Naujienos

Aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp vaiko teisių apsaugos specialistų ir ugdymo įstaigų atstovų galimybės

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Sinkevičiūtė, kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui darbuotojomis, pristatė pedagogų bendruomenei vaiko teisių apsaugos srityje įvykusius pokyčius ir aptarė tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes.

Metodiniame renginyje „Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus bendradarbiavimas ieškant pagalbos būdų vaikui ir šeimai“ kalbėta apie vaiko teisių apsaugos specialistų darbo specifiką, įvardinta mobiliosios komandos teikiamų paslaugų nauda, nupasakotas atvejo vadybos procesas ir aptarti kiti aktualūs klausimais.

Pedagogai, savo ruožtu, negailėjo vaiko teisių apsaugos specialistei klausimų, susijusių su tarnybos ir ugdymo įstaigų glaudesnio bendradarbiavimo galimybėmis. Jiems buvo svarbu sužinoti, kaip vyksta vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos procesas, kokiu būdu ir per kiek laiko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba turėtų informuoti ugdymo įstaigas apie paimto vaiko laikinosios globos situaciją, kokios kompleksinės paslaugos yra teikiamos šeimoms, siekiančioms išspręsti šeimoje kilusias bėdas. Pedagogai taip pat įvardijo realias problemas, kurias patiria jų ugdytiniai tiek mokyklose ar darželiuose, tiek savo namų aplinkoje – šeimose.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Sinkevičiūtė susirinkusiesiems akcentavo, jog pedagogai, žinodami ar matydami bet kokius vaiko teisių pažeidimus, nedelsdami apie juos informuotų tarnybos specialistus bei kitas atitinkamas institucijas.

Susitikimas leido ugdymo įstaigų darbuotojams artimiau susipažinti su vaiko teisių apsaugos srityje įvykusia reforma, įvertinti vykstančius pokyčius ir išsakyti savo mintis bei pasiūlymus, kurie užtikrintų sklandesnę vaikų apsaugą ir jų gerovę.

Tiek teisinė, tiek socialinė vaiko teisių apsauga vis labiau tobulinama

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai susitikime su Visagino miesto ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais bei atvejo vadybininkais aptarė bendradarbiavimo būdus siekiant užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams.

Pasak Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Irenos Gaigalienės, susitikimo metu aptarta darbo dėl vaiko teisių pažeidimų specifika bei iškylančios problemos siekiant glaudaus ir kokybiško institucijų bendradarbiavimo.

Pasitarimo metu, anot I. Gaigalienės, susirinkusiems Visagino miesto ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams bei atvejo vadybininkams, buvo pristatytos Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės, vaiko teisių apsaugos skyrių kompetencijos ir atsakomybės. Besidomintiems buvo atsakyta į klausimus dėl bendradarbiavimo keičiantis informacija tarp institucijų, informavimo dėl vaiko teisių pažeidimų.

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Ignalinos rajone laikinai patarėjos pareigas einančios Aleksandros Grigienės teigimu, ši, po liepos 1 d. įvykusi pirmoji diskusija Visagino mieste tarp atvejo vadybininkų ir mokyklų socialinių pedagogų susitikimą moderuojant vaiko teisių apsaugos skyriui, padėjo sąlyčio taškus dėl tolimesnio bendro darbo organizavimo teikiant pagalbą vaikams bei jų šeimoms.

Susitikime dalyvavo Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė, skyriaus patarėja Visagino savivaldybėje Aleksandra Grigienė, Visagino miesto ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, atvejo vadybininkai.

Kviečiame į spaudos konferenciją tema "Vaiko teisių apsaugos sistemos reforma po liepos 1 d. "

Rytoj, spalio 23 d. 10 val. vyks Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos spaudos konferencija.

Tema:

Vaiko teisių apsaugos sistemos reforma po liepos 1 d.

Vaiko teisių pažeidimai, vaikų saugumo užtikrinimas, grėsmės lygių taikymas, pagalba vaikui ir šeimai.

Dalyvauja:

Tarnybos vadovė Alina Jakavonienė, Tarnybos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Evelina Firaitė, SADM viceministrė Vilma Augienė, policijos atstovas.

