Naujienos

Švenčionių rajone specialistai tarėsi dėl nemokamų psichologinės pagalbos galimybių

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone atstovai dalyvavo pasitarime, kurio metu buvo supažindinti su nemokamų psichologinių konsultacijų galimybėmis rajone.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos specialistai bei „Krizių įveikimo centro“ psichologai supažindino susirinkusius su ES projektu „Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“. Šiuo projektu siekiama gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą.

Susitikime dalyvavo Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnybos socialinės darbuotojos, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centro globos koordinatorė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuro vadovė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė, Švenčionių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Visi susirinkę specialistai buvo informuoti apie pradedamas teikti nemokamas psichologo konsultacijas Švenčionių rajono gyventojams, supažindinti su tvarka, pagal kurią vyks registracija, svarstyta apie galimybę gyventojams, kurie nenorėtų psichologo konsultacijų Švenčionių mieste, paslaugas teikti ir Vilniaus mieste, Krizių įveikimo cente.

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilniaus rajone laikinai einantis patarėjo pareigas Edvard Zakševskij džiaugėsi susitikimu bei sklandžiu bendradarbiavimu tarp Tarnybos ir savivaldybės: „Šiuo metu itin reikalingos psichologinės pagalbos paslaugos. Psichologinė pagalba turėtų būti suteikta laiku, kvalifikuotai, patogioje lokacijoje, kad gyventojams nekiltų papildomų rūpesčių dėl lankymosi pas specialistą. Tikimės, kad panašių bendradarbiavimo pavyzdžių artimiausiu metu atsiras ir kitose savivaldybėse.“

X