Naujienos

Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ artimiausiuose planuose – globotiniams sukurta šeimai artima aplinka

Rugsėjo 26 d. socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai lankėsi Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“.

Susitikime su Prancūzijos asociacijos vadove aptarta galima pagalba vaikų namų globotiniams

Rugsėjo 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių Ir Alytaus kūdikių namų atstovai susitiko su Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ steigėja ir vadove Pascale Pourchier bei jos padėjėja Lina Gude. Susitikime P. Pourchier pristatė asociacijos, įsteigtos 2010 m., veiklą ir tikslus. 
Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ vadovė Pascale Pourchier (viršuje iš kairės įdešinę) pirmoje nuotraukoje – antra, antroje nuotraukoje – trečia.

Viceministrė V. Šilalienė: „Būkite atviri ir drąsiai įgyvendinkite vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius“

Šiandien, rugsėjo 26 d., Klaipėdos miesto savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai susitinka su dvidešimties miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos klausimais.

Vaikų globos namų darbuotojams – apie bendravimą ir ryšį su globotiniu

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta seminaras „Kaip bendrauti, rasti ir palaikyti ryšį su institucijoje globojamu vaiku“, skirtas vaikų globos namų darbuotojams. Seminarą veda vaikų ir paauglių psichiatrė, profesorė dr. Sigita Lesinskienė. Renginyje aptariamos vaikų auklėjimo taktikos ir ypatumai, apžvelgiami vaiko raidos etapai, prieraišumo, ryšio su vaiku užmezgimo ir palaikymo svarba, formuojant tinkamą jo elgesį ir emocinį saugumą. Taip pat daug dėmesio skiriama vaikų globos namų darbuotojų indėliui į vaiko asmenybės formavimą ir jo elgesį.

Seminarą organizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 

Seimas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui ir lydimųjų teisės aktų pataisų projektams, kuriais siekiama tobulinti vaiko teisių apsaugos ir įgyvendinimo sistemą, ypatingą dėmesį skiriant vaiko saugumui.
Daugiau informacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje 

Pagalbos vaikams linija švenčia aštuonerių metų sukaktį!

Šiandien Pagalbos vaikams linija (PVL) mini aštuntus veiklos metus. PVL įsteigta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje 2009 m. rugsėjo 14 d. 

PVL konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius telefonu, kurie paskambina nemokamu numeriu 116 111 (visais atvejais pirmiausia atsiliepia VšĮ Vaikų linija; reikalui esant, ši įstaiga skambučius perduoda PVL), elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt, tiesiogiai internetu bei inicijuoja reikalingą pagalbą.

Ar galima palikti vieną vaiką namuose, be suaugusiojo jį išleisti į mokyklą?

Tokių ir panašių žmonių klausimų, prasidėjus mokslo metams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gauna nemažai ir telefonu, ir elektroniniu paštu.

Tarnyba pabrėžia, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai kol kas nereglamentuoja, nuo kada, kuriam laikui ir kokio amžiaus vaikus galima palikti vienus namuose ar išleisti juos vienus į mokyklą. Visais atvejais už vai­ko sau­gu­mą ir jo poreikių tenkinimą yra at­sa­kin­gi tė­vai (globėjai). Jie gali palikti vienus namuose ar išleisti be suaugusiojo į mokyklą tik vaikus, gebančias savarankiškai pasirūpinti savimi, žinančius ir suvokiančius tam tikrą tvarką ir taisykles, galimas situacijas ir pavojus tiek namuose, tiek gatvėje. Pirmiausia suaugusieji turi įvertinti vaiko amžių, brandą, psichologinį pasiruošimą būti vienam be pilnamečio asmens priežiūros, įgūdžius, ar jis, vienas likęs namuose arba išėjęs į mokyklą, nekels pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Taip pat svarbu įvertinti ir aplinką, kurioje vaikas bus vienas. 

O kiekvieno žmogaus, įtariančio, kad kaimynų, pažįstamų ar kitų asmenų namuose be suaugusiojo paliekamas ar išleidžiamas vienas į mokyklą vaikas, galbūt negalintis savimi pasirūpinti, pareiga – apie tai informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Jo specialistai apsilankytų tokio vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant reikalui, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos nepilnamečio teisės bei geriausi interesai.

Priėmus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, būtų nustatoma amžiaus riba, iki kurios vaiko negalima palikti vieno – šešeri metai. Tėvai turėtų pasirūpinti, kad jų atžalos iki šešerių metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14-kos metų asmenų priežiūros. Įstatymas įsigaliotų nuo 2018 metų liepos mėnesio.

Informaciniai plakatai padės atpažinti smurtą, nurodys veiksmus

Kaip praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nauji mokslo metai visose Lietuvos mokyklose, darželiuose, vaikų dienos centruose bei vaikų globos namuose prasideda su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išleistais informaciniais plakatais. Šie plakatai įstaigų darbuotojams padės atpažinti net ir ankstyviausius smurto prieš vaikus požymius, formas ir nurodys, kokių veiksmų būtina imtis nedelsiant.

Plakatus elektroniniu formatu taip pat galima atsisiųsti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės bei atsispausdinti patiems. 
Visą informaciją skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

X