Naujienos

Vaiko teisių apsaugos specialistai: tinkamos gyvenimo sąlygos, gydymas, ugdymas turi būti užtikrinami visiems vaikams

Užsieniečių registracijos centre Pabradėje gyvenančius tėvus vaiko teisių apsaugos specialistai patikino, kad jiems rūpi, jog kiekvieno vaiko poreikiai būtų kasdien patenkinami. „Sveika ir saugi aplinka ir sąlygos, tenkinančios vaiko individualius poreikius, kurie atitinka vaiko amžių, vystymąsi, gebėjimus ir brandą bei užtikrina tinkamą vaiko raidą ir auklėjimą – tai esminiai dalykai, kurių svarbu laikytis ne tik kalbant apie Lietuvos piliečių vaikus, bet ir apie visus vaikus, esančius mūsų šalyje“, – sakė Ana Aidietienė, Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone patarėja.

Patarėja A. Aidietienė priminė, kad vaikų atstovai pagal įstatymą yra tėvai, vaiką įvaikinus, – įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai. Tačiau, jeigu tėvai dėl tam tikrų priežasčių negali pasirūpinti savo vaikais: jų gydymu, mokymu ir pan., tuomet tėvams į pagalbą ateina vaiko teisių apsaugos specialistai.

„Taigi, už savo vaikų saugumą esate atsakingi būtent jūs, mamos ir tėčiai. Pagal mūsų šalies įstatymus vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės negali likti vienas be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros nei namuose, nei lauke. Trumpam laikui, t. y. iki 15 minučių, vaikas iki 6 metų gali likti tik su vyresniu nei 14 metų asmeniu. Nakties metu, nuo 22 iki 6 val. ryto, negalima vienų namie palikti arba vienų į lauką išleisti vaikų iki 14 metų amžiaus. Su suaugusiais žmonėmis vaikai tuo metu lauke būti gali“, – sakė patarėja A. Aidietienė. Ji akcentavo, kad tik tėvai gali tinkamai įvertinti, ar jų vaikas yra pakankamai savarankiškas, pavyzdžiui, pats nueiti į ugdymo įstaigą. 

Patarėja A. Aidietienė priminė, kad net ir gyvenant Užsieniečių registracijos centre, vaikai privalo būti ugdomi, lankyti švietimo įstaigas priklausomai nuo jų amžiaus, t. y. darželį ar mokyklą. Ji apgailestavo, kad šiuo metu diskusijoje nedalyvauja mokyklos atstovai, nes pasitaiko atvejų, kad vaikai laiku neatvyksta į ugdymo įstaigą: „Deja, pasitaiko atvejų, kai vaikai vakarais ilgai neina miegoti, o rytais nenori anksti keltis ir eiti į mokyklą. Suprantu, kad jūsų šeimoms šis gyvenimo laikotarpis yra nelengvas, tačiau reikia stengtis priimti vieniems kitus, ir suprasti tuos, kurie nori padėti jums ir jūsų vaikams. Būtent tėvai yra atsakingi už tai, kad vaikai laiku atvyktų į ugdymo įstaigą.“.

Užsieniečių registracijos centro vyresnioji specialistė Irena Petrovskienė priminė atvejus, kai minėto centro gyventojai išvažiuoja su vaikais nepranešę, kur išvyksta ir kada grįš. I. Petrovskienė paaiškino,  kad tokių situacijų reikėtų vengti, mat šiuo metu šalta, vaikai ne visuomet aprengti tinkamai pagal sezoną, tad tokios išvykos gali neigiamai paveikti vaiko sveikatą, o tuo pačiu – ir tolesnį šeimos statusą.

Diskusijos metu vaikų tėvai papasakojo, kad yra patenkinti medicinos paslaugomis, nes jos  teikiamos čia pat Centre, jų gyvenamojoje vietoje. „Pagal įstatymus jūsų vaikams priklauso tokios pat gydymo paslaugos, kaip ir Lietuvos piliečiams, t. y. tos paslaugos, kurios nemokamos lietuviams, nemokamos ir jums, gyvenantiems Užsieniečių registracijos centre. Jeigu reikalingos antrinės paslaugos, vaikai vežami į Švenčionis ar Vilnių“, – informavo patarėja A. Aidietienė.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Užsieniečių registracijos centre gyvenančių asmenų yra musulmonai, pasiteirauta, ar gaminant maistą jų vaikams atsižvelgiama į jų išpažįstamo tikėjimo nuostatas, liečiančias valgį. Susirinkusieji patvirtino, kad jų vaikai ir jie patys visuomet turi pasirinkimą, tad į jų mitybos įpročius atsižvelgiama.

Vaikų tėvai išsakė pastebėjimą, kad jų gyvenamosios patalpos atitinka higienos normas, bet norėtųsi erdvių, tinkamų vaikų žaidimams. „Iki pietų, kol vaikai lanko darželius, mokyklas, viskas lyg ir gerai, tačiau jiems sugrįžus į kambarius tampa akivaizdu, kad nėra vietos, kur mažieji galėtų žaisti. Juk vaikams norisi ir pabėgioti. Kol kas vaikai išdykauja bendruose koridoriuose, tačiau kiti suaugusieji tuo piktinasi, mat yra ir pagyvenusių žmonių, ar tokių, kurie serga, – jiems norisi ramybės“, – sakė tėvai.

Susitikimo metu tėvų teirautasi, ar juos domina pozityvios tėvystės mokymai, kuriuose gautų patarimus, kaip elgtis su vaikais, paaugliais, kaip juos auklėti, kaip nustatyti elgesio taisykles ir pan. Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė priminė, kad Lietuvoje galioja nulinė tolerancija ne tik smurtui prieš vaiką, bet ir nulinė tolerancija patyčioms.

X