Naujienos

Tarnyba puoselėja ilgametę tarptautinio bendradarbiavimo tradiciją

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje šiandien vyksta Tarnybos bei užsienio valstybių institucijų, įgaliotų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, atstovų susitikimas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vita Šulskytė susitikimo atidarymo metu džiaugėsi ilgamete bendradarbiavimo patirtimi: „Mūsų susitikimai tapo tradicija. Džiaugiuosi dar vienais metais bendradarbiavimo ir galimybių prisidėti prie vaikų gerovės. Ačiū už prasmingą darbą kartu“.

Tarnybos bei akredituotų užsienio valstybių institucijų, vykdančių tarptautinį įvaikinimą, įgaliotų atstovų susitikimo metu aptariami aktualūs klausimai, susiję su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūros pokyčiais nuo 2018 metų liepos 1 dienos. Taip pat projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ naujienos vaikų globos srityje. Taip pat analizuojami su svečiavimusi susiję aktualūs klausimai, įvaikintų vaikų ryšiai su broliais ir seserimis, biologiniais tėvais bei kitais giminaičiais, šeimos galimam įvaikinti vaikui parinkimo procesas. Aptariami konkretūs probleminiai tarptautinio įvaikinimo atvejai, dalijamasi patirtimi, ieškoma galimų sprendimų.

Susitikimo tikslas – susitikti bei pasidalinti prabėgusių metų situacija, praktika, žiniomis ir patyrimais. Susitikimo metu kiekvienas atstovas pristato ryškiausią tarptautinio įvaikinimo atvejį, jo problematiką ir dalinasi patirtimi, kaip sprendė situaciją. Tokių praktinių temų analizės turtina kiekvieno dalyvaujančiojo patirtį, suteikia žinių, papildomų idėjų ir minčių tolimesniam darbui.

Susitikimai su šeimų atstovais tradiciškai Tarnybos organizuojami kiekvienais metais gegužės mėnesį.

X