Naujienos

Pasvalio globos centre – pasitarimas dėl efektyvesnio paslaugų teikimo vaikui ir globotojams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistės Pasvalyje susitikusios su Globos centro darbuotojomis kaip užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą vaikams ir globėjams sutarė, kad pirmą kartą globoti vaikus priėmusiems globotojams iškarto bus teikiamos intensyvios paslaugos, o globos centre dirbantis psichologas, esant poreikiui, rajone teiks ir mobilias paslaugas.

„VTAS specialistai lankydami be tėvų globos likusius vaikus ar vykdami į įvykius, pastebi kai kurias teikiamų paslaugų spragas, tad siekdami užbėgti galimiems nesusipratimams už akių ir atstovaudami vaikų interesus, inicijavome susitikimą su socialines paslaugas teikiančio Globos centro, Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojais“, - sakė VTAS vyriausioji specialistė Pasvalyje Laura Kavaliauskaitė.

Vaikų teisių gynėjai išreiškė nerimą dėl budinčių globėjų ir globotojų trūkumo rajone, dėl galimai per mažo įstaigos dėmesio budintiems globotojams kai pas juos apgyvendinami vaikai. „Patirtis rodo, kad kai kuriems mokymus baigusiems globotojams, reikalinga intensyvi pagalba kai į šeimą globoti atvežami vaikai. Globos centro specialistai turėtų tai matyti ir įvertinti, ir budintiems globotojams pradėti teikti papildomas paslaugas. Natūralu, kad gyvenimas gerokai pasikeičia kai namuose atsiranda globojamų vaikų“, - teigė L. Kavaliauskaitė.

Dar vienas pasitarime svarstytas klausimas – Globos centre dirbančio psichologo paslaugų prieinamumas. „Pasiūlėme pasinaudoti gerąja patirtimi ir pasirūpinti, kad psichologas, esant poreikiui, būtų mobilus. Tai būtina siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus, nes pasitaiko atvejų kai vaikai atsisako važiuoti pas psichologą, o tokio specialisto pagalba jiems būtina. Mobilumas leistų užtikrinti jo galimybes nuvykti pas vaiką ar pas globotoją į šeimą ir paslaugas teikti ten“, - sakė VTAS specialistė.

Įstaigų atstovai sutarė, kad budintiems globotojams bus teikiamos intensyvios paslaugos, o šeimoje apsigyvenus daugiau vaikų, globos centro darbuotojai skirs šeimai ypatingą dėmesį. Be to, siekiant užtikrinti geriausius, be tėvų globos likusių vaikų, interesus ir poreikius, bus stengiamasi užtikrinti ir lankstesnį psichologo darbą.

Susirinkime dalyvavusios pusės pabrėžė visų institucijų bendradarbiavimo svarbą užtikrinant vaikų teises ir pagalbą globotojams bei globėjams.

X