Naujienos

Visi šalies VTAS gavo informacinius pranešimus dėl pareigų tęstinumo

2018 m. vasario 12 d. visos savivaldybių administracijos gavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM raštą. Apie būsimą pertvarką jos įpareigotos iki 2018 m. vasario 15 d. informuoti vaiko teisių apsaugos skyriuose (VTAS) pareigas einančius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nurodant pertvarkos datą, teisinį pagrindą, darbo santykių tęstinumą bei išvardijant pagrindines darbuotojų funkcijas.

 

Darbo kodeksas (DK) numato pareigą darbuotojams per penkias darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos raštu pateikti sutikimą arba nesutikimą tęsti darbo teisinius santykius Tarnyboje nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Jei darbuotojai atsisakys tęsti darbo teisinius santykius Tarnyboje, savivaldybių administracijų direktoriai privalo inicijuoti darbo sutarčių nutraukimą su darbuotojais DK 57 straipsnio pagrindu ir atitinkamai VTĮ 44 str. 1 d. 9 p. nustatyta tvarka.

 

Iki kovo 2 d. savivaldybės administracija turi surinkti valstybės tarnautojų ir darbuotojų sutikimų / nesutikimų originalus ir paštu atsiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad organizaciniai pertvarkymai nepakeis darbdavio (savivaldybių administracijų) darbuotojų darbo sąlygų ir tai negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.

 

Pareigybių aprašymai kartu su visomis funkcijomis Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus bus patvirtinti iki 2018 m. kovo 31 d., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nuostatus, Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtins Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūrą. 

X