Vieta: Vivulskio g. 11 (Vilnius), 201 salė.

Kviečiame dalyvauti žiniasklaidos atstovus!

 

Vaiko teisių apsaugos specialistai: savanorystė puoselėja vertybes, stiprina bendradarbiavimą ir prisideda prie šeimų gerovės

Atkurtos Lietuvos šimtmetį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, bendradarbiaudami su VšĮ „Alfa Centras“, šiandien pažymėjo prisidėdami prie labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamos akcijos, šiais metais simboliškai apimančios šimtą Lietuvos miestų ir miestelių.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojus paskatinęs ir savanorius „Maisto banko“ akcijai Marijampolėje subūręs vaiko teisių apsaugos specialistas Andrejus Pozdniakovas, dirbantis su priklausomybių turinčiais asmenimis, sako, kad savęs įprasminimas veikiant ne tik darbe, bet ir prisidedant prie kitų neatlygintinų visuomeninių veiklų, yra neatsiejama nuo teigiamų emocijų sau, sėkmingos asmeninės raidos ir vertės pačiai aplinkai kūrimo. „Be to, savanorystė ugdo kiekvieno iš mūsų pilietiškumą. Skiriant savo laiko, žinių, patirties, energijos kitam, kartu auginame ir darnią visuomenę“, - sako jis.

„Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos viena iš pagrindinių vertybių – bendradarbiavimas. Įgyvendindami „Maisto banko“ paramos akciją išvien su didelį socialinį įnašą kuriančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiame stiprinti tarpusavio komunikavimą, bendradarbiavimą, kartu priartėti prie žmogaus, kuriam reikalinga pagalba. Taip pat svarbu puoselėti ir vertybinę vaiko teisių apsaugos skyriaus orientaciją savanoriškos veiklos pagrindu, tuo pačiu skatinant bendruomeniškumo jausmą Marijampolės apskrities kolektyve, siekį išreikšti solidarumą kitiems,  - teigia Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Dovilė Burbaitė. - Šiais, asmenine specialistų iniciatyva pagrįstais, darbais kartu prisidedame prie materialinių išteklių stokojančių šeimų, kuriose auga vaikai, aplinkos pagerinimo.“

Kovos su skurdu akcijai telktis Lietuvoje kviečiami ne tik visuomenininkai, bet ir įvairių organizacijų aktyvistai, verslo atstovai, moksleiviai, studentai bei kiti geros valios žmonės. Socialinės „Maisto banko“ akcijos metu surinkti ilgo galiojimo produktai bus išdalijami piliečiams, išgyvenantiems nepriteklių. Šiam tikslui talkina 7800 Lietuvos savanorių.

Marijampolės mieste „Maisto banko“ akciją įgyvendinti taip pat susibūrė ir Balsupių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro, Marijampolės krašto samariečių bendrijos, VšĮ Marijampolės socialinės pagalbos centro, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios, parapijos, Samarija gailestingumo namų atstovai ir kitos bendruomenės.

Užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę

Priimtas svarbus, vaikų gerovę užtikrinantis sprendimas. Nuo šiol užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę.
 
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Juodytės, tai itin svarbus žingsnis siekiant užtikrinti geriausius vaikų interesus: Galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę - didelė mūsų šalies pagalba įtėviams išsaugant jų šeimose augančių vaikų identitetą.“
 
Dalis tėvų globos netekusių vaikų yra įvaikinami užsienio piliečių šeimose. Tuomet svarbia užduotimi tampa jų identiteto išsaugojimas. „Užsienio piliečiai, įvaikinantys Lietuvos vaikus, stengiasi išsaugoti įvaikintų vaikų identitetą: palieka jų biologinių tėvų suteiktus vardus, pasakoja šeimoje atsiradimo istorijas, suteikia galimybę, o ne retu atveju ir skatina, įvaikintų vaikų bendravimą su jų Lietuvoje likusiais gyventi broliais  / seserimis ar kitais giminaičiais, atvyksta į Lietuvą, ieško galimybių savo šalyje dalyvauti Lietuvos kultūrą, tradicijas ir kalbą puoselėjančių bendruomenių veiklose, palaiko glaudžius ryšius su kitomis, iš Lietuvos Respublikos įvaikinusiomis šeimomis,“ – sako J.Juodytė.
 
