Naujienos

Plečiamas pagalbą teikiančių institucijų ratas

Priklausomybės ligos – aktuali šių dienų problema. Tai apima ne tik besaikį alkoholio, bet ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, lošimus. Su priklausomais žmonėmis susiduriantys vaiko teisių apsaugos skyrių mobiliųjų komandų specialistai teigia, kad tokiems asmenims ir jų šeimų nariams reikalinga profesionali pagalba. Po susitikimo su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru mobiliosios komandos specialistai džiaugėsi atradę galimybę bendradarbiauti, nes nuo šiol bus galima siūlyti minėtoje įstaigoje teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, nemokamas psichologo konsultacijas, įvairių temų paskaitas, grupinius užsiėmimus ir individualius pokalbius, pokyčių savaites, individualių planų sudarymą ir daug kitų.

„Klaipėdos mieste susiduriama su problema, kad nebelieka konsultacinių punktų, kadangi pasibaigė projektas, todėl buvo nuspręsta kreiptis į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą siekiant išsiaiškinti, ar visuomenės sveikatos biure bus teikiama priklausomybės ligų konsultanto paslauga. Susitikimo metu paaiškėjo, kad teikiamų paslaugų spektras daug platesnis nei tikėtasi“, – kalbėjo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos vyriausioji specialistė Renata Bružienė.

Pasak R. Bružienės, priklausomybę turintis žmogus dažniausiai tai neigia ir nepripažįsta, o siunčiamas pas psichiatrą ar į anonimines grupes to kategoriškai atsisako. Todėl specialistai siekia, kad, visų pirma, žmogus pripažintų turįs priklausomybę ar net keletą jų. Vienas iš žmogui priimtinesnių būdų, kaip tai padaryti, būna pokalbis su priklausomybės ligų konsultantu. „Tokie konsultantai labai reikalingi, nes pas juos mobiliosios komandos specialistai gali nukreipti asmenis, kenčiančius dėl priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų. Todėl džiaugiamės atradę galimybę bendradarbiauti su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, į kurį, tikimės, bus galima nukreipti priklausomus asmenis, taip pat žmones linkusius žalotis, nevaldančius emocijų, turinčius antsvorio, širdies ligų ar kitų problemų“, – po susitikimo sakė R. Bružienė.

Kaip teigia mobiliosios komandos vyriausioji specialistė-socialinė darbuotoja Aušra Petkutė, paprastai problemos šeimoje tęsiasi ne vienerius metus. „Sunkumus patiriantys žmonės dažnai neskuba priimti jiems rekomenduojamos pagalbos. Žmones reikia sumotyvuoti, kad jie priimtų profesionalią ir ilgalaikę pagalbą. Nuo šiol galėsime žmonėms siūlyti paslaugas, kurios teikiamos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure, pavyzdžiui, nemokamos psichologo konsultacijos, įvairių temų paskaitos, grupiniai užsiėmimai ir individualūs pokalbiai, pokyčių savaitės, individualūs planai ir daug kitų“, – sakė A. Petkutė.

„Priklausomai nuo žmogaus problemos, galime rekomenduoti jam atitinkamą problemos sprendimo būdą. Vienas iš mobiliosios komandos uždavinių yra įtraukti žmogų į bendruomenines veiklas, padėti jam pakeisti gyvenimo būdą, atrasti mėgstamus užsiėmimus, hobius. Bet visų svarbiausia užduotis – motyvuoti žmogų, kad jis pasinaudotų siūloma pagalbos priemone, parodyti jam, kokią vertę vienas ar kitas pasirinkimas jam gali suteikti“, – tvirtino socialinė darbuotoja.

Susitikimo metu nuspręsta, kad vaiko teisių apsaugos specialistai kreips šeimos narius į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą bei bendradarbiaus siekiant šeimos gerovės.

 

Socialiniai pedagogai, įtarę galimus vaiko teisių pažeidimus, darkart paskatinti kreiptis į VTAS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Birutė Sragauskienė ir Jurbarke vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai išsigrynino, kada ir į kurias institucijas kreiptis ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams, susidūrus su nepilnamečių problemomis ugdymo įstaigose. Rajono mokyklų atstovai į VTAS paskatinti kreiptis pastebėjus galimus vaiko teisių pažeidimus.

„Susidūrus su probleminėmis situacijomis, į kurias įsivėlę nepilnamečiai, svarbu įvertinti, ar yra pažeidžiamos nepilnamečio asmens teisės – galbūt pažeidžiamos ne problemas keliančių, o aplink jį esančių vaikų teisės į saugią aplinką, mokymosi procesą. Žinoma, visokių atvejų pasitaiko – gali būti pažeidžiamos ir paties problemas keliančio nepilnamečio teisės, kai netinkamas jo elgesys pasireiškiantis mokykloje – tik pasekmė, kurios ištakų neretai tenka paieškoti šeimoje. Dėl šios priežasties kviečiame į tokias situacijas pažvelgti giliau ir kreiptis į mūsų instituciją, kuri įvertins visas aplinkybes bei imsis veiksmų situacijai keisti“, – kvietė Tauragės apskrities VTAS vedėja Birutė Sragauskienė.  

Aptarti ir konkretūs probleminiai atvejai, kuriuose reikalingas vaiko teisių apsaugos specialistų įsikišimas. Vienas tokių – kai vaikai savaičių savaitėmis nesirodo mokykloje. „Tokiu atveju yra pažeidžiama vaiko teisė į mokslą, mat mokytis vaikams iki 16 metų yra privaloma, o už šios teisės užtikrinimą yra atsakingi vaiko atstovai pagal įstatymą. Sprendžiant šią problemą išties reikalingas platesnis mūsų visų bendradarbiavimas“, – apibendrino Tauragės apskrities VTAS vedėja.

 „Diskutuodami apie ugdymo įstaigose besimokančių vaikų problemas, visų pirma turime visapusiškai išsiaiškinti, kada, sprendžiant šias problemas, yra reikalingas kitų institucijų įsikišimas. Ugdymo įstaigos, užfiksuodamos ir spręsdamos vaikų problemas, pirmiausiai turi savo vidinius įrankius, kuriuos gali panaudoti. Vienas tokių – vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Šioms priemonėms nepasiteisinus, kviečiame kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris pagal poreikį į pagalbos procesą pajungs reikalingas institucijas“, – eiliškumą dėstė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė Ramutė Matijošaitienė.

