Naujienos

Varėnos rajone svarstoma, kaip efektyviau organizuoti vaikų globą, šeimos atvejo vadybą

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Varėnos rajone iniciatyva vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kurio metu buvo apžvelgta situacija Varėnos rajone po vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijos, aptarti aktualūs klausimai, susiję su vaiko globa, šeimos atvejo vadyba.

Pasitarime dalyvavo Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Varėnos rajone Aušra Bačinskienė, skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Petrušienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Stankevičiūtė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Danutė Mazaliauskienė bei Varėnos socialinių paslaugų centro, vykdančio ir Globos centro funkcijas, atstovai: direktorė Dovilė Barčiukienė, direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams Ramunė Pilelienė ir Agnė Steiblienė.

Pasak Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Varėnos rajone A. Bačinskienės, džiugu, jog centralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą bendradarbiavimas tarp institucijų yra pakankamai sklandus, geranoriškas ir glaudus: „Situacija Varėnos rajone yra gera. Po liepos 1 d. iš šeimų buvo paimti devyni vaikai, kuriems nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį nustatyta laikinoji globa. Taip pat vienijamės ir stengiamės surasti daugiau globėjų.“

A.Bačinskienės pasakojimu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja pritarė, jog bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais tikrai svarbus, todėl stengiamasi geranoriškai ir glaudžiai bendradarbiauti: „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė pakvietė skleisti informaciją apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką ir rajono ugdymo įstaigų pedagogams. Jiems ketinama plačiau papasakoti apie naują reiškinį vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos procese - atvejo vadybą. Ir Socialinių paslaugų centro vadovai pažadėjo atvykti į pasitarimą su pedagogais ir atsakyti į jiems rūpimus klausimus.“

X