Tauragės apskrityje sukurta galimybė užimti nemotyvuotą jaunimą paskatinant dalyvauti projekte „Judam“

Šilalės rajone pristatytas jau startavęs projektas „Judam“. Šio projekto tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių.

Tauragės apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - VTAS) patarėja Šilalės rajone Jolanta Kvietkauskienė kėlė klausimą, kuo toks projektas galėtų būti naudingas neaktyviam švietimo sistemoje nepilnamečiui asmeniui. „Prie šiame projekte dalyvaujančių nepilnamečių asmenų poreikių prisitaikoma individualiai ir lanksčiai. Kitaip tariant, siūlomos nepilnamečio interesus atitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, „minkštųjų“ kompetencijų ir kitų įgūdžių ugdymas. Taip pat siūlomos ir socialinės garantijos, tokios kaip privalomasis sveikatos draudimas, finansinė parama maitinimo, kelionių išlaidoms, apgyvendinimui. Žinoma, būtų siekiama jaunuolį grąžinti ir į švietimo sistemą,“ – apie projektą pasakojo Jaunimo reikalų departamento projekto „Judam“ JGI koordinatorė Laura Mėlinavičienė.

Šis projektas palygintas su vykdytu anksčiau projektu „Atrask save“, prie kurio vykdymo Šilalėje prisidėjo ir Šilalės rajono VTAS. Anot projekto koordinatorių, šie du projektai skiriasi tuo, jog „Atrask save“ buvo skirtas „įveiklinti“ jaunimą, pasirūpinti jo užimtumu iki 4 mėnesių. Tuo tarpu projektas ,,Judam“ skirtas sudėtingesniems atvejams, pavyzdžiui, jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga, turinčių priklausomybes, anksti pasitraukusiems iš švietimo sistemos ir t. t.

„Beje, projekto „Judam“ trukmė nėra griežtai įrėminama, todėl jaunuoliai gali tiesiog „kyboti“ projekte ir gaudami socialines garantijas bei finansinę paramą patys rinktis savo užimtumą. Galimai „kybant“ projekte atsiras noras naudotis ir projekto siūlomomis ugdymo galimybėmis bei sugrįžti į švietimo sistemą,“ – teigė koordinatorės.

Diskutuota ir apie galimą jaunuolių nesusidomėjimą projektu. Svarstyta, jog į projektą nemotyvuotus nepilnamečius būtų galima pritraukti dalyvavimą pasiūlius kaip vaiko minimalios priežiūros priemonę. „Vaiko gerovės posėdžiuose dažniausiai ir atsiduria minėtų charakteristikų nepilnamečiai asmenys, o posėdžių metu komisija svarsto, kaip pozityviai keisti tokių asmenų elgesį. Siūlymas arba įpareigojimas dalyvauti projekte galbūt ir būtų naudinga alternatyva – reiktų pabandyti,“ – kalbėjo VTAS Šilalės rajone patarėja.  

Kartu su Šilalės rajono VTAS projekto pristatymo klausė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė, Socialinės paramos skyriaus specialistė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, seniūnijų socialinės darbuotojos, Socialinių paslaugų namų darbuotojos, Kultūros centro kultūros projektų vadovė, Atviro jaunimo centro darbuotojos.

Projekto „Judam“ JGI koordinatorės projektą pristatys ir kituose Tauragės apskrities rajonuose. Norinčius dalyvauti projekte arba pažįstančius asmenis, kuriems gali būti aktualu, kviečiame susisiekti su Jaunimo reikalų departamento projekto „Judam“ JGI koordinatorėmis: Vilma Liorančiene (tel. nr. 860503598, el. p. vilma.lioranciene@jrd.lt) ir Laura Mėlinavičiene (tel. nr. 860502453, el. p. laura.melinaviciene@jrd.lt).