Atvejo vadybininkė R. Matijošaitienė pastebėjo, kad bent iki šiol bendradarbiavimas stokojo veiksmų suderinimo – šeima, kurios vaikas yra įsivėlęs į sudėtingesnę situaciją, vienu metu nukreipiama į kelias institucijas. „Kartais dėl mūsų neatidumo šeimai siūloma perteklinė pagalba, kuri nebėra tikslinga – šeima tarsi patenka į institucijų „mėsmalę“ ir pasimeta tarp pagalbos priemonių gausos. Tokių atvejų tikrai galima išvengti, reikia tik daugiau komunikuoti tarpusavyje“, – teigė atvejo vadybininkė.

Išsakytiems teiginiams pritarė ir VTAS vedėja. Anot jos, tam ir reikalingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kad sudėtingi arba galimi kriziniai atvejai būtų sprendžiami koordinuotai, susitelkus visoms institucijoms, dirbančioms su vaikais ir jų šeimomis.

Kaip viena iš tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmų suderinimo priemonių įvardytas terminų nusistatymas ir laikymasis. „Sprendžiant situacijas, reikalaujančias keleto institucijų susitelkimo, siūlau reguliariai susitikti ir susidaryti planus, kokius veiksmus iki kokio termino atlieka konkreti institucija. Praėjus numatytam terminui, susitikime dar kartą ir kartu su šeima aptarkime, kaip sekėsi sudarytą pagalbos planą įgyvendinti“, – siūlė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė. 

Ugdymo įstaigose dirbantys specialistai VTAS vedėjai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei turėjo nemažai klausimų, susijusių su ugdymo įstaigose kylančiomis paauglių problemomis, asmens duomenų apsauga pateikiant informaciją apie galimą smurtą kitoms – vaiko teisių ar teisėsaugos – institucijoms. 

Posėdžio metu jau tartasi apie kitą susitikimą, kurio metu daugiausiai dėmesio planuojama skirti po naujų metų įsigaliosiantiems vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiams, paliesiančiams visas susirinkusias vaiko gerovės srityje dirbančias institucijas.

Alytaus miesto savivaldybė ieškos būdų, kaip užtikrinti būtinas paslaugas šeimoms, išgyvenančioms krizę

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Žaneta Abromaitienė bei patarėja Alytaus mieste Agnė Malakauskaitė, susitikę su Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičiene, Alytaus miesto šeimos centro vadovais  siekė įsitikinti ar Alytaus miesto šeimos centras, kitos Alytaus miesto savivaldybei pavaldžios įstaigos pasirengęs užtikrinti vaiko gerovę po Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimų įsigalėjimo 2020 metais.

„Mums labai svarbu, kad įsigalėjus įstatymo pakeitimams  būtų pasirengta užtikrinti vaiko laikinąją priežiūrą. Kai vaiku pasirūpinti negalės vaiko giminaičiai ar emociniais ryšiais susiję asmenys, bus taikomas laikinosios priežiūros institutas, tuomet vaikas su vienu iš tėvų arba abiem tėvais, kitais įstatyminiais vaiko atstovais, nekeliančiais pavojaus vaiko saugumui, galės būti laikinai apgyvendinti socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje (pavyzdžiui: krizių centre).Tai puiki alternatyva vaiko atskyrimui nuo tėvų, nes šeima nepraras emocinio ryšio, o tėvams bus suteikiama galimybė keistis, priimant specialistų pagalbą“, –  susitikime kalbėjo Ž. Abromaitienė. 

Susitikusieji diskutavo apie įsigaliosiančius Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimus, apie paslaugas teikiamas vaikams ir šeimoms Alytaus mieste.

Ž. Abromaitienė pabrėžė, kad nuo 2020 metų nebeliks grėsmės vaikams lygių vertinamo, tačiau bus pereita prie vaiko situacijos ir šeimos poreikių vertinimo. Jeigu šeimai ar vaikui nebus nustatytas pagalbos poreikis, tuomet pagalbą teiks savivaldybei pavaldžios įstaigos – tai gali būti įvairios konsultacijos, mokymai, kursai ar bet kuri kita pagalba. Jeigu vaikui bus nustatytas apsaugos poreikis, tuomet pirmiausia bus taikomas jau minėtas naujasis laikinosios priežiūros institutas.

Alytaus miesto šeimos centro (toliau – Centras) direktoriaus Romučio Žebuolio nuomone, užtikrinti šeimos apgyvendinimo paslaugą nėra sunku, nes Centras jau nuo 2016 metų teikia šią paslaugą krizę patiriančioms šeimoms.

„Pas mus gyvena motinos su vaikais, patyrę krizę. Patalpos erdvios, patogios gyventi, čia pat teikiamos ir paslaugos šeimai“, –  kalbėjo R. Žebuolis.

Šeimos centro direktoriaus teigimu, šeimoms centro patalpose pagalbą ir paslaugas suteikia kvalifikuoti specialistai. „Mes pasirengę nuo 2020 metų  priimti bei padėti ir didesniam kiekiui šeimų su vaikais. Savo paslaugą Centras pajėgus pasiūlyti net kitų Alytaus apskrities rajonų savivaldybėms, tuo atveju jeigu kiti rajonai neturi tam tinkamų sąlygų“, –  teigė Centro direktorius.

Susitikime buvo kalbėta apie nuo 2020 metų ypatingai svarbiu tapsiantį budinčių globėjų statusą. „Nebegalint vaikų ilgam laikui apgyvendinti globos institucijose būtent budintys globėjai taps atrama vaikams netekusiems tėvų ir artimųjų globos“, –  kalbėjo Ž. Abromaitienė.

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja užtikrino, kad Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimams rengiamasi.