Seimas sprendė įvaikintų Lietuvos piliečių padėtį jiems sulaukus pilnametystės. Buvo siūloma panaikinti senąją tvarką, kuomet tapę pilnamečiais asmenys turi pasirinkti, kurios šalies piliečiais tapti. Seimas pritarė pasiūlymui leisti užsienio šalių piliečių įvaikintiems Lietuvos piliečiams išsaugoti Lietuvos pilietybę. Už balsavo 71 parlamentaras, susilaikė - 2, o prieš balsavusiųjų nebuvo.  

Parlamentarai balsavo dėl dvi situacijas reguliuojančių įstatymo projektų - mišrių, Lietuvos piliečio ir užsienio šalies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų teisinės padėties bei atvejų, kuomet abu Lietuvos pilietį įsivaikinę asmenys yra ne Lietuvos piliečiai. 
 
Įstatymo projekto rengėjai tikina, kad visiems Lietuvos piliečiais gimusiems vaikams reikia suteikti vienodas galimybes išsaugoti mūsų šalies pilietybę visą gyvenimą. Tuo tarpu mišrių ar užsieniečių šeimų įvaikintiems vaikams sulaukus 21-erių metų reikia rinktis Lietuvos ar iš kito šeimos nario gautą pilietybę. 

Nepriėmus jokio sprendimo, mūsų šalies pilietybė panaikinama automatiškai. Tuo tarpu, jei vaikas nėra įvaikinamas, o gimsta mišriai šeimai, jis turi teisę išsaugoti dvigubą pilietybę visą gyvenimą. 

Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turėtų visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų. Teigiama, kad siūlomos pataisos panaikins šeimoje gimusių bei įvaikintų vaikų diferencijavimą dvigubos pilietybės atžvilgiu ir abi šios vaikų grupės teisę į dvigubą pilietybę išlaikys visą savo gyvenimą.

Su mokinių tėvais aptarti dažniausiai vaiko teisių specialistams užduodami klausimai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos visuotiniame 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkime Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Elektrėnuose Aldutė Jaseliūnė tėvams ir pedagogams pristatė nuo liepos startavusį vaiko teisių apsaugos modelį.

„Susitikime pristatyti grėsmės vaikui vertinimo lygiai, apžvelgti statistiniai duomenys, papasakojau, kaip vyksta paslaugų šeimai organizavimas. Aptarėme klausimus, kurių dažniausiai sulaukiame iš tėvelių: dėl tėvų bendravimo su vaiku, kai šie gyvena skyrium, dėl nepilnamečio vaiko laikino išvykimo į Šengeno erdvės ar ne Šengeno erdvės valstybę, kai jis vyksta vienas, su vienu iš tėvų ar su lydinčiu asmeniu, dėl vaiko iki 6 metų nepalikimo be vyresnio kaip 14 metų asmenų priežiūros ir kt. Kaip aktuali problema išskirtas smurtas artimoje aplinkoje“, – pasakoja A. Jaseliūnė.

Patarėja atkreipė tėvų dėmesį, jog būtina nustatyti vaikui laikinąją globą, kai šie išvyksta laikinai gyventi ir dirbti į užsienį. Paragino tėvus tinkamai rūpintis vaikais, užtikrinti jų mokyklos lankymą, taip pat nelikti abejingais, jeigu sužino apie nepilnamečius, kuriais tėvai nesirūpina, girtauja, ar kaip nors kitaip pažeidžia jų teises.

Susitikime taip pat dalyvavusi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Erika Čaikovskaja tėvams kalbėjo apie nepilnamečių atsakomybę, tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo žalą, apie savisaugos priemones, tėvų atsakomybę. Vyriausioji tyrėja Neringa Bubelevičienė tėvams nurodė savo kontaktus, kuriais jie gali pasinaudoti, esant reikalui.

Mokyklos direktorė Aldona Skučienė savo ir tėvų vardu padėkojo specialistams už suteiktą  informaciją, išreikšdama  mintį, kad  panašūs susirinkimai vyks ir ateityje.

