Sužinojote apie skriaudžiamą, kenčiantį vaiką, draugą, klasioką? Netylėkite!

Zarasų vaiko teisių apsaugos skyriuje įrengtas vaiko kambarys užsipildė mokinių klegesiu, kai į jį specialistai pasikvietė P. Širvio progimnazijos mokinius, siekdami jiems priminti apie vaikų teises ir pareigas, susipažindinti su vaiko teisių apsaugos (toliau – VTAS) specialistų vykdomomis funkcijomis, vaiko teisių apsauga, vaiko globa (rūpyba), įvaikinimu.

„Vaikai nuoširdžiai prisipažino, kad atvykti į VTAS jiems buvo nedrąsu. Galbūt dėl žiniasklaidos sukurto bauginančio Tarnybos įvaizdžio, kai, pasak jų, VTAS specialistai „atvyksta į šeimą ir paima vaikus“. Tačiau iš susitikimo vaikai išėjo su geromis emocijomis ir teigiamu įsivaizdavimu apie tai, kokį darbą iš tiesų atlieka vaiko teisių apsaugos specialistai“, – sakė Zarasų VTAS patarėja Neringa Jefimovienė.   

Skyriaus specialistės vaikams papasakojo, kaip VTAS gali padėti šeimai ir vaikams; kokie procesai vyksta, gavus informaciją apie vaiką, prieš kurį galima buvo smurtauta ir kaip tokiam vaikui organizuojama pagalba; apie aplinkybes, dėl kurių vaikams būna nustatoma globa (rūpyba), kaip vaikui parenkami globėjai ir kt.

„Mokinių prašėme būti aktyviais piliečiais. Sužinojus apie skriaudžiamą, kenčiantį vaiką, draugą, klasioką, – netylėti, informuoti auklėtoją, mokyklos socialinį darbuotoją arba vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus. Vaikai suprato, kaip svarbu, kad skriaudžiamam vaikui kuo skubiau būtų suteikta visapusiška pagalba“, – pastebėjo Zarasų VTAS patarėja N. Jefimovienė.   

Susitikimo metu vaikai aktyviai domėjosi įvairiomis temomis su vaikų teisėmis ir pareigomis susijusiomis temomis, uždavė klausimų. „Vaikams ypač buvo svarbu sužinoti, ar yra ir kaip yra sužinoma bei vertinama (ar atsižvelgiama) vaiko nuomonė sprendžiant klausimus dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tėvų skyrybų atveju, vieno iš tėvų, su kuriuo gyveno vaikas, mirties atveju“, – sakė VTAS atstovė.

Pasikviesdami vaikus į savo darbo vietą VTAS specialistai prisijungė prie „Nuoširdumo savaitės” akcijos renginių, kuriuos inicijavo Pauliaus Širvio progimnazijos bendruomenė. Su mokiniais atvyko ir progimnazijos socialinė darbuotoja Gitana Savičienė bei psichologė Aistė Lingienė.

Primename, kad vaikas, patiriantis smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą, patyčias ar kt.), turėtų kreiptis į: į suaugusį žmogų, kuriuo pasitiki; į „Pagalbos vaikams“ liniją; skubiais atvejais, jei gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, skambinti nemokamu tel. nr. 112; į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių (galima kreiptis anonimiškai, telefonu, el. paštu, paštu); skambinti į nemokamai emocinę paramą teikiančias linijas („Vaikų linija“, „Jaunimo linija“).