„Alytaus miesto savivaldybė dalyvauja UNICEF vaikams draugiškų miestų projekte. Tai pasako, kad mums labai svarbi vaikų gerovė, todėl Alytaus miesto savivaldybės vadovybė ieškos būdų, kaip vaikams ir šeimoms užtikrinti kokybiškas paslaugas ir 2020 metais“, - teigė J. Šukevičienė.

Tarnyba suorganizavo motyvacinį renginį vaikams iš vaikų globos įstaigų

Kaip ir kasmet Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengė renginį – konferenciją „Sveika gyvensena – pagrindas sėkmingam gyvenimui“ vaikams iš vaikų globos įstaigų. Renginyje dalyvavo beveik 200 vaikų iš visos Lietuvos. Savo istorijomis su vaikais dalinosi Lietuvai žinomi asmenys – Ignas Bakėjus, Simona Burbaitė, Violeta Masteikienė, Monika Marija, Wood Food, Vadimas Zizas, Whatans‘u, 8 kambarys. 

„Ši savaitė yra ypatinga, nes minime Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30-metį. Ši konvencija primena suaugusiems kiekvieną dieną atlikti Valstybės pareigą – rūpintis vaikais. Konvencijoje yra paminėta, kad visos žmonijos pareiga yra duoti vaikams viską, kas yra geriausia. Bet tai nėra kalbama tik apie materialius dalykus, į tai norėtųsi įdėti žinutę, kad geriausia yra, kai kiekvienas žino, jog esate svarbus ir ypatingas, kai šalia esantis, tai pasako ne tik žodžiais, bet parodo savo buvimu ir rūpesčiu. Šiandien, šis renginys yra maža dalelė to, siekiant parodyti, kad jūs mums rūpite ir jūs mums svarbūs.“ – sveikinimo žodį tarė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Vita Šulskytė. 

Kiekvienas iš pranešėjų vaikams papasakojo apie sveikos gyvensenos ypatumus, motyvavo nepasiduoti ir visada siekti savo tikslų. Ignas Bakėjus pakėlė visus iš savo vietų ir kvietė prisijungti prie kasdieninės mankštos, kuri užima labai nedaug laiko, bet suteikia energijos visai dienai. Šią mankštą galima daryti užsiimant ir kita veikla – valantis dantis, keliantis iš lovos. Whatans‘u kiekvieną vaiką, taip pat, išjudino savo interaktyviais pasirodymais, supažindino vaikus su visiškai kitokiu pranešimo pristatymo būdu, į kurį turėjo įsitraukti kiekvienas. 

Wood Food – šeima, kuri gamina sveikuoliškus desertus, pristatė, kad desertai gali būti ir be cukraus, naudingi sveikatai bei legvai pagaminami namų sąlygomis.  Visi vaikai turėjo galimybę paragauti šeimos pagamintų skanėstų – sveikuoliško Napoleono torto, „snickers“ batonėlio ir kitų sveikesnių gardėsių alternatyvų. 

Kiekvienas pranešėjas papasakojo savo asmeninę istoriją, kalbėjo apie patirtas nesėkmes, kitų žmonių negatyvią nuomonę jiems priimant atitinkamus sprendimus, nepalaikymą, ir pabrėžė, kad tai jų nesustabdė, o tik suteikė dar daugiau ryžto siekti savo tikslų. Šiais pranešimais jie norėjo pasakyti vaikams, kad jie nelengvai pasiekė karjeros aukštumas karjera neatėjo lengvai ir visiems reikėjo labai stengtis dėl to ir neprarasti motyvacijos. 

„Štai matote pasauliui žinomus žmones, kurie nepasidavė ir jiems pavyko pasiekti savo. Rašytoja J. K. Rowling, kuri parašė jums puikiai žinoma Harį Poterį, turėjo jį perrašyti 12 kartų, kol galiausiai išgirdo TAIP ir dabar yra viena iš žinomiausių pasaulyje rašytojų ir pirmoji moteris, kuri uždirbo milijardą. Na, o garsaus greito maisto restorano KFC įkūrėjas išgirdo iš 1000 žmonių NE ir vis tiek nepasidavė, kol galiausiai išgirdo tą vienintelį TAIP ir dabar jo restoranas yra žinomas visame pasaulyje.“ – pranešimo metu sakė verslininkas, knygos autorius Vadimas Zizas. 

Vaikai taip pat turėjo galimybę išgirsti Monikos Marijos ir 8 kambario kūrinius gyvai. Atlikėjai juos pakvietė ant scenos, drauge atlikti vaikams gerai žinomas dainas. 

Po renginio visi vaikai turėjo ekskursiją po televizijos bokštą, tad kiekvienas galėjo pamatyti visą Vilniaus panoramą bei išgirsti televizijos bokšto istoriją ir įvairiausius faktus. 

Vaiko teisių apsaugos specialistai su gydymo įstaigų atstovais sutarė: vaikui sulaukti gydymo laiku – viena svarbiausių teisių

„Manome, kad sveikatos priežiūros įstaigos – ligoninės, poliklinikos – stebi vaiką nuo pat jo gimimo. Vaikui pradėjus lankyti ugdymo įstaigas, ar jis gerai jaučiasi, jau mato ir ugdymo įstaigos: darželiai, mokyklos. Gydytojai profilaktinės apžiūros metu ar dėl kitų priežasčių apžiūrėdami vaiką gali ir turi atkreipti dėmesį, ar vaikas prižiūrėtas, ar neskriaudžiamas“, – susitikimo su Molėtų gydymo įstaigų atstovais sakė Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Irena Gaigalienė.

Susitikime dalyvavusio VšĮ Molėtų ligoninės direktoriaus Vaidoto Grigo, Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Eglės Bareikienės ir kitų gydymo įstaigų atstovų VTAS vedėja I. Gaigalienė paprašė su jų atstovaujamų gydymo įstaigų darbuotojais dar kartą aptarti galimas smurto formas.

