Naujienos

Tarnyba kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją dėl galimo pažeidimo įvertinimo

Galimas pažeidimas nustatytas skirstant projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ lėšas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) peržiūrėjo pirkimų dokumentus ir savo sprendime nurodė, jog institucinės globos pertvarkai skirtos informacinės sistemos sukūrimo paslaugos galimai įsigytos didesne nei vidutinė tokių paslaugų rinkos kaina. Siekiant nustatyti, ar buvo padarytas pažeidimas, Tarnyba kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.
Tarnyba bendradarbiaus su visomis atsakingomis institucijomis, kad tyrimas būtų vykdomas sklandžiai ir atliktas artimiausiu metu. 

Viceministrė V. Šilalienė: „Tampame komanda, susitelkusi bendram darbui dėl vaikų gerovės“

Šiandien, rugsėjo 29 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai su dvidešimt trijų miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais aptaria vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos klausimus. Susitikime kalbama apie esamą vaiko teisių apsaugos sistemos situaciją. Sistemoje dirbantys specialistai pateikia nuomonę, pasiūlymus ir pastebėjimus, kurie svarbūs, priimant sprendimus, susijusius su vakar priimtu Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu.

Prie apskritojo stalo – apie vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, kelius į tikslą ir solidarumą

Šiandien, rugsėjo 28 d., Panevėžio miesto savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai susitinka su septyniolikos miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais. 

L. Kukuraitis: „Šiandien legendinė diena – Seimas pritarė naujos kokybės vaiko teisių apsaugos sistemos ateičiai“

Šiandien Seimas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Tai svarbus žingsnis užtikrinant didesnį vaikų ir šeimų saugumą šalyje bei pertvarkant visą vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri, kaip parodė praeities įvykiai, funkcionavo labai neefektyviai. Įstatymo projektu reglamentuojamos pagrindinės vaiko tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos ir atsakomybė.
Daugiau informacijos Sociainės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ artimiausiuose planuose – globotiniams sukurta šeimai artima aplinka

Rugsėjo 26 d. socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai lankėsi Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“.

Susitikime su Prancūzijos asociacijos vadove aptarta galima pagalba vaikų namų globotiniams

Rugsėjo 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių Ir Alytaus kūdikių namų atstovai susitiko su Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ steigėja ir vadove Pascale Pourchier bei jos padėjėja Lina Gude. Susitikime P. Pourchier pristatė asociacijos, įsteigtos 2010 m., veiklą ir tikslus. 
Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ vadovė Pascale Pourchier (viršuje iš kairės įdešinę) pirmoje nuotraukoje – antra, antroje nuotraukoje – trečia.

Viceministrė V. Šilalienė: „Būkite atviri ir drąsiai įgyvendinkite vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius“

Šiandien, rugsėjo 26 d., Klaipėdos miesto savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai susitinka su dvidešimties miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos klausimais.

Vaikų globos namų darbuotojams – apie bendravimą ir ryšį su globotiniu

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta seminaras „Kaip bendrauti, rasti ir palaikyti ryšį su institucijoje globojamu vaiku“, skirtas vaikų globos namų darbuotojams. Seminarą veda vaikų ir paauglių psichiatrė, profesorė dr. Sigita Lesinskienė. Renginyje aptariamos vaikų auklėjimo taktikos ir ypatumai, apžvelgiami vaiko raidos etapai, prieraišumo, ryšio su vaiku užmezgimo ir palaikymo svarba, formuojant tinkamą jo elgesį ir emocinį saugumą. Taip pat daug dėmesio skiriama vaikų globos namų darbuotojų indėliui į vaiko asmenybės formavimą ir jo elgesį.

Seminarą organizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 

X