Naujienos

Susitikime su teisėjais aptarta, kaip dar efektyviau vykdyti teisingumą vaiko teisių apsaugos srityje

Vilniaus miesto apylinkės teisme Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski dalyvavo susitikime su teisėjais bei Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos specialistais. Susitikime kalbėta apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką teisingumo vykdymo kontekste.

Pasitarime aptarti aktualūs su vaiko teisių apsaugos centralizacija po 2018 m. liepos 1 dienos susiję klausimai: teisės aktų pakeitimai, susiję su vaiko teisių apsaugos pertvarka, Ad Hoc globos institutas, tėvų valdžios apribojimo instituto ypatumai, bylų dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėjimo ypatumai, vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje bei procesinių teisių perėmimas.

Taip pat aptarti su vaiko interesų atstovavimu teisme po 2018 metų liepos 1 d. susiję klausimai, vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą tvarka.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, J. Maciejevskio, vykdant teisingumą vaiko teisių apsaugos srityje ypač svarbu, kad būtų girdimas vaiko balsas. „Priimant sprendimus labai svarbu, kad būtų išklausytas vaikas, o jeigu vaikas yra labai mažas ir negali būti išklausytas, tai pagal galimybes turi būti išklausyti jo tėvai. Vaikas turi būti išklausytas pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas dėl patirto smurto atsidūrė ligoninėje, tai pirmiausia turi būti pasikalbėta su vaiku, išklausyta jo nuomonė apie situaciją,“– vaiko balso svarbą akcentavo direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių. 

Kiek anksčiau teisėjams J. Maciejevski vedė seminarą apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką teisingumo vykdymo kontekste. Numatoma ir toliau bendradarbiauti su teisėjais bei vaiko teisių apsaugos specialistais, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę vaiko teisių apsaugą nuo šių metų liepos 1 dienos.

Vykdant Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos centralizaciją, siekiama stiprinti socialinį darbą su vaiku ir šeima: siekiama plėsti ir gerinti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir šeimai prieinamumą, darbo su vaiku ir šeima koordinavimą, bazinio paslaugų, teikiamų vaikui ir šeimai, paketo užtikrinimą.

Taip pat siekiama stiprinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, vykdoma Valstybės vaiko teisių apsaugos funkcijos centralizacija, siekiama vienodo vaiko teisių apsaugos standarto užtikrinimo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Nuo 2018 metų liepos 1 dienos savivaldybių teritorijose vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą vykdys ne savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriai, o Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūriniai padaliniai (centriniai ir teritoriniai skyriai).

X