„Jeigu į suplanuotą vizitą pas gydytoją tėvai atveža vaiką nenupraustą, žaizdotą, iššutusį ar pan., galima įtarti vaiko nepriežiūrą. Dažnas nepriežiūros požymis – kai vaikas nuolat arba pastaruosius apsilankymus pas gydytoją – pavargęs, mieguistas, išsiblaškęs, apatiškas, skundžiasi psichosomatiniais skausmais. Jeigu matote akivaizdžiai alkaną vaiką, vaiko svoris neatitinka jo amžiaus (yra per mažas ar per didelis), vaikas tuštinasi ar šlapinasi dėl neorganinių priežasčių ir pastebimi kiti galimi prievartos požymiai, vaikas serga lytiškai plintančiomis ligomis, ar jei nevykdomos gydytojų rekomendacijos, kurios turi įtakos vaiko gyvenimo kokybei, sveikatai ar net gyvybei (pavyzdžiui, nesikreipiama dėl paskirto operacinio ar kitokio gydymo ar kt.) – būtina pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams.

Gydymo įstaigų atstovams VTAS vedėja paaiškino, kaip teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą: „Jeigu matote, kad tėvai nesirūpina vaiku, prašome mūsų įstaigai apie tai pranešti raštu, kuo išsamiau. Tačiau jeigu kalbame apie skubų atvejį, kuomet būtina skubi vaiko teisių apsaugos specialistų pagalba vaikui – VTAS informuokite nedelsiant, bet kokiomis priemonėmis: telefonu, atvykę į teritorinį skyrių“.

Sveikatos priežiūros įstaigos informaciją apie pacientą savo iniciatyva Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai privalo pateikti tais atvejais, kai turi duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus, būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų). 

Siekiant užtikrinti vaiko teises į saugią aplinką, laimingą vaikystę, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovų susitikimai visoje šalyje vyksta ne tik gydymo įstaigų atstovais, bet ir ugdymo įstaigų, policijos, teismų atstovais.  

Šakių rajone nėra vaikų, kuriems laikinoji globa būtų nustatyta globos namuose

Nors nuo 2020 metų numatyta atsisakyta ilgalaikio vaikų apgyvendinimo globos institucijose, tačiau Šakių rajono savivaldybės gyventojai gali pasidžiaugti jau šiandien, kad savivaldybėje nėra  globos namuose laikinai globojamų vaikų. 11 vaikų gyvena šeimoje, 2 vaikai – šeimynoje, 3 – budinčio globėjo šeimoje“, – tarpinstituciniame pasitarime kalbėjo Rūta Lebedžinskienė, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) Šakių rajone patarėja.

Marijampolės apskrities VTAS specialistų nuomone, Šakių rajono savivaldybės stiprybė – glaudus savivaldybės ir jos koordinuojamų įstaigų, veikiančių vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimas. Imamasi aktyvių veiksmų, siekiant įgyvendinti pokyčius, susijusius su individualios pagalbos vaikui ir šeimai prieinamumu. Rajone yra psichologai, psichiatras, specialistas, dirbantis su priklausomybėmis, teikiama mediacijos paslauga. Atokiose rajono gyvenvietėse psichologo paslauga suteikiama gyventojams jų gyvenamojoje ar kitoje jiems lengvai pasiekiamoje vietoje.

Marijampolės apskrities VTAS vedėja Dovilė Burbaitė pristatė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2020 metų. Su įstatymo pakeitimais atsiras keletas ženklių pasikeitimų, įtakosiančių ne tik vaiko teisių srityje dirbančių įstaigų veiklą, bet ir veiklos partnerių darbą.

D. Burbaitės teigimu, įstatymo pakeitimais numatyta atsisakyti grėsmės vaikui lygio nustatymo, tačiau bus atsižvelgiama ir vertinama vaiko situacija bei pagalbos vaikui ir jo šeimai poreikis.

 Marijampolės apskrities VTAS vedėja pristatė naująjį laikinosios priežiūros institutą – kai vaikui nustačius  apsaugos poreikį, pastarasis nebus paimamas iš tėvų, tačiau jo saugumas bus užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiems asmenims ar perkeliant vaiką su tėvais, vienu iš tėvų į krizių centrą. Tai reiškia, kad pokyčiai bus susiję su pagalbos šeimai teikimu, kai laikinosios priežiūros nustatymo metu, neatskiriant vaiko nuo tėvų, pagalbą visai šeimai teiks profesionalūs specialistai ir VTAS mobiliosios komandos, kurių nuo 2020 metų Marijampolės apskrities VTAS bus dvi.

„Problema, nuo kurios kenčia vaikai šeimose yra tėvų, kitų šeimos narių priklausomybė nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Šią problemą spręsti Šakių rajone padeda Visuomenės sveikatos biuro priklausomybių specialistas, kuris Šakių rajono gyventojams grupines konsultacijas veda seniūnijose“, – Šakių rajono gyventojams teikiama pagalba džiaugėsi R. Lebedžinskienė.

Analizuodami veiklos rezultatus vaiko teisių gynėjai Šakių rajone  išskyrė sėkmingą atvejį, kai po atvejo vadybos proceso ir mobiliosios komandos darbo su šeima, motinai sparčiai sveikstant reabilitacijos centre ir po papildomo sveikatos priežiūros specialistų įvertinimo, vaikai buvo grąžinti motinai, kuri tinkamai jais rūpinasi.

Globos centrų specialistai dalyvavo mokymuose apie komunikaciją bei strategiją

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ komanda suorganizavo konferenciją „Žinia gyventojams – nuo strategijos iki komunikacijos“. Konferencija skirta savivaldybių globos centrų darbuotojams ir savivaldybių darbuotojams, kurie kuruoja globos centrus, iš visos Lietuvos. Konferencijos tikslas – suteikti socialiniams darbuotojams, GIMK specialistams, globos centrų specialistams komunikacijos ir viešinimo žinių, kurių jiems labai trūksta.

„Turim susitelkti į komunikaciją ir viešinimą, vardan vaikų gerovės, nes budinčių globotojų trūkumas ryškus: 60 savivaldybių-160 budinčių globotojų. Nuolatinių globėjų trūkumas – vaikų globos namuose vis dar gyvena 1000 vaikų iki 14 metų, kurių raidos poreikis yra turėti pastovią, nuolatinę šeimą“, – kalbėjo į konferenciją atvykusi Vilma Augienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė.

