jaunesnių brolių, seserų priežiūra. Džiugu, kad mediacijos metu buvo priimtas ir vaiką, ir motiną tenkinantis susitarimas“, - darbo patirtimi dalijosi Jurga Vaišnienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus mediatorė.

Pasitarimo metu buvo nutarta nepertraukiamai bendradarbiauti, keistis turimomis žiniomis, siekiant bendrų teigiamų rezultatų vaiko gerovės srityje.

 

Vaiko teisių specialistai: draugiška vietos bendruomenė – saugus vaikas

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Zarasų rajone specialistai įsitikinę, kad tinkamas vaikų užimtumas po pamokų bei stipri, draugiška vietos bendruomenė sąlygoja saugią aplinką vaikams, o tuo pačiu – ir nepažeidžiamas jų teises.

„Zarasų rajono Suvieko seniūnijoje 2019 metais negavome nei vieno pranešimo apie galimai įvykusį vaiko teisių pažeidimą. Šioje teritorijoje panaši situacija ir pernai, nuo liepos 1 dienos, kuomet centralizuota vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistema. Kodėl? Manome, kad labai populiarus čia ištisus metus aktyviai veikiantis Samanių vaikų dienos centras, kurį mėgsta visi vaikai nuo pradinukų iki paauglių, bei aktyvi, draugiška vietos bendruomenė ir yra priežastys, kodėl čia gera ir saugu gyventi ne tik vaikui, bet ir jo šeimai“, - sako Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.

Anot vedėjos I. Gaigalienės, Samanių vaikų dienos centre vaikams sukurta graži, sveika ir saugi aplinka, kurioje jie užsiima prasminga lavinamąja veikla: bendrauja, kuria, piešia. Bendravimas su vaikais neformalioje aplinkoje padeda ne tik užmegzti glaudesnius ryšius, bet ir pakviečia atviresniam pokalbiui. Su šio dienos centro vaikais vaiko teisių apsaugos specialistai ne kartą kalbėjo apie savo darbą, t. y. kad vaiko teisių apsaugos darbuotojai vaikus išklauso, gina, padeda, myli. Vaikai taip pat atsidėkojo – Zarasų teritoriam padaliniui padovanojo savo rankyčių piešiniais išmargintą juostą “Aš – už saugią vaikystę”.

Vaiko teisių gynėjos kviečia vaikus nepamiršti pareigų šeimai, visuomenei, būti atsakingais piliečiais, neužsimerkti ir nenusisukti matant kitus skriaudžiamus vaikus, patyčias, smurtą.

 

Ankstesnis 1 ... 3 4 5 6 7 ... 83 Sekantis
X