Naujienos

Pernai beveik dvidešimt vaikų, užsienyje netekusių tėvų globos, grąžinta į gimtinę

Pastaruoju metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauna vis daugiau užsienio valstybių prašymų dėl bendradarbiavimo, padedant surasti tose šalyse be tėvų globos likusiems vaikams, Lietuvos Respublikos piliečiams, galimus globėjus Lietuvoje. Pernai gauti 68 tokie prašymai, 2015 metais – 60.  

Praėjusiais metais, tarpininkaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), į mūsų šalį iš užsienio valstybių sugrąžinta 19 tėvų globos netekusių vaikų – 9 vaikai iš Jungtinės Karalystės, 3 – iš Suomijos, po 2 – iš Ispanijos, Airijos ir po 1  – iš Italijos, Prancūzijos ir Estijos.

2015 m. į gimtinę sugrįžo 17 mažųjų lietuvaičių (16 – iš Jungtinės Karalystės ir 1 – iš Norvegijos).

Į Lietuvą grąžintus vaikus globoja vienas iš jų tėvų arba kiti giminaičiai.  

Tarnyba visais vaikų grąžinimo į Lietuvą atvejais bendradarbiavo su užsienio valstybių centrinėmis ir kitomis akredituotomis institucijomis, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriais, ieškodama vaikų giminaičių ar asmenų, norinčių ir galinčių globoti vaikus, perduodama informaciją apie tų vaikų šeimas bei kitais būdais siekdama nepilnamečių globos (rūpybos) nustatymo giminaičių šeimose.

Minėtas procesas, kada sprendžiami vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, galimai likusių be tėvų globos užsienio valstybėje, klausimai, vidutiniškai užtrunka 5–6 mėnesius. Per šį laiką surenkama visa bylos nagrinėjimui reikalinga informacija apie kiekvieno vaiko situaciją, šeimą, giminaičius, kitus asmenis, galinčius pasirūpinti nepilnamečiu, teikiami šių asmenų įvertinimai ir kita. 

„Atvejai, susiję su vaiko tėvų teisių apribojimu ir jo globos perdavimu kitiems asmenims, tarp kurių ir tie, kada taikomos tarptautinės vaiko teisių apsaugos priemonės, yra jautrūs ir sudėtingi. Visada į juos reaguojama susirūpinus, siekiant visapusiškai apginti vaikų teises ir geriausius interesus. Esant tokioms situacijoms, svarbiausia – grąžinti vaikus į giminaičių šeimas, – sako Tarnybos direktorė Alina Jakavonienė. – Tarnyba, kaip įstaiga, vykdanti centrinės institucijos vaiko teisių apsaugos srityje funkcijas, ne tik tarpininkauja, bet ir nuolat konsultuoja tėvus, giminaičius ir kitus besikreipiančius asmenis dėl minėtų atvejų.“

X