Į konferenciją atvyko komunikacijos ekspertai – Živilė Kaminskienė, Laurynas Kaminskas, Jurga Raguckaitė, Darius Gerulis, Rūta Latinytė, Eglė Čekavičienė, kurie pasidalino savo žiniomis kaip efektyviai komunikuoti, parinkti tinkamus komunikacijos būdus, priemones. Ekspertai dalinosi savo asmenine patirtimi, negailėjo įvairiausių patarimų specialistams.

„Esu įsivaikinusi du vaikus iš globos centro, mačiau, kaip ten dirba specialistai, todėl galiu drąsiai teigti, kad jūsų darbas yra labai sunkus ir,  kad komunikuoti tokiomis jautriomis temomis yra be galo sunku. Pasistengsiu pasidalinti savo patirtimi ir papasakoti apie komunikacijos strategijos teikiamą naudą“, – savo pranešimą pradėjo komunikacijos praktikė ir konsultantė, Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijos valdybos narė Živilė Kaminskienė.

Taip pat, konferencijoje dalyvavo Tomas Rimkus, Lietuvos globėjų ir įvaikintojų asociacijos vadovas, Milda Lukoševičiūtė, Jaunimo savanoriškos tarnybos programos koordinatorė, Ilja Laurs, vienas sėkmingiausių naujos kartos verslininkų, kurie dalinosi savo asmeninėmis patirtimis, mokino specialistus viešojo kalbėjimo, skatino pasitelkti į pagalbą savanorius studentus bei kalbėjo apie svarbą vaikams augti šeimose.

Pranešimą skaitė Birutė Gudauskaitė – Girčė, socialinė darbuotoja iš Šilalės rajono socialinių paslaugų namų globos centro. Ji pasidalino centro viešinimo būdais bei papasakojo jų įdomius viešinimo sprendimus.

„Labai džiaugiamės, kad Seimas bei Prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino mūsų siūlymą liepos pirmąjį sekmadienį minėti Globėjų dieną ir nuo 2018 metų mes ją minime su globėjais bei jų globojamais vaikais. Taip pat, specialistai per gimtadienius skambina globojamiems vaikams bei jų globėjams ir pasveikina su gimtadieniu – taip jie yra maloniai nustebinami ir supranta, kad nėra vieni bei visada gali kreiptis pagalbos į mus“, – pasakojo Birutė Gudauskaitė – Girčė.

Dėkojame konferencijos pranešėjams, bei labai tikimės, kad savivaldybės skirs finansavimą globos ir įvaikinimo viešinimui, kartu su globos centrais parengs bendrą, aiškią strategiją ir planą, padės strategiškai planuoti ir kartu įgyvendinti globos ir įvaikinimo viešinimo, savivaldybės gyventojų švietimo, požiūrio, nuostatų keitimo į globą ir įvaikinimą bei paskatinimo vaikų globai (rūpybai) ar įvaikinimui veiklas.

Mobilioji komanda (MK) atlieka ,,greitosios“ psichologinės ir socialinės pagalbos darbą, kai šeima išgyvena krizę ir padeda šeimoms suprasti, kad šeimos gyvenimas turi būti be smurto ir alkoholio.

,,Nemažai šeimų, kurias lanko mobilioji komanda, nepripažįsta turintys tokių problemų, kaip girtavimas, smurtas, vaikų nepriežiūra. Ir tik nustačius aukščiausią grėsmės lygį vaikams, tėvai pradeda suprasti savo problemas, kurias patiems tėvams įvardinti labai sunku“, – sako Loreta Zakarauskienė, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) mobiliosios komandos specialistė, dirbanti su priklausomybę turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais.

Į alkoholio liūną įklimpusioms šeimoms galima padėti, svarbiausia, kad jie pripažintų problemą

Vienas svarbesnių dalykų, ką gali aplankytai šeimai pasiūlyti MK – tai pagalbos būdai: priklausomybių konsultantų, anoniminių alkoholikų (toliau – AA) savipagalbos grupės, psichologų, psichiatrų konsultacijos, priklausomybės ligų gydymas stacionare, priklausomybės ligų reabilitacijos centrai. Bet visa pagalba prasideda nuo svarbiausio – pačios šeimos problemų pripažinimo. ,,Sunkiausia, kai atvažiuojam į šeimą, iš kurios paimti vaikai, nes nustatytas aukščiausias grėsmės lygis, o tėvai ne pirmą parą neblaivūs, bet girtavimo problemą neigia. Šiose šeimose neretai alkoholis pradedamas suvokti kaip „gyvybės šaltinis“, be kurio gyvenimas nebeįsivaizduojamas. Jis tampa svarbiausia tikrovės dalimi. Žmogus nebesidomi jokiais alternatyviais pomėgiais. Priklausomo žmogaus smegenyse įvyksta pokyčių – pasikeičia ir pasaulio suvokimas. Dažnai aplinkiniams toks gyvenimo būdas atrodo absurdiškas, bet priklausomas žmogus atkakliai laikosi savo „logikos“ ir net piktinasi, kad aplinkiniai nesupranta jo. Neretai net faktas, kad iš šeimos teko paimti vaikus, tėvų nepriverčia greitai susimąstyti, ką jie daro blogai“, – sako pašnekovė.

Priklausomybė yra pokyčių procesas ir susideda iš etapų: iki svarstymo (kuomet žmogus mano, kad kontroliuoja situaciją, nesijaudina – „gėriau ir gersiu“ arba „noriu – geriu, noriu – negeriu“), svarstymo (kai žmogus galvoja, kad jam verta susilaikyti, nes išvengs nemalonumų, bet... gal ...), pasiruošimo (kai žmogus galvoja, kad reikėtų kažką keisti, pradeda klausti, kaip kaimynui ar draugui pavyko išbūti blaiviam), sprendimo (kai žmogus nusprendžia, kad jau gana, turi kažką daryti, priėjo akligatvį), veiksmų (pradeda lankyti AA, apsilanko pas priklausomybių konsultantą, psichiatrą), išlaikymo (kai tęsia pradėtus veiksmus, skaičiuoja, kokį laikotarpį gali išbūti be alkoholio ir džiaugiasi kiekviena blaivybėje išbūta diena) bei atkryčio (kai žmogus „palūžta“ ir vėl pradeda vartoti. Tai yra sudedamoji ligos dalis, tačiau būtina kuo skubiau reaguoti, kad neužsitęstų). Nepakanka vien nustoti vartoti, svarbu išsigydyti žaizdas, kurios galimai stumia į vartojimą.

