Tarnybos 2018 m. ataskaita: per 6 mėn. – 14 488 pranešimai dėl galimai pažeistų / pažeidžiamų vaiko teisių

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pristatydama 2018 m. veiklos ataskaitą pažymėjo, kad tarnybos specialistai 2018-07-01 iki 2018-12-31 gavo 14 488 pranešimus dėl galimai pažeistų / pažeidžiamų vaiko teisių.

„Beveik 80 pranešimų kasdien. Be išeiginių, be savaitgalių, visą parą yra gaunami pranešimai apie pažeidžiamas ar pažeistas vaikų teises“, - pabrėžė direktorė A. Jakavonienė. – „Į visus juos reaguojame. Po 2018 m. liepos 1 d. reaguojama vakare, naktį, savaitgaliais“.

Pasak Tarnybos direktorės, 13 576 atvejais 11 844 vaikams buvo vertintas grėsmės vaikui lygis, 1732 atvejais jis vertintas vaikui ne pirmą  kartą.

Ataskaitiniu laikotarpiu 2 112 atvejais 1 990 vaikų reikėjo užtikrinti saugią aplinką. Beveik du trečdaliai vaikų buvo perduoti kitam tėvui ar atstovui pagal įstatymą.

919 vaikų buvo nustatyta laikinoji globa, tačiau pažymime, kad beveik 64 proc. jų buvo apgyvendinti su giminaičiais ar kitais emociniais ryšiais susijusiais asmenimis (pavyzdžiui, krikštatėviais).

Tarnybai labai svarbu kvalifikuotas situacijos vertinimas ir 2018 m. teismai patvirtino gan aukštą specialistų darbo kokybę – Tarnyba į teismą kreipėsi 700 kartų ir tik 3 proc. kreipimųsi buvo atmesti.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba po nustatyto grėsmės vaikui lygio inicijuoja pagalbą šeimai. Visa medžiaga perduodama atvejo vadybininkui, kuris kartu su kitais specialistais konsultuoja šeimą ir stengiasi padėti spręsti kilusius sunkumus.

Keturiolika dienų po grėsmės vaikui lygio nustatymo pirmąją pagalbą, t. y. socialinio darbuotojo, specialisto, turinčio žinių apie priklausomybes konsultacijas, psichologo pagalbą suteikia Tarnybos mobilioji komanda. Per 2018 m liepą-gruodį mobilios komandos beveik 2000 kartų susitiko su šeimomis.

„Psichologas, specialistas, turintis žinių apie priklausomybes, socialinis darbuotojas jau pirmomis dienomis po antrojo grėsmės vaikui lygio nustatymo suteikia būtinąsias konsultacijas, sudaro galimybę šeimai iš karto imtis iniciatyvos ir veiklų, kad išspręsti kilusią krizę“, – pažymėjo Tarnybos vadovė.

Primename, jog Tarnybos mobiliąją komandą sudaro specialistai - ekspertai (psichologas, specialistas, turintis žinių ir (ar) darbo patirties su priklausomybę turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis ir socialinis darbuotojas). Mobilioji komanda laikosi vieno standarto ir teikia rekomendacijas atvejo vadybininkui, kuriomis remiantis visa specialistų komanda gali padėti šeimai įveikti krizę bei spręsti socialines, psichologines, medicinines ir kitas problemas ir kuo skubiau susigrąžinti vaiką į šeimą, tokiu būdu mažinant vaiko patiriamą stresą ir antrinę žalą dėl tėvų, artimos aplinkos, socialinių ryšių ir kitų netekčių.  

 

Per 2018 m. 2 033 vaikai neteko tėvų globos, nustačius laikinąją globą. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą.

Per 2018 m. 869 vaikai pateko į globos institucijas. Globos institucijose auga 2419 vaikų. Visi šie vaikai laukia galinčios globoti (rūpinti) šeimos, iš jų 552 vaikai laukia įtėvių. Visą informaciją galima rasti čia: http://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/statistika/

Smurto prieš vaikus 2018 m. fiksuota 4854 atvejai. 4448 vaikai galimai nukentėjo šiuose atvejuose. Daugiau nei pusė (54 proc.) fiksuotas psichologinis smurtas, daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) – fizinis, 17 proc. fiksuota kaip galima nepriežiūra, 3 proc. – seksualinis smurtas.

2018 m. fiksuota daugiau nei 200 ypatingų atvejų.

Ypatingais atvejais laikoma galimas vaiko teisių pažeidimas, kai yra pagrindas manyti, kad prieš vaiką galimai panaudoti tyčiniai smurtiniai veiksmai, taip pat vaikas galimai patyrė nepriežiūrą, dėl ko vaikui  įtariama arba nustatyta  mirtis, sunkiai sutrikdyta sveikata, taip pat su galima seksualine prievarta susiję atvejai prekyba vaikais susiję atvejai, vaiko savižudybės atvejai, bandymo nusižudyti, sukeliančio grėsmę vaiko gyvybei, atvejai.

Pasak direktorės Alinos Jakavonienė, vertinant ypatingų atvejų skaičių pagal vaikų galimai patirto smurto rūšį matyti, kad dažniausiai vaikai galimai nukenčia nuo seksualinio smurto  (125 atvejai) bei suicidinio elgesio (56 atvejai).

Lyginant 2017 – 2018 m. duomenis pastebima, jog 2018 metais sumažėjo vaikų sunkių sveikatos sutrikdymo dėl fizinio smurto ir nepriežiūros atvejų skaičius, tačiau seksualinės prievartos atvejų skaičius dar labiau išaugo.

Visą pristatymą galima rasti www.vaikoteisės.lt

 

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos yra 12 teritorinių skyrių kuriuose dirba 533 specialistai. Kiekvieno skyriaus kontaktus galima rasti www.vaikoteises.lt