Naujienos

Tarnyba kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją dėl galimo pažeidimo įvertinimo

Galimas pažeidimas nustatytas skirstant projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ lėšas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) peržiūrėjo pirkimų dokumentus ir savo sprendime nurodė, jog institucinės globos pertvarkai skirtos informacinės sistemos sukūrimo paslaugos galimai įsigytos didesne nei vidutinė tokių paslaugų rinkos kaina. Siekiant nustatyti, ar buvo padarytas pažeidimas, Tarnyba kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.
Tarnyba bendradarbiaus su visomis atsakingomis institucijomis, kad tyrimas būtų vykdomas sklandžiai ir atliktas artimiausiu metu. 

X