Pedagogai supažindinti su naujomis vaiko teisių apsaugos priemonėmis

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone patarėja Larisa Paurienė supažindino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pedagogus su vaiko teisių apsaugos sistemos naujovėmis, naujais vaiko teisių apsaugos įrankiais.

Pasak L. Paurienės, pedagogai pranešimo „Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės“ metu supažindinti su nauju Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu: „Pedagogams paaiškinta, kokios institucijos yra atsakingos už pranešimų dėl vaiko teisių pažeidimų tyrimą, kokios procedūros būtinos išaiškinant be tėvų globos likusius vaikus bei nustatant vaikų laikinąją globą (rūpybą). Papildomai buvo aptartas atvejo vadybos procesas bei grėsmės vaikui lygio nustatymas. Akcentuotas mokyklos bendruomenės dalyvavimas bei nuomonės išreiškimas sudarant pagalbos šeimai planus bei pildant Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketas.“ 

Su pedagogais bei mokyklos administracija diskutuota apie teisinę bei socialinę vaikų teisių apsaugą. Anot L. Paurienės, mokytojai domėjosi, kokių konkrečiai veiksmų jie turėtų imtis, jei vaiko tėvai neužtikrina vaiko ugdymo, nebendradarbiauja su ugdymo įstaiga, išsakė pastebėjimus dėl galimo smurto bei patyčių ugdymo įstaigoje. Mokytojams buvo suteikta išsami informacija, detaliai nupasakota, kokių skubių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą.

Prieita bendros išvados, kad ugdymo įstaigos ir vaiko teisių apsaugos specialistų bendradabiavimas yra būtinas užtikrinant vaikų teisių bei laisvių apsaugą bei laiku reaguojant į vaikų teisių pažeidimus. Nutarta ir ateityje, kylant klausimams bei problemoms, organizuoti susitikimus su tėvų bendruomene bei vaikais.

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą Šiauliuose vyko reidas

Siekiant užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams, patikrinti, kaip tėvai rūpinasi vaikais, ar nepažeidžia jų teisių, ar užtikrina vaikų geriausius interesus, ar nereikalinga šeimai specialistų pagalba Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šiaulių mieste specialistai kartu su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Bendruomenės pareigūnų grupe vykdė reidą.
 
Anot Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo Donato Žakario, aplankytos 8 šeimos, vaiko teisių pažeidimų nenustatyta: „Tėvams dar kartą primintos teisės ir pareigos bei atsakomybė už netinkamą ar nepakankamą vaikų priežiūrą, suteikta informacija, kur kreiptis pagalbos. Vaikams buvo įteiktos atminimo dovanėlės: spalvinimo knygutės bei atšvaitai, kad vaikai tamsiuoju paros metu būtų matomi ir saugūs.“
 
Pasak, D.Žakario, vaiko teisių apsaugos specialistai Aurimas Bagavičius ir Eglė Lazdauskienė kartu su pareigūnais Donatu Šimkumi ir Jūrate Beržinskiene lankėsi riziką patiriančiose, socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose. Taip pat šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, teikiamos socialinės paslaugos. 

 

Nutarta, kokių priemonių imtis siekiant padėti socializuotis priežiūroje esantiems vaikams

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone specialistai susitikime su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus Kretingos rajone specialistais aptarė vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, numatė bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasak Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone lakinai patarėjos pareigas einančios Rasos Piekienės, susitikime dalintasi aktualia informacija: „Pristatyta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka bei naujo teisinio reglamentavimo, susijusio su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo aktualijos. Probacijos specialistės Živilė Budginienė ir Rūta Andriušienė papasakojo apie Probacijos tarnybos priežiūroje esančių nepilnamečių situaciją“.

Susitikimo metu, R. Piekienės teigimu, siekiant užkirsti kelią nepilnamečių teisių pažeidimams nuspręsta įgyvendinti pirmą bendrą prevencinę priemonę: „Nutarta apsilankyti nepilnamečių gyvenamosiose vietose ar mokymosi įstaigose siekiant nepilnamečių, esančių Probacijos tarnybos priežiūroje, palankios socializacijos“.

