Naujienos

Vyksta antrasis vaiko teisių apsaugos specialistų mokymų etapas

Prasidėjusio antrojo vidinių mokymų etapo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams metu žinias apie vaiko teisių apsaugos teisinį reglamentavimą, tarpžinybinio bendradarbiavimo principus ir kitus darbui aktualius aspektus gilina naujai sistemoje pradėję dirbti specialistai.

Pirmojo mokymų etapo, vykusio iki savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizacijos, įsigaliojusios liepos 1 d., metu apmokyti tuo metu minėtuose skyriuose dirbę ir į naująją sistemą sutikę pereiti darbuotojai. Pirmajame mokymų etape dalyvavo apie 330 vaiko teisių apsaugos specialistų.

Planuojama, kad per rugpjūtį įvairiuose Lietuvos regionuose mokymuose iš viso dalyvaus apie 140 vaiko teisių apsaugos sistemos darbuotojų.

Keturių dienų mokymuose darbuotojai susipažįsta su efektyviam darbui svarbia informacija, pradedant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūra, vertybėmis, darbo organizavimo principais, viešojo administravimo aspektais iki darbui aktualių teisės aktų, jų taikymo, įvairių metodikų, tvarkų.

Mokymų dalyviams pristatomi Administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, Vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymų pakeitimai ir jų taikymas, Rekomendacijos dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje teisinis reguliavimas ir praktiniai aspektai.

Darbuotojai taip pat susipažįsta su Grėsmės vaikui lygių vertinimo kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka, grėsmės vaikui lygių vertinimo kriterijų ir grėsmės vaikui lygio vertinimo instrumentais, Pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus vidaus nagrinėjimo tvarka, mobiliųjų komandų veikla.

Mokymuose taip pat kalbama apie atvejo vadybos aspektus, Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimus ir jų taikymą, globos organizavimo, apskaitos niuansus, globos centrus ir jų kokybės priežiūrą, Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą, aptariami Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, komunikacijos aspektai.

Mokymus veda vidiniai mokytojai – specialiai tam parengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai.

X