Naujienos

Penkios institucijos susitarė, ką kiekviena iš jų turės atlikti, kad vaikai būtų labiau apsaugoti

Generalinėje prokuratūroje simboliškai užbaigtas ne vieną mėnesį trukęs penkių institucijų darbas – prokuratūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, policijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vadovai pasirašė tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitarimą, kurio siekiama kuo efektyviau užtikrinti vaikų teises ir apsaugoti juos įvairiose kritinėse situacijose.

Šiuo dokumentu kiekviena iš išvardytų institucijų prisiėmė labai konkrečius, aiškiai aprašytus įsipareigojimus bei atsakomybes dėl privalomų per nustatytą laiką atlikti veiksmų, procedūrų, savitarpio informavimo ir kitokio bendradarbiavimo įvairiose situacijose, kai valstybei tenka neatidėliotinai pasirūpinti konkretaus vaiko teisėmis bei saugumu. Taip detaliai penkių institucijų bendradarbiavimas ir pareigos bendrame dokumente nustatytos pirmą kartą.

„Kaip prokuratūros vadovas galiu pasakyti, kad vaikų teisės, jų saugumas, ikiteisminiai tyrimai dėl bet kokio smurto prieš vaikus yra mūsų veiklos prioritetas. Ir tai tikrai yra taip. Bet gaudamas informaciją apie konkrečius nuo sunkių nusikaltimų nukentėjusius vaikus, apie smurtą, kurie jie patyrė, negaliu likti abejingas kaip žmogus. Vaikai neturi patirti smurto – tai mano asmeninė pozicija ir kol esu šiose pareigose, sieksiu priimti tokius sprendimus, kurie leistų juos apginti ir apsaugoti.“ - pasirašant susitarimą kalbėjo generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis padėkojo prokuratūrai už lyderystę derinant šį procesą, kuris, ministro teigimu, yra labai svarbus užtikrinant, kad liepos 1 d. įsigaliosiantys pokyčiai ir reikalavimai vaiko teisių apsaugos srityje būtų įgyvendinti skandžiai: „Noriu pabrėžti, kad ne tik SADM ir jai pavaldžios įstaigos daro šią reformą, bet ir visos struktūros, susietos lygiaverčiai, įsitraukia ir įsipareigoja bendram sutarimui, bendriems veiksmams visame šiame procese dėl vaiko ir šeimos gerovės“.

2017 metais oficialioje nusikalstamumo statistikoje buvo užregistruota kone 1500 vaikų, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo nuo pačių artimiausių jiems žmonių. Akivaizdu, kad šie duomenys nėra visai tikslūs ir dalis vaikų, kurie savo artimoje aplinkoje yra nesaugūs, liko nepastebėti. Tačiau didėjant visuomenės sąmoningumui ir nepakantumui smurtui prieš vaikus situacijų, kai į įvykio vietą iškviestiems pareigūnams teks nepaisant paros meto, atstumų ir kitų aplinkybių priimti svarbius vaiko gerovei sprendimus nedelsiant, tik daugės. Kalbėdamas apie šiandien pasirašytą susitarimą Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas pasisakė trumpai ir aiškiai: „Dirbsim, taikysim, o jei matysim, kad kažkas nesiseka, ne iki galo suderinta – sėsim tartis ir taisysim. Vaikai turi gauti pagalbą.“

Vienas iš pavyzdžių, kokiu būdu šis susitarimas įgalins pareigūnus ir institucijas veikti efektyviau nei dabar galėtų būti tai, kad nuo šiol Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai bet kuriuo paros metu gavę policijos pareigūnų pranešimą apie jų užfiksuotą smurto prieš vaiką atvejį, privalės į įvykio vietą atvykti ne vėliau kaip per 1 val. Taip pat detaliai, konkrečiai bei aiškiai nustatytos ir visų kitų institucijų pareigos, veiksmai ir jų terminai įvairiose situacijose.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė pabrėžė, kad tik bendradarbiaudamos ir nebijodamos prisiimti atsakomybių institucijos gali pasiekti, kad vaiko interesai realiai taptų pirmaeiliu dalyku ir pastebėjo, kad prieš dešimtį metų ir institucijų, ir visuomenės požiūris į vaiko teises buvęs visiškai kitoks. „Džiaugiuosi, kad dabar daugelio dalykų nebereikia įrodinėti.“ - pasirašant sutartį pabrėžė E. Žiobienė. ​

 

X