Z. Lenkienė: kiekvienai konkrečiai šeimai organizuojama individuali pagalba

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Skuodo rajone atstovai susitikime su Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro atvejo vadybininkėmis aptarė atvejo vadybos inicijavimą ir informacijos dalijimąsi tarp skyriaus ir paslaugų šeimai centro, pagalbos plano sudarymo ypatumus. 
 
Pasak Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Skuodo rajono savivaldybėje Zitos Lenkienės, svarstyta, kaip tinkamai užbaigti atvejo vadybos procesą šeimoms, iki liepos 1 d. buvusioms socialinės rizikos šeimų apskaitoje, kai paslaugų teikimas nėra reikalingas arba kai šeima išvyksta į kitą savivaldybę. 
 
Pasitarimo metu, anot Z. Lenkienės, analizuoti keli konkrečių šeimų atvejai: „Spręsta, kaip užtikrinti geriausius vaikų interesus, kokia pagalba būtų efektyviausia konkrečiai šeimai. Išsakyti lūkesčiai apie mobilios komandos pagalbos teikimą šeimoms.“
 
Tiek vaiko teisių skyriaus specialistai, kiek atvejo vadybininkės priėjo prie bendros išvados, jog būtina stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. „Nusprendėme, jog būtų tikslingi bendri skyriaus specialistų ir atvejo vadybininkų mokymai dėl atvejo vadybos taikymo, atvejo vadybos plano sudarymo, dokumentų tvarkymo ir kitų klausimų. Siekiant darnaus bendradarbiavimo ir efektyvesnės pagalbos šeimoms planuojami periodiški bendri susitikimai su savivaldybės socialinės paramos, švietimo skyriais ir socialinių paslaugų šeimai centu, policijos komisariatu ir kitomis įstaigomis“, - sakė Z. Lenkienė.
 
Susitikime dalyvavo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Skuodo rajono savivaldybėje Zita Lenkienė, skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Matutis, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro atvejo vadybininkės Reda Kontariene, Aida Kringeliene ir Ginta Kazlauskiene.

 

Bendros vaiko teisių apsaugos specialistų bei teisėsaugos pareigūnų pastangos saugo ir gina vaikus

Vilniuje ir Lazdijuose vykusiuose vaiko teisių apsaugos specialistų inicijuotuose susitikimuose su teisėsaugos atstovais analizuoti bendradarbiavimo klausimai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovų susitikime su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais aptarta, kaip laikomasi liepos 2-ąją sudarytos bendradarbiavimo sutarties tarp Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Policijos departamento įsipareigojimų, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, visą parą veikiančią, vaiko teisių apsaugą ir pagalbą vaikui, prieš kurį galimai panaudotas smurtas artimoje ar kitoje aplinkoje.

„Vaiko teisių apsaugos specialistams labai svarbu kuo skubiau gauti informaciją apie įvykyje dalyvavusių asmenų blaivumą bei asmenų kontaktus. Minėta informacija yra būtina, jei vaikui nustatomas antras grėsmės lygis ir būtina kreiptis į teismą, bei tolimesniam darbui su šeima. Buvo susitarta, kad policijos pareigūnai, ruošdami pranešimus, nurodys alkotesterių parodymus ir kiek įmanoma platesnę informaciją apie įvykyje dalyvavusius asmenis“, – sako Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Silva Lukoševičienė.

Anot jos, džiugina tai, kad policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su vaiko teisių apsaugą naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis užtikrinančiais vaiko teisių specialistais (budėtojais) bei kitais vaiko teisių apsaugos specialistais, gelbsti patys paimdami vaikus iš nesaugios jiems aplinkos ir apgyvendindami juos pagal vaiko teisių apsaugos specialistų suteiktą informaciją.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Lazdijų rajone iniciatyva, vykdant vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijas, suorganizuotas susitikimas su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnais bei Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros atstovais.

