Naujienos

Pagalbos vaikams linija švenčia aštuonerių metų sukaktį!

Šiandien Pagalbos vaikams linija (PVL) mini aštuntus veiklos metus. PVL įsteigta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje 2009 m. rugsėjo 14 d. 

PVL konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius telefonu, kurie paskambina nemokamu numeriu 116 111 (visais atvejais pirmiausia atsiliepia VšĮ Vaikų linija; reikalui esant, ši įstaiga skambučius perduoda PVL), elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt, tiesiogiai internetu bei inicijuoja reikalingą pagalbą.

Ar galima palikti vieną vaiką namuose, be suaugusiojo jį išleisti į mokyklą?

Tokių ir panašių žmonių klausimų, prasidėjus mokslo metams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gauna nemažai ir telefonu, ir elektroniniu paštu.

Tarnyba pabrėžia, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai kol kas nereglamentuoja, nuo kada, kuriam laikui ir kokio amžiaus vaikus galima palikti vienus namuose ar išleisti juos vienus į mokyklą. Visais atvejais už vai­ko sau­gu­mą ir jo poreikių tenkinimą yra at­sa­kin­gi tė­vai (globėjai). Jie gali palikti vienus namuose ar išleisti be suaugusiojo į mokyklą tik vaikus, gebančias savarankiškai pasirūpinti savimi, žinančius ir suvokiančius tam tikrą tvarką ir taisykles, galimas situacijas ir pavojus tiek namuose, tiek gatvėje. Pirmiausia suaugusieji turi įvertinti vaiko amžių, brandą, psichologinį pasiruošimą būti vienam be pilnamečio asmens priežiūros, įgūdžius, ar jis, vienas likęs namuose arba išėjęs į mokyklą, nekels pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Taip pat svarbu įvertinti ir aplinką, kurioje vaikas bus vienas. 

O kiekvieno žmogaus, įtariančio, kad kaimynų, pažįstamų ar kitų asmenų namuose be suaugusiojo paliekamas ar išleidžiamas vienas į mokyklą vaikas, galbūt negalintis savimi pasirūpinti, pareiga – apie tai informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Jo specialistai apsilankytų tokio vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant reikalui, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos nepilnamečio teisės bei geriausi interesai.

Priėmus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, būtų nustatoma amžiaus riba, iki kurios vaiko negalima palikti vieno – šešeri metai. Tėvai turėtų pasirūpinti, kad jų atžalos iki šešerių metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14-kos metų asmenų priežiūros. Įstatymas įsigaliotų nuo 2018 metų liepos mėnesio.

Informaciniai plakatai padės atpažinti smurtą, nurodys veiksmus

Kaip praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nauji mokslo metai visose Lietuvos mokyklose, darželiuose, vaikų dienos centruose bei vaikų globos namuose prasideda su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išleistais informaciniais plakatais. Šie plakatai įstaigų darbuotojams padės atpažinti net ir ankstyviausius smurto prieš vaikus požymius, formas ir nurodys, kokių veiksmų būtina imtis nedelsiant.

Plakatus elektroniniu formatu taip pat galima atsisiųsti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės bei atsispausdinti patiems. 
Visą informaciją skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Su Rugsėjo 1-ąja!

Mieli vaikai ir jų tėveliai,
rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena – ypatinga diena. Tai ne tik šventė, bet ir kaskart vis naujo pažinimo bei siekių pradžia. Eikite tik pirmyn ir ieškokite. Juk kas ieško, tas randa... Tenestinga noro, įkvėpimo, jėgų ir kantrybės. Gero starto!

Tarnyboje viešėjo projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviai

Šiandien Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje lankėsi projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviai – Emilija Adomaitytė iš Josvainių (Kėdainių r.) ir Gabrielius Buzas iš Mažeikių, atliekantys praktiką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, bei Gustė Čėsnaitė ir Gilbertas Umbražiūnas iš Klaipėdos, besilankantys Vyriausybės kanceliarijoje.

Moksleiviai susipažino su įstaigos ir Pagalbos vaikams linijos veikla. Susitikime aptarti įvaikinimo ir globos procesai, lietuvių šeimų, nuolat gyvenančių užsienyje, įvaikinimo Lietuvoje galimybės, taip pat situacijos, kada iš kitose šalyse gyvenančių tautiečių šeimų paimami vaikai, jų sprendimo būdai, kaip organizuojama ir teikiama pagalba mūsų šalyje nuo smurto ar kitaip nukentėjusiems vaikams, ir kiti aktualūs vaiko teisių apsaugos klausimai.

Projektą devintus metus iš eilės organizuoja Lietuvos Vyriausybė kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga ir Nacionaline moksleivių akademija. 
Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Kretingoje ir Palangoje – apie pagalbą šeimai ir vaikams

Rugpjūčio 11 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja, vykdanti direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, funkcijas, Dalia Skučaitė dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio ir Kretingos rajono bei Palangos miesto savivaldybių vadovų, socialinių darbuotojų, vaiko teisių apsaugos, švietimo, kitų sričių specialistų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikime. Jame aptarta, kaip stiprinti pagalbą šeimai, vaikams, žmonėms, turintiems negalią, užtikrinti vietos žmonėms reikiamas socialines paslaugas. 
Visą informaciją skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Įvaikinusių šeimų susitikime siautė draugystės vėjas

Rugpjūčio 4–6 d. vienoje iš Lietuvos sodybų įvyko 13-asis įvaikinusių šeimų susitikimas. Tradiciniame vasaros sąskrydyje dalyvavo dvidešimt viena šeima (36 tėveliai ir 32 vaikai) iš Lietuvos. Vieni iš jų renginyje dalyvavo pirmą kartą, kiti – kelintą ar net tryliktą kartą.

Šiemet įvaikinti šešiasdešimt du vaikai

Per septynis šių metų mėnesius įvaikinta per 60 tėvų globos netekusių vaikų.

Šiemet  Lietuvos gyventojai įvaikino 40 tėvų globos netekusių vaikų. O užsienyje naujus namus lietuvių, nuolat gyvenančių kitose valstybėse, ir užsieniečių šeimose rado 22 vaikai. Daugiausia jų augs Italijoje, Kanadoje ir Švedijoje.

Lietuviai dažniausiai įvaikina mažus iki trejų metų, turinčius nežymių, išgydomų sveikatos sutrikimų vaikus. Jie vis dažniau į savo šeimas priima po kelis vaikus, įvaikina ir du ar tris kartus. O užsieniečiai įvaikina tik specialių poreikių vaikus – vyresnius, mažesnius, bet turinčius rimtų sveikatos bėdų, arba augančius brolių ir (ar) seserų grupėse, kurių vaikų dėl jų tarpusavio ryšio negalima išskirti. 

X