Problemos sprendimas prasideda tik tada, kai šeima ar vienas iš šeimos narių pripažįsta ją, supranta, kad priklausomybė yra ir ji žaloja tiek tėvų, tiek vaikų gyvenimus.

Šeimose, kur tėvai girtauja, kartu eina kita bėda – smurtas

Dažniausiai tokiose šeimose, kur girtaujama, šeimos nariai, o ypač vaikai, kenčia nuo smurto: fizinio smurto ir nepriežiūros. Vyresni vaikai mokykloje ar socialiniams darbuotojams neiškentę pasiskundžia, kad tėvai juos muša net už prašymus negerti. Mažesni vaikai neretai dar nemoka įvardinti, kad yra skriaudžiami, tačiau nepriežiūra tampa akivaizdi ir apie tokias šeimas dažniausiai praneša socialiniai darbuotojai. ,,Tuomet reikia nedelsiant gelbėti vaikus. Kiekvienas vaikas turi būti apsaugotas nuo bet kokio smurto“, – sako Loreta Zakarauskienė.

Būti gerais tėvais niekas mokykloje nemoko

Mobiliajai komandai tenka matyti tokias šeimas, kur tėvai ir vaikai labai myli vieni kitus, tačiau pirmiausia suaugusieji nemoka išreikšti meilės, rūpintis vaikais, nes patys darnios ir rūpestingos šeimos pavyzdžio niekada nematė. Tenka motyvuoti klientus kreiptis pagalbos dėl ankstesnės kartos padarytų klaidų – mokyti tėvus būti gerais tėvais, mokyti prisiminti, ko jie norėjo, bet iš savo tėvų emociškai negavo vaikystėje: supratimo, atjautos, įsiklausymo, pagarbos.

,,Kaip šnekamės? Reikia rasti kelią į tėvų širdis. Dažniausiai tas kelias ilgas ir sunkus, nes neretai šeimos ar vienas iš tėvų būna patys užaugę disfunkcinėse šeimose, kur destruktyvūs santykiai buvo kasdienis dalykas ir jų niekas neišmokė būti gerais tėvais. Tėvystės disciplinos nėra jokioje mokykloje, mes, mobilioji komanda, imamės šio darbo informuodami, kad tėvai gali gauti profesionalų, specialistų pagalbą, lankydami pozityvios/sąmoningos tėvystės kursus, psichologų konsultacijas, užsiėmimus su kitais tėveliais, kurie taip pat patiria sunkumų augindami vaikus, savipagalbos grupėse. Drąsiname ir raginame tėvus rasti laiko sau, o tuo pačiu ir savo atžaloms bei neišsigąsti užklupus sunkumams, nes įgūdžiai nesusiformuos po vienos paskaitos. Kalbame apie paprastus dalykus: kaip svarbu lavinti savo bendravimo įgūdžius, rodyti supratingumą ir meilę, stiprinti pasitikėjimą savimi, nustatyti aiškias ribas tarp šeimos narių, bei vaiko raidą atitinkančias ribas, laikytis nuoseklių taisyklių, išklausyti  vieniems kitus.

Kalbėdama su klientu apie alkoholio vartojimą, stengiuosi daugiau klausytis, kad klientas kalbėtų apie savo abejones, svarstymus ir pats priimtų sprendimus dėl savo elgesio. Galima pykti ant ligos, dėl to, kad žmogus save lėtai žudo, bet neturime pykti ant žmogaus kaip asmenybės“, – sako pašnekovė.

Mobiliojoje komandoje specialistas, dirbantis su priklausomybę turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais, yra tam, kad motyvuotų ir pasiūlytų kryptį, kur galima kreiptis pagalbos priklausomam asmeniui, duoti kontaktus, esant reikalui tarpininkauti, kad krizinėje situacijoje žmogus pagalbą gautų greičiau, jei tėvų motyvacija sveikti nors kiek sustiprėja.

MK vyr. specialistė sako, kad dažnai tenka susidurti su šeimomis, kuriose neblaivus vyras smurtauja prieš žmoną ir vaikus. Po to jis gailisi ir atsiprašinėja, žada pasitaisyti. Sutuoktiniai susitaiko, tačiau po kiek laiko viskas kartojasi ir tęsiasi metų metais. Ypač sunku padėti moterimis, kurios nieko nenori keisti – nori likti „aukos“ pozicijoje. Neblaivus vyras rodo savo galią ir valdžią, naudoja smurtą, tai jo išmoktas būdas parodyti autoritetą. Moteris patenkina savo poreikį kuo nors rūpintis. Ji tiki vyro nuolankumu ir pažadais keistis po smurto protrūkio. Ši šeima neišsiskiria, nes abu vaidmenys – vyro ir moters – tenkina vienas kito poreikius, bet nukenčia vaikai.

MK specialistų pirma užduotis – atpažinti ir įvardinti problemą. Tada siūloma kreiptis į specialistus, duodami kontaktai ar esant poreikiui tarpininkaujama pagalbą teikiančiose įstaigose.

Priklausomybių konsultantai (jau yra Telšiuose, Mažeikiuose ir Plungėje), psichologai ir psichiatrai psichikos sveikatos centruose taip pat konsultuoja priklausomų asmenų artimuosius, nes noras ir iliuzija savo meile pakeisti priklausomus asmenis yra nereali.

Sveikimo kelyje labai svarbus savipagalbos (AA ir Al-Anon) grupių vaidmuo. Tai tarsi naujas užsiprogramavimas ir pagalba, parodant, kas trukdo gyventi ir kaip galima sveikti susipažįstant su 12 žingsnių programa. Tiek Telšiuose, tiek Mažeikiuose, tiek Plungėje veikia po 2 AA grupes, kur kiekvienas naujai besidomintis žmogus laukiamas.