Pasitarimo metu aptarti aktualūs tarpusavio bendradarbiavimo klausimai vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams dalyvaujant nepilnamečių apklausose, apžvelgta Administracinių nusižengimų kodekso taikymo praktika tarnybos teritoriniuose skyriuose. Taip pat aptarti aktualūs nepilnamečių, kurie yra teisės pažeidėjais, atvejai bei išsiaiškintos pagalbos šeimai ir vaikams galimybės.

A. Jakavonienė: kiekvienas Lietuvos vaikas turi būti apsaugotas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuotame seminare „Vaiko nepriežiūra: grėsmės vaikui lygių supratimas ir vertinimas“ teismų, policijos atstovai, vaiko teisių apsaugos specialistai gilino žinias, reikalingas kokybiškiau ir efektyviau užtikrinti vaiko teisių apsaugą.

Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių salėje vykusiame seminare Paramos vaikams centro steigėja ir vadovė, psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė papasakojo apie nepriežiūrą ir jos rūšis, būdus, kaip atpažinti ir kokių priemonių imtis pastebėjus nuo nepriežiūros kenčiantį vaiką.

Seminaro metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė pabrėžė, jog itin svarbu pastebėti pavojaus vaikui signalus kuo anksčiau, reaguoti bet kuriuo paros metu, atpažinti grėsmes ir apsaugoti vaikus, kartu inicijuojant pagalbą jų šeimoms.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje visoje Lietuvoje dirba 571-as žmogus, ir šis skaičius nuolat kinta, komanda pildosi naujais darbuotojais. Pasak A.Jakavonienės, vienas iš svarbiausių vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos siekių buvo ir išlieka, kad tiek specialistas Vilniuje, Kupiškyje ar bet kur kitur dirbantis būtų vedinas vieningų vertybių, taikytų vienodas metodikas, vadovautųsi tais pačiais darbo principais tam, kad bet kuris vaikas Lietuvoje - nesvarbu, kokiame rajone begyvenantis - būtų maksimaliai apsaugomas nuo jo teisių pažeidimų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė džiaugėsi sklandžiu, geranorišku bendradarbiavimu, dėkojo visos šalies policijos pareigūnams už pagalbą, kolegiškumą ir greitą reagavimą, teisėjams - už pasitikėjimą, kurį byloja tik 3 proc. nepatenkintų Tarnybos leidimų dėl vaikų paėmimo iš šeimos, tarė ačiū visoje Lietuvoje besidarbuojantiems vaiko teisių apsaugos specialistams. „Mūsų visų pastangos vertos bendro tikslo - išgirsti ir apsaugoti mažuosius Lietuvos piliečius“, - sakė A.Jakavonienė.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas Marijus Kursevičius, sveikindamas į sausakimšą salę susirinkusius renginio dalyvius, pasidžiaugė dalyvavusių seminare specialistų susidomėjimu, suvokiant savo pareigų svarbą saugant ir ginant vaikų teises ir jų gerovę: „Stiprinant mūsų valstybėje vaiko teisių apsaugą, tiesiogiai su vaikais dirbantys vaiko teisių apsaugos tarnybų specialistai, policijos pareigūnai, teisėjai, psichologai susiduria su naujais iššūkiais, naujų žinių poreikiu. Bet kokie teisinio reglamentavimo pokyčiai reikalauja laiko ir pastangų suprasti, įsisąmoninti bei tinkamai vykdyti. Tikiuosi, jog tai, kad šis seminaras vyksta teisingumo rūmuose, taps simboliu to, ko mes galiausiai ir siekiame“.

Seminare teismų, policijos, vaiko teisių apsaugos specialistai gilinosi į grėsmės vaikui lygius,  rizikas, kylančias dėl grėsmės vaikui vertinimo šeimos ir socialinės rizikos, tėvų funkcionavimo, tėvystės gebėjimų ir tėvų vaikų interakcijos, vaiko funkcionavimo. Didino kompetencijas apie rizikas vaikui, būdus, kaip padėti neprižiūrėtam vaikui, blogos vaiko sveikatos požymius, blogo maitinimo požymius, kūdikių ir mažų vaikų nepriežiūrą, tėvų rizikingą elgesį.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus miesto apylinkės teismo inf.

Ankstesnis 1 2 3 ... 24 Sekantis
X