Naujienos

Parengiama vis daugiau būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių

2017 metais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotų asmenų organizuotuose Įvadiniuose Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) mokymuose dalyvavo du kartus daugiau asmenų, siekiančių tapti vaiko globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, negu 2016 ir 2015 metais.

Praėjusiais metais Įvadiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 1033 asmenys (781 šeima), ketinantys globoti (rūpinti) vaiką ir 236 asmenys (123 šeimos), ketinantys įvaikinti vaiką. Lyginant 2015 - 2017 sudarytų Įvadinių mokymų grupių skaičius išaugo 3 kartus. O mokymuose dalyvavusių būsimų globėjų (rūpintojų) skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus. 2015 metais tokių asmenų buvo 400, o 2017 metais - 1033 asmenys. Lyginant 2017 ir 2016 metus, parengtų būsimų globėjų (rūpintojų) skaičius išaugo 38 proc., o lyginant 2017 ir 2015 metus, minėtas skaičius išaugo net 62 proc.

GIMK - tai globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa, pagal kurią rengiami būsimi vaikų globėjai (rūpintojai) ir įtėviai mūsų šalyje. Ši programa parengta pagal Jungtinėse Amerikos valstijose sukurtą PRIDE programą, skirtą tėvystės įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. PRIDE programa sėkmingai adaptuota daugelyje Europos šalių. Pažymėtina, kad Lietuva, diegdama šią programą, konsultavosi su Lenkijos ekspertais, dirbančiais vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo srityje. 

Rengiant globėjus (rūpintojus) ir įtėvius pagal GIMK programą, taikoma standartizuota ir nuosekli mokymo sistema, kuri padeda atrinkti, įvertinti ir parengti šeimas vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui.       

Svarbi GIMK mokymų nuostata - viską pradėti nuo savęs, tai yra būsimi globėjai (rūpintojai) ar įtėviai mokymų metu aptaria savo emocijas, jausmus ir išgyvenimus, mokosi suprasti tėvų globos netekusio vaiko padėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymų metu asmuo kartu su Tarnybos atestuotais asmenimis įsivertina savo gebėjimus, žinias ir galimybes tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.

Pažymėtina, kad pagal šią programą vykdomi ir tęstiniai mokymai, padedantys šeimoms, jau globojančioms ar įvaikinusioms vaikus, įveikti kylančius sunkumus, taikyti šeimoje pozityvias vaikų auklėjimo priemones. GIMK programa universali tuo, kad čia pagrindinis dėmesys skiriamas globėjų ar įtėvių gebėjimams globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką.

 

 

 

X