Specializuota pagalba teikiama priklausomybių ligų centruose. Kadangi Telšių apskrityje tokių nėra, šios apskrities gyventojai nukreipiami į Šiaulių ar Klaipėdos priklausomybių ligų centrus.

Mobiliosios komandos specialistai nėra klientų gyvenimo ekspertai, bet gali padėti suprasti priklausomybės ligą ir surasti savąjį gyvenimo kelią. Motyvas gydytis tiek nuo priklausomybės alkoholiui, tiek nuo aukos vaidmens – svarbu vaikams, jie bus laimingi tik turėdami laimingus tėvus. Kai šeimos priima pagalbą, mums labai malonu matyti, nes tai žingsniai sveikos ir laimingos šeimos link“, – sako Loreta Zakarauskienė.

MK dabar su šeima dirba 14 kalendorinių dienų. Nuo ateinančių metų šis terminas pailgės iki 30 dienų. Telšių apskrityje šiemet MK dirbo su maždaug 30 šeimų, džiugu, kad visos šeimos sutiko priimti MK pagalbą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ieško psichologų, norinčių dirbti mobiliojoje komandoje (MK), tad darbu MK komandoje susidomėję psichologai, kviečiami kreiptis atrankos@vaikoteises.lt arba tel. 869564353.

 

Mobiliosios komandos specialistė: ,,Tėvais būti mokykloje nemoko, tai mes imamės tų mokytojų darbų ir nukreipiame toliau, pas specialistus“

Mobilioji komanda (MK) atlieka ,,greitosios“ psichologinės ir socialinės pagalbos darbą, kai šeima išgyvena krizę ir padeda šeimoms suprasti, kad šeimos gyvenimas turi būti be smurto ir alkoholio.

,,Nemažai šeimų, kurias lanko mobilioji komanda, nepripažįsta turintys tokių problemų, kaip girtavimas, smurtas, vaikų nepriežiūra. Ir tik nustačius aukščiausią grėsmės lygį vaikams, tėvai pradeda suprasti savo problemas, kurias patiems tėvams įvardinti labai sunku“, – sako Loreta Zakarauskienė, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) mobiliosios komandos specialistė, dirbanti su priklausomybę turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais.

Į alkoholio liūną įklimpusioms šeimoms galima padėti, svarbiausia, kad jie pripažintų problemą

Vienas svarbesnių dalykų, ką gali aplankytai šeimai pasiūlyti MK – tai pagalbos būdai: priklausomybių konsultantų, anoniminių alkoholikų (toliau – AA) savipagalbos grupės, psichologų, psichiatrų konsultacijos, priklausomybės ligų gydymas stacionare, priklausomybės ligų reabilitacijos centrai. Bet visa pagalba prasideda nuo svarbiausio – pačios šeimos problemų pripažinimo. ,,Sunkiausia, kai atvažiuojam į šeimą, iš kurios paimti vaikai, nes nustatytas aukščiausias grėsmės lygis, o tėvai ne pirmą parą neblaivūs, bet girtavimo problemą neigia. Šiose šeimose neretai alkoholis pradedamas suvokti kaip „gyvybės šaltinis“, be kurio gyvenimas nebeįsivaizduojamas. Jis tampa svarbiausia tikrovės dalimi. Žmogus nebesidomi jokiais alternatyviais pomėgiais. Priklausomo žmogaus smegenyse įvyksta pokyčių – pasikeičia ir pasaulio suvokimas. Dažnai aplinkiniams toks gyvenimo būdas atrodo absurdiškas, bet priklausomas žmogus atkakliai laikosi savo „logikos“ ir net piktinasi, kad aplinkiniai nesupranta jo. Neretai net faktas, kad iš šeimos teko paimti vaikus, tėvų nepriverčia greitai susimąstyti, ką jie daro blogai“, – sako pašnekovė.

Priklausomybė yra pokyčių procesas ir susideda iš etapų: iki svarstymo (kuomet žmogus mano, kad kontroliuoja situaciją, nesijaudina – „gėriau ir gersiu“ arba „noriu – geriu, noriu – negeriu“), svarstymo (kai žmogus galvoja, kad jam verta susilaikyti, nes išvengs nemalonumų, bet... gal ...), pasiruošimo (kai žmogus galvoja, kad reikėtų kažką keisti, pradeda klausti, kaip kaimynui ar draugui pavyko išbūti blaiviam), sprendimo (kai žmogus nusprendžia, kad jau gana, turi kažką daryti, priėjo akligatvį), veiksmų (pradeda lankyti AA, apsilanko pas priklausomybių konsultantą, psichiatrą), išlaikymo (kai tęsia pradėtus veiksmus, skaičiuoja, kokį laikotarpį gali išbūti be alkoholio ir džiaugiasi kiekviena blaivybėje išbūta diena) bei atkryčio (kai žmogus „palūžta“ ir vėl pradeda vartoti. Tai yra sudedamoji ligos dalis, tačiau būtina kuo skubiau reaguoti, kad neužsitęstų). Nepakanka vien nustoti vartoti, svarbu išsigydyti žaizdas, kurios galimai stumia į vartojimą.

Problemos sprendimas prasideda tik tada, kai šeima ar vienas iš šeimos narių pripažįsta ją, supranta, kad priklausomybė yra ir ji žaloja tiek tėvų, tiek vaikų gyvenimus.

Šeimose, kur tėvai girtauja, kartu eina kita bėda – smurtas

Dažniausiai tokiose šeimose, kur girtaujama, šeimos nariai, o ypač vaikai, kenčia nuo smurto: fizinio smurto ir nepriežiūros. Vyresni vaikai mokykloje ar socialiniams darbuotojams neiškentę pasiskundžia, kad tėvai juos muša net už prašymus negerti. Mažesni vaikai neretai dar nemoka įvardinti, kad yra skriaudžiami, tačiau nepriežiūra tampa akivaizdi ir apie tokias šeimas dažniausiai praneša socialiniai darbuotojai. ,,Tuomet reikia nedelsiant gelbėti vaikus. Kiekvienas vaikas turi būti apsaugotas nuo bet kokio smurto“, – sako Loreta Zakarauskienė.

