Naujienos

Tiksli statistika apie Lietuvos vaikus padėtų geriau patenkinti jų poreikius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė šiandien dalyvavo Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos posėdyje, kuriame Tarybos nariai pristatė, kokius statistinius duomenis apie Lietuvos vaikus renka atsakingos institucijos.

„Statistinė informacija apie vaikus nėra tik sausi skaičiai. Ji labai svarbi priimant sprendimus, susijusius su vaiko gerove ir tinkamu vaiko teisių įgyvendinimu. Jeigu atsakingos institucijos turėtų tikslius duomenis apie vaikų amžiaus grupes, lytį, etninę kilmę, socialinę ir ekonominę padėtį, kaimo ar miesto vietoves, tuomet būtų lengviau identifikuoti ir vaikų grupes, kurioms labiausiai reikalinga pagalba, apsauga“, – sako direktorė A. Jakavonienė.

Tokią statistiką būtina rinkti ir įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai.

Tarnybos statistiniai duomenys apie galimus vaiko (-ų) teisių pažeidimus, galimą smurtą prieš vaiką (-us), atstovavimą vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, vaiko (-ų) globą (rūpybą) ir pan. yra viešai skelbiami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Taip pat yra renkami statistiniai duomenys, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Tarnybos vykdomas funkcijas, t. y. apie ypatingus atvejus, mobiliosios komandos darbą, įvaikinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, tarptautinį įvaikinimą, tarptautinė vaiko teisių apsaugą.

Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos posėdyje, kuris vyksta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, taip pat aptariama specializuotos pagalbos centrų praktika, susijusi su pagalbos teikimu šeimoms, susidūrusiems su smurto artimoje aplinkoje problema ir praktikoje kylančiais iššūkiais (dėl atvejo vadybos, kt.); vaikams skiriamų lėšų modelis; statistinių duomenų apie Lietuvos vaikus rinkimas, susiję rodikliai ir jų atnaujinimo poreikis.

X