Būti gerais tėvais niekas mokykloje nemoko

Mobiliajai komandai tenka matyti tokias šeimas, kur tėvai ir vaikai labai myli vieni kitus, tačiau pirmiausia suaugusieji nemoka išreikšti meilės, rūpintis vaikais, nes patys darnios ir rūpestingos šeimos pavyzdžio niekada nematė. Tenka motyvuoti klientus kreiptis pagalbos dėl ankstesnės kartos padarytų klaidų – mokyti tėvus būti gerais tėvais, mokyti prisiminti, ko jie norėjo, bet iš savo tėvų emociškai negavo vaikystėje: supratimo, atjautos, įsiklausymo, pagarbos.

,,Kaip šnekamės? Reikia rasti kelią į tėvų širdis. Dažniausiai tas kelias ilgas ir sunkus, nes neretai šeimos ar vienas iš tėvų būna patys užaugę disfunkcinėse šeimose, kur destruktyvūs santykiai buvo kasdienis dalykas ir jų niekas neišmokė būti gerais tėvais. Tėvystės disciplinos nėra jokioje mokykloje, mes, mobilioji komanda, imamės šio darbo informuodami, kad tėvai gali gauti profesionalų, specialistų pagalbą, lankydami pozityvios/sąmoningos tėvystės kursus, psichologų konsultacijas, užsiėmimus su kitais tėveliais, kurie taip pat patiria sunkumų augindami vaikus, savipagalbos grupėse. Drąsiname ir raginame tėvus rasti laiko sau, o tuo pačiu ir savo atžaloms bei neišsigąsti užklupus sunkumams, nes įgūdžiai nesusiformuos po vienos paskaitos. Kalbame apie paprastus dalykus: kaip svarbu lavinti savo bendravimo įgūdžius, rodyti supratingumą ir meilę, stiprinti pasitikėjimą savimi, nustatyti aiškias ribas tarp šeimos narių, bei vaiko raidą atitinkančias ribas, laikytis nuoseklių taisyklių, išklausyti  vieniems kitus.

Kalbėdama su klientu apie alkoholio vartojimą, stengiuosi daugiau klausytis, kad klientas kalbėtų apie savo abejones, svarstymus ir pats priimtų sprendimus dėl savo elgesio. Galima pykti ant ligos, dėl to, kad žmogus save lėtai žudo, bet neturime pykti ant žmogaus kaip asmenybės“, – sako pašnekovė.

Mobiliojoje komandoje specialistas, dirbantis su priklausomybę turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais, yra tam, kad motyvuotų ir pasiūlytų kryptį, kur galima kreiptis pagalbos priklausomam asmeniui, duoti kontaktus, esant reikalui tarpininkauti, kad krizinėje situacijoje žmogus pagalbą gautų greičiau, jei tėvų motyvacija sveikti nors kiek sustiprėja.

MK vyr. specialistė sako, kad dažnai tenka susidurti su šeimomis, kuriose neblaivus vyras smurtauja prieš žmoną ir vaikus. Po to jis gailisi ir atsiprašinėja, žada pasitaisyti. Sutuoktiniai susitaiko, tačiau po kiek laiko viskas kartojasi ir tęsiasi metų metais. Ypač sunku padėti moterimis, kurios nieko nenori keisti – nori likti „aukos“ pozicijoje. Neblaivus vyras rodo savo galią ir valdžią, naudoja smurtą, tai jo išmoktas būdas parodyti autoritetą. Moteris patenkina savo poreikį kuo nors rūpintis. Ji tiki vyro nuolankumu ir pažadais keistis po smurto protrūkio. Ši šeima neišsiskiria, nes abu vaidmenys – vyro ir moters – tenkina vienas kito poreikius, bet nukenčia vaikai.

MK specialistų pirma užduotis – atpažinti ir įvardinti problemą. Tada siūloma kreiptis į specialistus, duodami kontaktai ar esant poreikiui tarpininkaujama pagalbą teikiančiose įstaigose.

Priklausomybių konsultantai (jau yra Telšiuose, Mažeikiuose ir Plungėje), psichologai ir psichiatrai psichikos sveikatos centruose taip pat konsultuoja priklausomų asmenų artimuosius, nes noras ir iliuzija savo meile pakeisti priklausomus asmenis yra nereali.

Sveikimo kelyje labai svarbus savipagalbos (AA ir Al-Anon) grupių vaidmuo. Tai tarsi naujas užsiprogramavimas ir pagalba, parodant, kas trukdo gyventi ir kaip galima sveikti susipažįstant su 12 žingsnių programa. Tiek Telšiuose, tiek Mažeikiuose, tiek Plungėje veikia po 2 AA grupes, kur kiekvienas naujai besidomintis žmogus laukiamas.

Specializuota pagalba teikiama priklausomybių ligų centruose. Kadangi Telšių apskrityje tokių nėra, šios apskrities gyventojai nukreipiami į Šiaulių ar Klaipėdos priklausomybių ligų centrus.

Mobiliosios komandos specialistai nėra klientų gyvenimo ekspertai, bet gali padėti suprasti priklausomybės ligą ir surasti savąjį gyvenimo kelią. Motyvas gydytis tiek nuo priklausomybės alkoholiui, tiek nuo aukos vaidmens – svarbu vaikams, jie bus laimingi tik turėdami laimingus tėvus. Kai šeimos priima pagalbą, mums labai malonu matyti, nes tai žingsniai sveikos ir laimingos šeimos link“, – sako Loreta Zakarauskienė.

MK dabar su šeima dirba 14 kalendorinių dienų. Nuo ateinančių metų šis terminas pailgės iki 30 dienų. Telšių apskrityje šiemet MK dirbo su maždaug 30 šeimų, džiugu, kad visos šeimos sutiko priimti MK pagalbą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ieško psichologų, norinčių dirbti mobiliojoje komandoje (MK), tad darbu MK komandoje susidomėję psichologai, kviečiami kreiptis atrankos@vaikoteises.lt arba tel. 869564353.

 

Ankstesnis 1 ... 5 6 7 8 9 ... 95 Sekantis
X